21.9.20

Conferencia webinar online de Josep Maria Canyelles esta tarde (ACCID): “Con valor añadido. El RSE tiene retorno para las pymes”

Por un lado, cada vez son más las pymes que tienen compromisos de responsabilidad social. Pero todavía son muchas las que no comprenden el sentido empresarial y estratégico de este enfoque de gestión y de cómo puede beneficiar la pyme. La pregunta es: hoy en día, ¿una pyme sin un propósito empresarial puede pretender lograr la excelencia? Son demasiado los riesgos de no comprender las expectativas de la sociedad y de los diferentes grupos de interés, empezando por el mismo equipo interno. El webinar permitirá acceder gratuitamente al libro «Con valor añadido», elaborado por Josep Maria Canyelles para la Cátedra RSU de la UdG.

El webinar será en lengua castellana.

Ponente:

Josep Maria Canyelles. Socio-consultor de Vector5 excelencia y sostenibilidad y presidente de TSR Territorio Socialmente Responsable.

 

¿Cómo acceder a la conferencia ONLINE?

Antes de la sesión, usted recibirá un correo electrónico con el enlace URL para poder acceder a la sesión ONLINE.

  • Para acceder hay que identificarse con el nombre y dirección de correo electrónico
  • Una vez dentro, hay que seleccionar la opción de «Llamar con mi ordenador» para activar el sonido correctamente. 
  • Los micrófonos de los asistentes deben estar apagados durante toda la actividad para no interferir en las ponencias. Se podrán hacer preguntas a través del chat

Podrá disfrutar de la charla del ponente y ver la presentación Power Point.

Para cualquier duda contacte al correo info@accid.org

Formulario de inscripción

Fecha: septiembre 21
Hora: 6:00 pm - 7:30 pm

Web: www.accid.org

 

Conferència webinar online de Josep Maria Canyelles aquesta tarda (ACCID): “Amb valor afegit. L’RSE té retorn per a les pimes”

Per una banda, cada cop són més les pimes que tenen compromisos de responsabilitat social. Però encara són moltes les que no comprenen el sentit empresarial i estratègic d’aquest enfocament de gestió i de com pot beneficiar la pime. La pregunta és: avui dia, una pime sense un propòsit empresarial pot pretendre assolir l’excel·lència? Són massa els riscos de no comprendre les expectatives de la societat i dels diferents grups d’interès, començant pel mateix equip intern. El webinar permetrà accedir gratuïtament al llibre «Amb valor afegit», elaborat per Josep Maria Canyelles per  a la Càtedra RSU de l’UdG.

El webinar serà en castellà ja que està obert a llatinoamèrica.

Ponent:

Josep Maria Canyelles. Soci-consultor de Vector5 excel·lència i sostenibilitat i president de TSR Territori Socialment Responsable.

 

Com accedir a la xerrada ONLINE?

Abans de la sessió, vostè rebrà un correu electrònic amb l’enllaç URL per a poder accedir a la sessió ONLINE.

  • Per a accedir cal identificar-se amb el nom i adreça de correu electrònic
  • Una vegada dins, cal seleccionar l’opció de “Llamar con mi ordenador” per a activar el so correctament. 
  • Els micròfons dels assistents han d’estar apagats durant tota l’activitat per a no interferir en les ponències. Es podran fer preguntes a través del xat

Podrà gaudir de la xerrada del ponent i veure la presentació Power Point.

Per a qualsevol dubte contacti al correu info@accid.org

Formulari inscripció


Data: setembre 21
Hora: 6:00 pm - 7:30 pm

Web: www.accid.org

 

18.9.20

Presentació dels indicadors dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) a Catalunya

La Generalitat de Catalunya presentarà en públic els indicadors dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) a Catalunya. Aquests indicadors, incorporats a l’estadística oficial, han de permetre fer el seguiment i l'avaluació del grau de compliment dels ODS al nostre país i han estat calculats d'acord amb els criteris metodològics d'Eurostat (https://www.idescat.cat/dades/ods/).

 

La iniciativa ha estat conjunta de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), adscrit al Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

 

L’acte de presentació dels indicadors dels ODS, que s’emmarca en la commemoració del 5è aniversari de l’aprovació de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, tindrà lloc el proper dimecres 23 de setembre de 11 a 12h i es retransmetrà a través del canal Youtube del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

 

Trobareu més informació d’aquest seminari virtual i us hi podeu inscriure a través del següent enllaç.

3.9.20

[MICROVÍDEO] D'on ve la propietat? Reflexió etimològica #motsresponsables #ODS1 #ODS

En el vídeo breu (3'17'') faig una reflexió sobre la propietat a partir del seu origen etimològic, dins de la sèrie [mots responsables].

L'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 3 de Nacions Unides parla de la fi de la pobresa i pretén posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món. Entre les seves fites, per al 2030, preten garantir que tots els homes i dones, especialment les persones pobres i vulnerables, tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, PROPIETAT i control de la terra i altres béns, herència, recursos naturals, noves tecnologies apropiades i serveis financers, inclòs el microfinançament. 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides formen part de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible (“Transformar el nostre món”), que conté 17 objectius i 169 metes i serveix com a pla d’acció perquè la comunitat internacional i els governs nacionals promoguin la prosperitat i el benestar comú en aquests 15 anys.