29.9.20

L'RSE té retorn per a les pimes, afirma Josep Maria Canyelles al webinar de l'ACCID


El dilluns 21 de setembre es va dur a terme la conferència Webinar online sobre “Amb valor afegit. L’RSE té retorn per a les pimes” a càrrec del Sr. Josep Maria Canyelles. Soci-consultor de Vector5 excel·lència i sostenibilitat i president de TSR Territori Socialment Responsable. Gràcies a la plataforma online cedida per la World Compliance Association.

El Sr. Canyelles va esmentar que, per una banda, cada cop són més les pimes que tenen compromisos de responsabilitat social, però encara són moltes les que no comprenen el sentit empresarial i estratègic d’aquest enfocament de gestió i de com pot beneficiar la pime

Es va fer la següent pregunta: avui dia, una pime sense un propòsit empresarial pot pretendre assolir l’excel·lència? Són massa els riscos de no comprendre les expectatives de la societat i dels diferents grups d’interès, començant pel mateix equip intern. El webinar va permetre accedir gratuïtament al llibre «Amb valor afegit», elaborat per Josep Maria Canyelles de Vector5 per a la Càtedra RSU de l’UdG.

+ Enllaç al PPT del ponent

+ Enllaç al vídeo de la conferència

 Font

La RSE tiene retorno para las pymes, afirma Josep Maria Canyelles en el webinar de ACCID


El lunes 21 de septiembre se llevó a cabo la conferencia Webinar online sobre  "Con valor añadido. La RSE tiene retorno para las pymes "  a cargo del Sr. Josep Maria Canyelles. Socio-consultor de Vector5 excelencia y sostenibilidad  y presidente de TSR Territorio Socialmente Responsable. Gracias a la plataforma online cedida por la  World Compliance Association .

El Sr. Canyelles mencionó que, por un lado, cada vez son más las pymes que tienen compromisos de responsabilidad social, pero aún son muchas las que no comprenden el sentido empresarial y estratégico de este enfoque de gestión y de cómo puede beneficiar la pyme

Se hizo la siguiente pregunta: ¿hoy en día, una pyme sin un propósito empresarial puede pretender alcanzar la excelencia? Son demasiados los riesgos de no comprender las expectativas de la sociedad y de los diferentes grupos de interés, comenzando por el mismo equipo interno. El webinar permitió acceder gratuitamente al libro «Con valor añadido», elaborado por Josep Maria Canyelles de Vector5 para la Cátedra RSU del UdG.

+ Enlace al PPT del ponente

+ Enlace al vídeo de la conferencia

 fuente

24.9.20

Canyelles protagonitza el 3r Webinar empresarial de la Xarxa d’Empreses amb Responsabilitat Social de Ponent

3r Webinar empresarial. Xarxa d’Empreses amb Responsabilitat Social de Ponent

Ha tingut lloc el 3r webinar que convoca el projecte innovador i experimental “Xarxa d’Empreses amb Responsabilitat Social de Ponent” de l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí i La Paeria.

Josep Maria Canyelles, president de TSR Territori Socialment Responsable SCCL, ha fet un taller titulat "Com ser una empresa més sòlida a través de la gestió ètica. Una oportunitat per a les pimes".


 

Programa

WEBINAR

Horari: 10:15-11:30

Com ser una empresa més sòlida a través de la gestió ètica: Una oportunitat per a les pimes
Sr . Josep Maria Canyelles

Segueix el webinar aquí

WORLD CAFÉ

Horari: 11:30- 13:00

Codis ètics de les empreses i com es poden implementar a càrrec de la Dra. Anna Rodríguez Cala

Segueix el World Cafè aquí

Programa d’activitats de la Xarxa d’Empreses amb Responsabilitat Social de Ponent (XERSP)

Data/Hora
24/09/2020
10:15 - 13:00

 

23.9.20

Ja disposem de les primeres dades dels ODS a Catalunya! @catsostenible @idescat @arnauqueralt @nataliamasguix @bernatsole

La Generalitat de Catalunya acaba de presentar aquest matí els indicadors dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) a Catalunya. Aquests indicadors, incorporats a l’estadística oficial, han de permetre fer el seguiment i l'avaluació del grau de compliment dels ODS al nostre país i han estat calculats d'acord amb els criteris metodològics d'Eurostat (https://www.idescat.cat/dades/ods/).

La iniciativa ha estat conjunta de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), adscrit al Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. 

El 25 de setembre de 2015 l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la resolució Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible (A/RES/70/1), que conté 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 169 fites associades per assolir en l'horitzó de l'any 2030. Els ODS cobreixen la dimensió social, econòmica i ambiental de la sostenibilitat i aborden cinc grans àmbits: planeta, persones, prosperitat, pau i aliances. 
 
El paràgraf 75 de la resolució indica que el seguiment i l'avaluació dels ODS i les fites associades es duran a terme utilitzant un conjunt d'indicadors mundials que es complementaran amb indicadors regionals i nacionals. Per fer el seguiment i l'avaluació del grau de compliment dels ODS a Catalunya, el Programa anual d'actuació estadística 2019 va incorporar a l'estadística oficial l'estudi de viabilitat d'un marc d'indicadors, prenent com a referència els d'Eurostat.

Ramon Roca, president del CADS, ha inaugurat la jornada, que s'ha emmarcat en la commemoració del 5è aniversari de l’aprovació de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. Ha explicat que hem de disposar d'indicadors dels ODS per saber com anem evolucionant a Catalunya i, per això, avui se'n presenten 61. De fet, avui sols ha estat la presentació però no se n'ha fet cap valoració, la qual està prevista per d'aquí a unes setmanes per part del CADS.

El director del CADS, Arnau Queralt, ha explicat l'origen dels ODS i ha destacat que els canvis per assolir els ODS no s'estan produint amb la celeritat i intensitat que caldria per poder arribar-hi a temps per al 2030, segons que reconeix l'informe de l'ONU. Els gasos d'efecte hivernacles segueixen creixent, la pèrdua de biodiversitat es continua accelerant, i ara a més la pandèmia farà que 63 milions de persones al món tornin a la pobresa extrema, en el que serà la pitjor dada en molts anys. Sense les dades no podríem saber on som i canviar actituds. Queralt ha remarcat que l'Agenda 2030 és més necessària que mai.


El director de l'Idescat, Xavier Quadras, ha explicat que el Programa anual d'actuació estadística 2020 (actuació 10 02 05) estableix que en el transcurs d'aquest any es portaran a terme els treballs de recollida, processament i anàlisi d'aquests indicadors. L'objectiu és difondre, de manera progressiva i continuada, un sistema d'indicadors anuals, d'acord amb els criteris metodològics d'Eurostat. 

Quadras ha explicat que mentre que l'ONU disposa de 231 indicadors únics, que periòdicament es van revisant, a Europa es disposa aproximadament 100 indicadors, per mitjà de l'Eurostat, que es van revisant i modificant (se n'eliminen i afegeixen). El Govern de Catalunya també es va sumar al compromís i impuls dels ODS, amb el marc Catalunya 2030, i ara es presenten els indicadors. Al 2019, la normativa estadística catalana va incorporar un estudi de viabilitat d'un marc d'indicadors basats en els europeus, i ara es comencen a divulgar, fet que tindrà continuïtat en els següents programes anuals.


Cadascun dels 17 ODS està cobert per 5 o 6 indicadors, si bé alguns són polivalents i monitoritzen alhora diversos ODS atès el seu caràcter transversal. Tal com es fa a nivell europeu, anualment es revisaran, especialment tenint en compte els canvis que també l'Eurostat pugui fer a la seva bateria, sempre procurant mantenir el pes de cada ODS. Quadras ha explicat que en aquest moment es disposa de 61 indicadors, dels 100 previstos, seguint la metodologia d'Eurostat, garantint que siguin robustos. En el gràfic adjunt es pot veure quina quantitat d'indicadors estan disponibles per a cada ODS. El director de l'Idescat ha explicat que es mostren sèries temporals i la comparativa amb l'Estat espanyol i la UE-27. 

Natàlia Mas, secretària d'Economia de la Generalitat de Catalunya, ha situat la importància d'aquests indicadors i el fet que els indicadors que s'han fet servir habitualment com el PIB no reflecteixen aspectes absolutament necessaris, i que moltes dades que cal entrecreuar. Mas també ha remarcat com els programes del Govern de Catalunya estan creixement alineats amb els ODS, ja en un 74% del pressupost.


Ha tancat l'acte Bernat Solé, conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, qui ha remarcat la importància d'assolir reptes d'igualtat i de responsabilitat social, i el Govern se sent interpel·lat pel repte dels ODS. Aquests indicadors ens permet avaluar i prendre la temperatura com a país, però també avançar en la rendició de comptes. El conseller ha demanat que tots els actors ens hem de conjurar en el repte dels ODS, la ciutadania, el sector privat i les institucions públiques.

Tot seguit es mostren algunes dades:21.9.20

Conferencia webinar online de Josep Maria Canyelles esta tarde (ACCID): “Con valor añadido. La RSE tiene retorno para las pymes”

Por un lado, cada vez son más las pymes que tienen compromisos de responsabilidad social. Pero todavía son muchas las que no comprenden el sentido empresarial y estratégico de este enfoque de gestión y de cómo puede beneficiar la pyme. La pregunta es: hoy en día, ¿una pyme sin un propósito empresarial puede pretender lograr la excelencia? Son demasiado los riesgos de no comprender las expectativas de la sociedad y de los diferentes grupos de interés, empezando por el mismo equipo interno. El webinar permitirá acceder gratuitamente al libro «Con valor añadido», elaborado por Josep Maria Canyelles para la Cátedra RSU de la UdG.

El webinar será en lengua castellana.

Ponente:

Josep Maria Canyelles. Socio-consultor de Vector5 excelencia y sostenibilidad y presidente de TSR Territorio Socialmente Responsable.

 

¿Cómo acceder a la conferencia ONLINE?

Antes de la sesión, usted recibirá un correo electrónico con el enlace URL para poder acceder a la sesión ONLINE.

  • Para acceder hay que identificarse con el nombre y dirección de correo electrónico
  • Una vez dentro, hay que seleccionar la opción de «Llamar con mi ordenador» para activar el sonido correctamente. 
  • Los micrófonos de los asistentes deben estar apagados durante toda la actividad para no interferir en las ponencias. Se podrán hacer preguntas a través del chat

Podrá disfrutar de la charla del ponente y ver la presentación Power Point.

Para cualquier duda contacte al correo info@accid.org

Formulario de inscripción

Fecha: septiembre 21
Hora: 6:00 pm - 7:30 pm

Web: www.accid.org

 

Conferència webinar online de Josep Maria Canyelles aquesta tarda (ACCID): “Amb valor afegit. L’RSE té retorn per a les pimes”

Per una banda, cada cop són més les pimes que tenen compromisos de responsabilitat social. Però encara són moltes les que no comprenen el sentit empresarial i estratègic d’aquest enfocament de gestió i de com pot beneficiar la pime. La pregunta és: avui dia, una pime sense un propòsit empresarial pot pretendre assolir l’excel·lència? Són massa els riscos de no comprendre les expectatives de la societat i dels diferents grups d’interès, començant pel mateix equip intern. El webinar permetrà accedir gratuïtament al llibre «Amb valor afegit», elaborat per Josep Maria Canyelles per  a la Càtedra RSU de l’UdG.

El webinar serà en castellà ja que està obert a llatinoamèrica.

Ponent:

Josep Maria Canyelles. Soci-consultor de Vector5 excel·lència i sostenibilitat i president de TSR Territori Socialment Responsable.

 

Com accedir a la xerrada ONLINE?

Abans de la sessió, vostè rebrà un correu electrònic amb l’enllaç URL per a poder accedir a la sessió ONLINE.

  • Per a accedir cal identificar-se amb el nom i adreça de correu electrònic
  • Una vegada dins, cal seleccionar l’opció de “Llamar con mi ordenador” per a activar el so correctament. 
  • Els micròfons dels assistents han d’estar apagats durant tota l’activitat per a no interferir en les ponències. Es podran fer preguntes a través del xat

Podrà gaudir de la xerrada del ponent i veure la presentació Power Point.

Per a qualsevol dubte contacti al correu info@accid.org

Formulari inscripció


Data: setembre 21
Hora: 6:00 pm - 7:30 pm

Web: www.accid.org

 

18.9.20

Presentació dels indicadors dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) a Catalunya

La Generalitat de Catalunya presentarà en públic els indicadors dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) a Catalunya. Aquests indicadors, incorporats a l’estadística oficial, han de permetre fer el seguiment i l'avaluació del grau de compliment dels ODS al nostre país i han estat calculats d'acord amb els criteris metodològics d'Eurostat (https://www.idescat.cat/dades/ods/).

 

La iniciativa ha estat conjunta de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), adscrit al Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

 

L’acte de presentació dels indicadors dels ODS, que s’emmarca en la commemoració del 5è aniversari de l’aprovació de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, tindrà lloc el proper dimecres 23 de setembre de 11 a 12h i es retransmetrà a través del canal Youtube del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

 

Trobareu més informació d’aquest seminari virtual i us hi podeu inscriure a través del següent enllaç.

3.9.20

[MICROVÍDEO] D'on ve la propietat? Reflexió etimològica #motsresponsables #ODS1 #ODS

En el vídeo breu (3'17'') faig una reflexió sobre la propietat a partir del seu origen etimològic, dins de la sèrie [mots responsables].

L'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 3 de Nacions Unides parla de la fi de la pobresa i pretén posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món. Entre les seves fites, per al 2030, preten garantir que tots els homes i dones, especialment les persones pobres i vulnerables, tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, PROPIETAT i control de la terra i altres béns, herència, recursos naturals, noves tecnologies apropiades i serveis financers, inclòs el microfinançament. 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides formen part de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible (“Transformar el nostre món”), que conté 17 objectius i 169 metes i serveix com a pla d’acció perquè la comunitat internacional i els governs nacionals promoguin la prosperitat i el benestar comú en aquests 15 anys.