17.9.21

Finalment el jutjat ha condemnat Securitas Direct! @SecuritasDirect @CABK_Respon @SDresponde

Fa sis anys vaig retratar Securitas Direct, una companyia absolutament irresponsable promoguda per CaixaBank. Aquí a sota poder veure els correus que vaig publicar.

M'alegra -i no em sorprèn gens- que ara hagi estat condemnada a indemnitzar un client per negar-se a complir la llei enviant-li el contracte en català. El client va enviar tres correus per demanar la documentació en català i l'empresa va respondre que només l'atendrien si els escrivia en castellà o en anglès. És el primer cop que un jutjat avala l'obligació de les empreses de facilitar la informació contractual en català, tal com estableix el Codi de consum de Catalunya.

Aporto els enllaços a les interaccions que vaig tenir en el seu moment. A la primera reflexió s'expliquen els fets; a la segona com se'm demana que m'hi posi en contacte; al cap d'un any reprenc el tema per manca de resposta i rebo una trucada d'un comercial; i a la quarta faig una anàlisi de situació a partir de la trucada de disculpes d'un responsable. A partir d'aquí, resto com a ciutadà a l'espera d'observar les millores que permetin com a mínim complir les obligacions legals. 

No té gaire sentit parlar de responsabilitat social amb una empresa que incompleix el marc legal. Però l'RSE suposa no solament complir les lleis sinó una capacitat de satisfer allò que la societat espera d'una empresa, cosa per la qual el diàleg, la sensibilitat, la capacitat de resposta, la voluntat de millora i la sostenibilitat són factors clau.

I aquesta reflexió afecta lògicament CaixaBank. Tal com els vaig indicar, com es pot parlar de Responsabilitat Social quan es promou una empresa com aquesta? (entre altres consideracions, però ara en tot cas toca aquesta).


18.9.14 [ca] [REFLEXIÓ] Promoció de Securitas Direct des de la Caixa
18.9.14 [es] [REFLEXIÓN] Promoción de Securitas Direct desde La Caixa

19.9.14 [ca] Promoció de Securitas Direct des de la Caixa (i II)
19.9.14 [es] Promoción de Securitas Direct desde La Caixa (y II)

28.8.15 [ca] Segons la incomplidora Securitas Direct, "en España sólo hay una lengua oficial" 
28.8.15 [es] Según la incumplidora Securitas Direct, "en España sólo hay una lengua oficial"

30.8.15 [ca] [ANÀLISI] Bones notícies de Securitas Direct. Restem a l'espera
30.8.15 [es] [ANÁLISIS] Buenas noticias de Securitas Direct. Quedamos a la espera 
 
24.9.15 [ca][es] Securitas Direct: mala pràctica, conversar, esperar.

¡Finalmente el juzgado ha condenado Securitas Direct! @SecuritasDirect @CABK_Respon @SDresponde

Hace seis años retraté a Securitas Direct, una compañía absolutamente irresponsable promovida por CaixaBank. Aquí debajo se pueden ver los correos que publiqué.

Me alegra -y no me sorprende nada- que ahora haya sido condenada a indemnizar a un cliente por negarse a cumplir la ley enviándole el contrato en catalán. El cliente envió tres correos para solicitar la documentación en catalán y la empresa respondió que sólo la atenderían si los escribía en castellano o en inglés. Es la primera vez que un juzgado avala la obligación de las empresas de facilitar la información contractual en catalán, tal como establece el Código de consumo de Cataluña.

Aporto los enlaces a las interacciones que tuve en su momento. En la primera reflexión se explican los hechos; en la segunda como se me pide que me ponga en contacto; al cabo de un año retomo el tema por falta de respuesta y recibo una llamada de un comercial; y en la cuarta hago un análisis de situación a partir de la llamada de disculpas de un responsable. A partir de aquí, quedo como ciudadano a la espera de observar las mejoras que permitan como mínimo cumplir las obligaciones legales. 

No tiene mucho sentido hablar de responsabilidad social con una empresa que incumple el marco legal. Además la RSE supone no sólo cumplir las leyes sino una capacidad de satisfacer lo que la sociedad espera de una empresa, por lo que el diálogo, la sensibilidad, la capacidad de respuesta, la voluntad de mejora y la sostenibilidad son factores clave.

Y esta reflexión afecta lógicamente amCaixaBank. Tal como les indiqué, ¿cómo se puede hablar de Responsabilidad Social cuando se promueve una empresa como ésta? (Entre otras consideraciones, pero ahora en todo caso toca ésta).

18.9.14 [ca] [REFLEXIÓ] Promoció de Securitas Direct des de la Caixa
18.9.14 [es] [REFLEXIÓN] Promoción de Securitas Direct desde La Caixa

19.9.14 [ca] Promoció de Securitas Direct des de la Caixa (i II)
19.9.14 [es] Promoción de Securitas Direct desde La Caixa (y II)

28.8.15 [ca] Segons la incomplidora Securitas Direct, "en España sólo hay una lengua oficial" 
28.8.15 [es] Según la incumplidora Securitas Direct, "en España sólo hay una lengua oficial"

30.8.15 [ca] [ANÀLISI] Bones notícies de Securitas Direct. Restem a l'espera
30.8.15 [es] [ANÁLISIS] Buenas noticias de Securitas Direct. Quedamos a la espera  

24.9.15 [ca][es] Securitas Direct: mala pràctica, conversar, esperar.

30.7.21

Les empreses poden contribuir a evitar incendis forestals usant biomassa: Guia per actuar responsablement @Bioenergia_Cat @Vector_5 @diba @fedboscat @GrupAgroFresc

 • El sector de la biomassa es reivindica per prevenir incendis en uns moments en què s'entén que els incendis s'han d'apagar a l'hivern, abans que es produeixin.
 • La Guia és una iniciativa del Cluster de la Bioenergia, amb el suport de la Diputació de Barcelona, que ha estat elaborada per Vector5 i la col·laboració tècnica de Boscat.
 • Convidem les empreses a apostar per aquesta energia renovable que redueix el combustible del bosc

El sector de la biomassa es va reivindicar com un sector que pot ajudar en la prevenció dels incendis gràcies al consum de massa forestal, és a dir, combustible extret dels boscos. Va ser en la presentació d’una guia per estimular l’ús d’aquesta energia que va tenir lloc aquest dimecres al centre Eurecat de Manresa.

El gerent del Clúster Biomassa Catalunya, Marc Cortina, va explicar que a Catalunya, l’any 2020, el consum de biomassa forestal va ser de vora mig milió de tones. També va detallar que la biomassa és el principal producte que s’extreu actualment de bosc, el que significa, segons Cortina, «que tenim boscos majoritàriament per fer energia, per escalfar escoles, piscines, hospitals i cases, però també indústries». 

 • Actualment, a Catalunya hi ha 4.800 instal·lacions de biomassa que sumen més de 475 megawatts instal·lats.
 • El sector amb més potencial instal·lat des d’aquest 2021 és l’industrial, especialment l’agroalimentari, amb el 29% del total.
 • La bioenergia aporta el 60% de tot el consum final d’energia renovable a la Unió Europea i és la principal energia renovable. 
 • L’ús de biomassa suposa un estalvi de l’entorn del 30% respecte al gasoil i del 20% respecte al gas natural per generar la mateixa quantitat d’energia. 
 • És la font energètica que més llocs de treball generar per cada megawatt, amb un total de 27.

Finalment, Cortina va indicar que actualment el Clúster Biomassa agrupa unes 70 empreses i entitats referents de la bioenergia a Catalunya, tant del sector públic com privat i del tercer sector, alhora que representa el 75% de la quota de mercat de la bioenergia, basada sobretot en la biomassa forestal i agrícola.

La Diputació de Barcelona ha identificat les Àrees de Gestió Prioritària (AGP) per a la prevenció d’incendis, tenint en compte diversos criteris com ara la protecció de la població, la protecció de la biodiversitat i també de la mobilitat dels equips per extingir els incendis.Responsabilitat social de les empreses

Vector5 ha elaborat els continguts de la Guia amb el suport tècnic de Boscat en la definició dels indicadors de gestió, i la supervisió de la Diputació de Barcelona i el Clúster Bioenergia. Josep Maria Canyelles va intervenir a l'acte per destacar que cada cop més la ciutadania té unes expectatives damunt les empreses, i que aquestes no poden esperar que tot recaigui en mans de les Administracions. La capacitat d'adoptar compromisos i transformar-los en accions innovadores al servei de la sostenibilitat és una oportunitat que cada cop més el mercat sap valorar.

Canyelles ha explicat que Vector5 quan fa processos d'acompanyament a empreses sempre ha de posar molt èmfasi que l'RSE no és una suma de bones pràctiques sinó que és un enfocament de gestió. Per això, cal que les empreses incorporin la biomassa però també han d'aprofitar l'esforç d'aquest compromís per tenir un enfocament de gestió socialment responsable que abordi tots cinc vectors, en referència als impactes ambiental, econòmic, laboral, social i bon govern. Solament així es podrà créixer com una empresa amb propòsit i portar a terme un posicionament públic generador de confiança.

La incorporació d’una bona pràctica com l’ús de biomassa forestal procedent de Àrees de gestió prioritària per la prevenció d’incendis forestals suposa un pas endavant en la gestió de la responsabilitat social (RSE) per a moltes empreses, en línia amb els grans reptes globals com son els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, que formen part de l’Agenda 2030, i són el gran repte que hem d’abordar com a societat.

Aquesta acció respon a diferent Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Vector5 ha elaborat aquesta correlació per destacar els especialment vinculats:

La Guia ha estat maquetada també per Vector5 | Excel·lència i sostenibilitat.

 

Una oportunitat per a les empreses

La biomassa encara té un baix ús com a font energètica, tot i tenir un alt poder calorífic i baixa humitat, cosa que la fa molt eficient en la producció d’energia per a ús tèrmic industrial. Entre les propietats destaca que és una energia considerada neutre en emissions de diòxid de carboni, a part que el seu ús contribueix a una gestió forestal sostenible i reduir el risc d’incendi.  

La important massa de boscos que tenen poc rendiment comercial, fins i tot amb la producció de fusta per a serradores, està generant un abandonament general de la gestió moltes finques forestals, que presenten un grau baix de gestió que acaba comportant un risc elevat d’incendis que s’ha vist incrementat amb els anys a causa de factors com l’augment de la temperatura en l’evolució del clima terrestre i la pressió humana a les zones forestals.

 

La Torre d’en Roca, a Sallent, evita l’emissió de 58 tones de CO2 amb l’ús de bioenergia

La guia inclou una anàlisi de cas, que també va estar present a l'acte de presentació: el cas de l’empresa Agrofresc, que des de fa més d’una dècada va apostar per l’ús de la biomassa a les seves instal·lacions de Sallent, la granja de la Torre d’en Roca.

La biomassa suposa aproximadament el 30% de l’energia consumida per la Torre d’en Roca i amb això s’evita l’emissió de 58 tones de CO2 anuals. A més, la biomassa usada per l’empresa equival a evitar la crema d’unes dues hectàrees de bosc. Segons va explicar en la presentació el director d’Agrofresc, Josep Maria Bosch, l’ús de la biomassa «ens dona valor afegit» i permet «diferenciar-nos» d’altres empreses. L'aposta per l’ús de la biomassa és perquè «creiem cegament que el que hem de fer és treballar per arreglar més els boscos, ja sigui amb l’ús de biomassa o pastures». 

La biomassa és una forma de responsabilitat social empresarial, i en aquest sentit Bosch també va detallar que en els seus productes hi inclouran la frase «Netegem els boscos per prevenir els incendis». Va assegurar que l’ús de la biomassa els aporta un valor afegit i va instar les empreses a sumar-s’hi perquè es tracta d’un projecte de país.  


Suport de la Diputació de Barcelona

La guia, que s’ha fet amb el suport de la Diputació de Barcelona, i en la seva presentació, el diputat d’Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals, Josep Tarín, va destacar la importància de la biomassa «per poder ser un instrument de guia per a les empreses a l’hora d’escollir fonts energètiques, destacant els beneficis socials i ambientals que l’ús d’energies renovables com la biomassa forestal». En aquesta línia, Tarín va recordar que «la guia neix amb l’estudi de l’estratègia per la prevenció d’incendis forestals i donar valor a la biomassa. En aquest sentit, la utilització d’aquest producte natural dels boscos dona valor a les tasques de prevenció d’incendis forestal, alhora que és un element enriquidor en la incorporació de valors RSE per a la mateixa empresa».

9.7.21

[VÍDEO] Debat vibrant sobre les tendències en #RSE amb Canyelles, Fontrodona i Pes. Taula rodona del Col·legi de Censors al Congrés de l'ACCID

Ha tingut lloc en el marc del IX Congrés de l'ACCID la taula rodona "Reflexions sobre les noves tendències d’RSE", amb les intervencions d'Àngel Pes (CEI International affairs), Joan Fontrodona (IESE), i Josep Maria Canyelles (Vector5 | Excel·lència i sostenibilitat

La sessió, que ha tingut lloc el 4 de juny a la seu de la BSM-UPF, ha estat moderada per Xavier Cardona, director del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya i coordinada per la Comissió de Responsabilitat Social d'ACCID i el mateix Col·legi.

El vídeo correspon a la sessió sencera, amb una durada d'una hora. Aportem el minutatge per facilitar l'accés als continguts.

La primera qüestió ha estat sobre quines tendències en l'RSE es donen en aquest moment.

 • Àngel Pes (CEI International affairs) - 6'00''
 • Joan Fontrodona (IESE) - 13'05''
 • Josep Maria Canyelles (Vector5) 21'10''

El segon tema ha estat ha estat sobre com ha impactat la pandèmia en l'RSE.

Hi ha hagut una pregunta del públic (54'40'') sobre ODS, accountability i RSC. Josep Maria Canyelles hi ha reflexionat (55'56'').

Més empreses petites i mitjanes que creen valor compartit a partir de l’acompanyament RSE.Pime

 • L’RSE.Pime es consolida amb el tancament d’aquesta setena edició que suma més de 140 pimes participants que aposten per una gestió responsable.
 • Les autoritats presents a l’acte han coincidit que l’RSE.Pime és una gran oportunitat per a les empreses per innovar potenciant els seus valors.


Amb el títol “RSE i pimes, marcar la diferència”, ha tingut lloc aquest dimecres 30 de juny l’acte de cloenda del programa RSE.Pime 2020-2021, que ha servit també per a fer el llançament de la nova edició, amb la convocatòria oberta fins al 21 de juliol.

L’acte ha permès posar en relleu el paper compromès de tantes pimes catalanes que fan d’una gestió responsable el seu model d’empresa, i que cada cop més aposten per desenvolupar un sentit de propòsit. Moltes pimes estan comprenent que el seu èxit ve de la capacitat de crear confiança en els seus grups d’interès i que, entre aquests, ja no hi ha solament la clientela: fins i tot la mateixa comunitat és un grup d’interès d’aquelles empreses petites i mitjanes que volen guanyar-se la legitimitat del mercat i de la societat. Per això, aposten per crear valor compartit, valor econòmic i valor social.

L’acte s’ha iniciat amb la intervenció inspiradora de Carlota Pi, cofundadora i presidenta executiva d’Holaluz, un projecte amb que neix amb un doble propòsit: construir un planeta 100% verd i fer-ho amb un model d’organització que permeti a totes les persones que formen part del projecte mostrar el millor d’elles mateixes. Pi ha recordat les paraules d’un mestre “una empresa ben gestionada i que es capaç de trobar el seu camí cap a la rendibilitat ha de ser una eina per canviar el món”.

Mercè Mullor, presidenta de Respon.cat i consellera delegada del Grup Mullor Facility Services, ha agraït el suport que rep el Programa RSE.Pime de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració del Consell de Cambres de Comerç. Mullor ha assenyalat la necessitat, més evident que mai, que les empreses s’alineïn amb el model responsable: la societat exigeix empreses amb propòsit que aportin valor a la societat. La presidenta ha agraït l’esforç de les setze pimes participants en el programa d’acompanyament i ha convidat tot tipus empreses a gestionar l’RSE, sigui quina sigui la seva dimensió i activitat, i també ha fet una crida a participar al programa RSE.Pime.

Jordi Serret, en representació del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, que dona suport a l’RSE.Pime,ha assenyalat que un dels objectius principals de la conselleria és la transformació del model productiu per fer-lo més sostenible, actuar de manera potent i activa contra el canvi climàtic, donant resposta a les noves realitats posant les persones al centre de totes les decisions. Serret, director del programa d’Atenció a la Pime, ha remarcat el potencial i la continuïtat d’un programa com l’RSE.Pime, tan valorat per les empreses participants.

Narcís Bosch, director gerent del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya, ha donat la benvinguda a la Casa Llotja recordant els inicis d’aquest emblemàtic edifici que ha estat la seu de les institucions més representatives de l’economia catalana des del s.XIV. Bosch ha agraït l’elecció d’aquest espai per un acte que promou la gestió responsable en el marc de l’emprenedoria. També ha volgut felicitar les empreses que han participat a l’RSE.Pime, especialment en aquesta edició donades les circumstàncies i animar-les a continuar avançant en el fascinant recorregut de l’RSE.

Durant l’acte, tres de les empreses de l’RSE.Pime 2020-2021 han participat en una conversa informal on s’han destacat algunes de les seves bones pràctiques i reptes de futur. Conxita Rusinés, assistent de Direcció de Vytrus Biotech, ha subratllat que laResponsabilitat Social ha d’estar en el pla estratègic de les empreses i no hauria de ser una situació crítica que ho provoqui. Josep Manel Rodeiro, director de qualitat d’ALOVA, pensa que la Responsabilitat Social és una eina que s’ha de gestionar per convicció i de manera integrada a tot el funcionament de l’empresa. Pere Bahí, PHAO de Cubus Immobiliària, ha volgut verbalitzar que després de seguir l’acompanyament RSE.Pime no concep les organitzacions que no es gestionen des d’una lògica de responsabilitat i valors: “si el mon naixés avui, totes empreses treballarien els valors i l’RSE”

Publicació dels 16 casos

Els participants a l’acte s’han endut el cartell dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i el de l’Ideari de l’RSE.

La publicació amb els casos de les 16 pimes es pot trobar al web de Respon.cat, i en aquest enllaç: Les 16 empreses participants de l’RSE.Pime 2020-21

 1. Actividades Logísticas del Vallés SL
 2. Alba Jussà SCCL
 3. Arquitopia
 4. Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya
 5. Associació de Salut Mental Horta Guinardó (ASM Horta Guinardó)
 6. Associació Sant Martí Esport
 7. Cabanyes Entre Valls SL
 8. Cubus Serveis de Béns Immobles SL
 9. Escola Ginebró SCCL
 10. Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
 11. Forn de Pa Místric
 12. Fundació Casa Dalmases
 13. Inquiaroma
 14. LAUDA Ultracool SL
 15. SELID SL
 16. Vytrus Biotech SA

 

Convocatòria oberta edició 2021-2022

A més, durant l’acte s’ha donat a conèixer la nova edició del Programa RSE.Pime, amb el termini de divendres 21 de juliol per a sol·licitar-hi la participació.

El Programa RSE.Pime, està promogut per Respon.cat, amb el suport del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya la Cambra de Comerç de Barcelona.


30.6.21

AVUI 16h. Carlota Pi online a l’acte RSE.Pime: “RSE i Pimes, marcar la diferència”

 • Carlota Pi, cofundadora i directora executiva d’Holaluz, parlarà sobre “RSE i Pimes, marcar la diferència“, a l’acte RSE.Pime el proper 30 de juny a les 16.00h en streaming.
 • Durant l’acte es llançarà la propera edició de l’RSE.Pime, una nova oportunitat per a les pimes catalanes per fer un salt en la gestió de la seva Responsabilitat Social.

El proper 30 de juny a les 16.00h celebrarem en streaming l’acte de llançament de la nova edició de l’RSE.Pime i tancament de l’edició 2020.-2021.

Durant l’acte comptarem amb la ponència inspiradora de Carlota Pi, amb més de 15 anys d’experiència professional en el sector de les elèctriques en l’àmbit nacional i internacional, i amb un llarg palmarès de premis i reconeixents en innovació, creativitat, emprenedoria i direcció d’empreses.

Carlota Pi va ser la ideòloga d’Holaluz, un projecte que gestiona la seva Responsabilitat de manera integrada i que té un propòsit: canviar el món a través de la transformació del sector energètic col·locant el client al centre de les decisions per a construir una relació a llarg termini basada en la confiança. Un propòsit que activen connectant persones a l’energia verda.

Carlota Pi exposarà una visió empresarial trencadora, fresca i disruptiva amb la seva passió i convicció habituals. No us ho perdeu: 30 de juny 16.00h en streaming!

Es podrà visualitzar incrustat al web de www.respon.cat.

Atenció Pimes: Darrera oportunitat per inscriure’s a l’RSE.Pime 2021-2022

 • Fins al 21 juliol segona tanda per inscriure’s a l’RSE.Pime, per a pimes catalanes que vulguin desenvolupar el seu propòsit.
 • Un pla d’acció en RSE en 10 sessions en línia i dues consultories in company.
 

El programa RSE.Pime s’estructura com una xarxa d’aprenentatge de Responsabilitat Social que pretén la integració de la sostenibilitat en les pimes seleccionades com a participants.

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA RSE.PIME 2021-2022

Durant mig any, directius de pimes es reuneixen un cop al mes en un grup amb totes les organitzacions participants per aprofundir en el sentit empresarial de l’RSE i desenvolupar el propi Pla d’acció.

Es faciliten eines i procediments de millora en la gestió econòmica, social i ambiental  a partir  de  la  implantació  dels valors d’RSE a la cultura empresarial de l’organització.

Treballem el propòsit de les pimes per alinear-lo amb el model de negoci i així crear valor i reforçar les relacions de confiança amb els grups d’interès des de la conherència i la gestió integrada.

L’RSE.Pime està promogut per Respon.cat, amb el suport del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració del Consell de Cambres de Comerç i la Cambra de Comerç de Barcelona.

 


 
 

28.6.21

Ametller Origen, primera cadena de distribució catalana en assolir els objectius del Pla NAOS @AmetllerOrigen

 • El 100% dels productes de marca pròpia de la companyia, inclosos en les categories del Pla de Nutrició, Activitat Física i Prevenció de l’Obesitat (Pla NAOS) promogut pel Ministeri de Sanitat, compleixen els criteris establerts respecte al contingut de sal, sucre i greixos totals i saturats
 • La companyia d’alimentació ha apostat des dels seus inicis per promoure una alimentació saludable, plaent i neta, renunciant a vendre determinats aliments com algunes galetes, brioxeria o begudes refrescants. Amb aquesta acció, Ametller Origen fa un pas adaptant la composició de més d’una cinquantena de productes per reduir els seus nivells de sucre, sal i greixos totals 
 • Ametller Origen segueix treballant en la promoció d’hàbits de vida saludables que ajudin a prevenir malalties cròniques com l’obesitat, la diabetis i alguns tipus de càncer, entre altres, amb l’adhesió al Pla Estratègic de l’Alimentació a Catalunya 2021-2026


Barcelona, 28 de juny de 2021.- 
Ametller Origen, companyia d’alimentació especialitzada en productes frescos i elaborats de qualitat, és la primera cadena de distribució catalana en aconseguir que el 100% dels productes de marca pròpia, inclosos en les categories de l’estratègia del Pla NAOS (Pla de Nutrició, Activitat Física i Prevenció de l’Obesitat), promogut pel Ministeri de Sanitat a través de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), compleixin els criteris establerts respecte al contingut de sal, sucre i greixos totals i saturats. “El nostre propòsit ha estat, des de fa vint anys, promoure un estil de vida més saludable i sostenible a través d’una alimentació nutritiva, plaent i neta. Amb aquest objectiu, durant el 2020 hem revisat i reformulat els productes de marca pròpia per adequar-los als estàndards fixats en el Pla NAOS”, ha explicat el director general i cofundador d’Ametller Origen, Josep Ametller 

La companyia ha revisat un total de 149 referències que són les que apliquen als tretze grups establerts al Pla NAOS: aperitius salats, begudes refrescants, brioixeria i pastisseria, cereals d’esmorzar, cremes de verdures, derivats carnis, galetes, gelats, nèctars de fruita, pa envasat, plats preparats, productes làctics i salses. Dels productes analitzats, Ametller Origen només n’ha reformulat 52, ja que el 65% dels productes de marca pròpia ja complien els barems fixats en quant a sucre, sal i greixos totals. 

“Des dels nostres inicis, hem renunciat a vendre determinats productes de marca pròpia amb un perfil nutritiu baix com, per exemple, batuts, pastissets farcits o nèctars de fruita, pel seu excessiu contingut en sucre i greixos”, explica Josep Ametller.

Tanmateix, després de revisar tots els productes de marca pròpia, Ametller Origen ha donat de baixa cinc referències - unes galetes farcides de xocolata, unes de coco, unes rosquilles de sucre, un mojito sense alcohol i unes patates de llima i salsa valentina- per complir amb els objectius fixats en el Pla NAOS. La companyia tampoc comercialitza cap producte que contingui greixos trans afegits en considerar-los poc saludables i perjudicials per a la salut. 

 

Reducció de 3.384 kg de sucre i 906 kg de sal

 

En total, la companyia ha reduït 3.384 kg de sucre dels seus productes, el que equivaldria a més de mig milió de terrossos de sucre, especialment en les categories de pa envasat (pa de motlle i panets torrats), salses (tomàquet fregit) i productes làctics (iogurts). Pel que fa a la sal, s’ha reduït fins a 906 kg, concretament en les categories de derivats carnis (mortadel·la i pernil cuit), aperitius salats (patates fregides) i plats preparats (croquetes). “S’ha aconseguit reduir un 14% el sucre i un 17% la sal en les referències reformulades, percentatges superiors als objectius marcats pel Pla NAOS de cada categoria d’aliments”, ha detallat la responsable de qualitat d’Ametller Origen, Alba Suárez.

 

 

Compromisos a curt i mitjà termini

Ametller Origen segueix treballant en la promoció d’hàbits de vida saludables que ajudin a prevenir malalties cròniques com l’obesitat, la diabetis i alguns tipus de càncer, entre altres, per això, la companyia s’ha fixat com a objectiu per abans del 2023, revisar totes les seves referències, prop de 1.200 productes de marca pròpia. “Hem començat ja a reformular altres categories de productes per reduir el contingut de sucre, sal i greixos totals, garantint la seva qualitat organolèptica”, ha detallat Suárez.

Així mateix, la companyia s’ha adherit al Pla Estratègic de l’Alimentació a Catalunya 2021-2026 que té com a missió articular un sistema alimentari integral, sostenible, competitiu, arrelat territorialment al país i basat en la seva diversitat, que produeixi uns aliments saludables, accessibles i de qualitat, reconegut pels consumidors. “Com a actors implicats dins del sector, no podíem faltar en aquest pla, que estem convençuts que ens permetrà comptar amb una estratègia alimentària de país”, ha afirmat Josep Ametller.

 

Sobre Ametller Origen

 

El Grup Ametller Origen és una empresa d’alimentació especialitzada en productes frescos i elaborats de qualitat. Fruit de la seva experiència com a agricultors i productors, han consolidat un model de negoci d’integració vertical, controlant des de l’origen els productes que ofereixen a la seves botigues, tant la seva fruita i verdura com els seus productes elaborats. El Grup compta amb camps de cultiu i fruiters al llarg de tot l’eix de la mediterrània, un obrador central de productes elaborats i un equip format per més de 2.700 treballadors.

18.6.21

[VÍDEO] Canyelles explica com una empresa ha de progressar en la gestió socialment responsable davant el cluster dels mobles @CENFIMcluster

Ha tingut lloc aquest dijous la jornada "Més enllà de l'RSC: valor compartit com a eina de competitivitat per a l'empresa", organitzada pel clúster del moble CENFIM

La intervenció de Josep Maria Canyelles, soci-consultor de Vector5, ha servit per situar la metodologia de gestió de la responsabilitat social de les empreses. Canyelles ha mostrat la Pauta de progrés que Vector5 usa per a marcar la línia de progrés de les organitzacions en la gestió socialment responsable i ha destacat que l'RSE no és una mera acumulació de bones pràctiques sinó que es tracta d'un estil de gestió de l'empresa que té com a màxim exponent l'orientació a un propòsit empresarial i a crear valor compartit. En referència a les diferents iniciatives que van apareixent, les ha valorat com a molt positives i benvingudes perquè permeten concretar més la metodologia bàsica de la responsabilitat social cosa que permet que cada empresa pugui triar si es queda en una gestió de l'RSE vinculada al model d'empresa i estratègia corporativa o, a més, vol disposar d'alguna etiqueta específica per obtenir major visibilitat.

Podeu visualitzar la intervenció de Josep Maria Canyelles entre els minuts 14'27'' i 38'00'':

Prèviament ha intervingut Joan Martí, director d'estratègia empresarial d'ACCIÓ, que ha fet referència a com contribueix el valor compartit a la competitivitat de l'empresa.

Tres empreses han presentat els seus casos amb els respectius directors generals: Guitart Hotels, amb Roberto Torregrosa, Tapicerías Gancedo, amb Manuel Gancedo, i Kave Home, amb Francesc Julià.

Per part del Cluster CENFIM, Joaquim Solana, director, i Jaisiel Madrid, director d'interiors living lab, han presentat la jornada i les accions que es porten a terme.

[VÍDEO] Canyelles explica cómo una empresa debe progresar en la gestión socialmente responsable ante el cluster de los muebles @CENFIMcluster

Ha tenido lugar este jueves la jornada "Más allá de la RSC: valor compartido como herramienta de competitividad para la empresa", organizada por el clúster del mueble CENFIM

La intervención de Josep Maria Canyelles, socio-consultor de Vector5, Ha servido para situar la metodología de gestión de la responsabilidad social de las empresas. Canyelles ha mostrado la Pauta de progreso que Vector5 usa para marcar la línea de progreso de las organizaciones en la gestión socialmente responsable y ha destacado que la RSE no es una mera acumulación de buenas prácticas sino que se trata de un estilo de gestión de la empresa que tiene como máximo exponente la orientación a un propósito empresarial y a crear valor compartido. En referencia a las diferentes iniciativas que van apareciendo, las ha valorado como muy positivas y bienvenidas porque permiten concretar más la metodología básica de la responsabilidad social lo que permite que cada empresa pueda elegir si se queda en una gestión de la RSE vinculada al modelo de empresa y estrategia corporativa o, además, quiere disponer de alguna etiqueta específica para obtener mejor visibilidad.

Pueden ver la intervención de Josep Maria Canyelles entre los minutos 14'27'' y 38'00'':

 

Previamente ha intervenido Joan Martí, director de estrategia empresarial de ACCIÓ, que ha hecho referencia a cómo contribuye el valor compartido a la competitividad de la empresa.

Tres empresas han presentado sus casos con sus respectivos directores generales: Guitart Hotels, con Roberto Torregrosa, Tapicerías Gancedo, con Manuel Gancedo, y Kave Hombre, con Francesc Julià.

Por parte del Cluster CENFIM, Joaquim Solana, director, y Jaisiel Madrid, director de interiors living lab, han presentado la jornada y las acciones que se llevan a cabo.

17.6.21

Jornada "Más allá de la RSC: valor compartido como herramienta de competitividad para la empresa" con una intervención de Josep Maria Canyelles sobre "Desarrollar valor compartido desde la empresa".

Charla Valor compartido: Más allá de la RSC: valor compartido como herramienta de competitividad para la empresa

Día: Jueves, 17 Junio 2021
Hora: 12:00h - 13:30h
Online

20210617RSC.jpg

La visión de la RSC únicamente como actividad filantrópica y de reputación empresarial está obsoleta. La aproximación actual de valor compartido o “shared value” se orienta a identificar y expandir las conexiones del progreso económico-social entre la empresa y la sociedad, al tiempo que se mejoran las condiciones ambientales.

En esta charla conoceremos cómo el valor compartido incrementa la capacidad de la empresa para atraer talento, innovar y resultar atractiva para clientes e inversores. Veremos qué metodologías existen para aplicarla y conoceremos experiencias de empresas de nuestro sector. Presentaremos herramientas que ya hemos desarrollado desde CENFIM para los socios y cómo acompañaremos a las empresas que quieran apostar por esta estrategia.

Programa

12:00h - Bienvenida e introducción. Joaquim Solana, cluster manager de CENFIM

12:05h - Cómo contribuye el valor compartido a la competitividad de la empresa. Joan Martí, director de estrategia empresarial en ACCIO

12:20h - Desarrollar valor compartido desde la empresa: instrumentos y buenas prácticas. Josep Maria Canyelles, socio en Vector5

12:50h - Mesa de debate con la participación de:

13:20h - Presentación de las actividades del clúster para ayudar a los socios en valor compartido. Jaisiel Madrid, interiors living lab manager de CENFIM

Contacto

Jaisiel Madrid / jaisiel.madrid@cenfim.org / +34 650 642 322

Dirigido a

Te interesa si eres fabricante, distribuidor o prescriptor de materiales y/o productos hábitat y quieres conocer esta estrategia para hacer tu empresa más atractiva y competitiva.

Con el apoyo

ACCIÓ