9.4.09

Baherumi Digital, una empresa catalana que crea 200 llocs de treball en plena crisi

Tres emprenedors catalans han creat 100 llocs de treball en plena crisi i espera ocupar-ne 100 abans de finals d'any. L'empresa es dedica a l'edició de llibres de text digitals, denominats Digital Text.

Tot just fa un any que es va crear l'empresa Baherumi Digital, en plena crisi, però ja té una cinquantena de centres d'Eso que en són clients i durant aquest exercici els empresaris: Hèctor Ruíz, Carles Barnet i Cristina Mínguez ja s'han plantejat creuar les fronteres. Centres d'ensenyament de Veneçuela, Guatemala i Canadà s'han interessat per la seva innovació.

En un any, l'empresa ha multiplicat per deu la facturació (de 400 mil euros a 4 milions) i el projecte ha comptat amb una inversió inicial dels tres emprenedors i també de Venturcap, societat de capital risc.

Més informació a Expansión
Font: Jornal.cat

Baherumi Digital S.L., que té com a nom comercial Digital-Text, és una empresa especialitzada en la creació i comercialització de material digital educatiu. Constitueix una spin-off sorgida de l'entitat Omnis cellula, una entitat sense ànim de lucre de la Universitat de Barcelona, fundada l'any 2003, i dedicada a la divulgació i la didàctica de la Ciència i les Humanitats. Omnis cellula ha rebut el recolzament i reconeixement d'entitats de prestigi que, en ocasions, han arribat a adquirir part de les nostres publicacions per als seus objectius. Entres les més importants destaquem: Universitat de Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, Societat Catalana de Biologia, Generalitat de Catalunya.

L'experiència adquirida dins el sector editorial i, més concretament, en el sector educatiu amb la revista Eureka, revista de cultura instaurada al 25% dels centres catalans des de 2005, ens ha permès conèixer de primera mà les autèntiques necessitats que es presenten en el dia a dia de docents i alumnes. Entre aquestes necessitats, trobem la d'aprofitar el hardware de què disposen a les seves aules i llars, amb un material educatiu de qualitat pensat per a ser visualitzat en una pantalla d'ordinador.