11.5.21

Marató de Micro TED Talks Medi Ambient UPF BSM

 

La UPF Barcelona School of Management se suma al Dia Mundial de l'Medi Ambient   donant veu a estudiants i antics alumnes Actius en la causa ambiental. El nostre repte és donar suport als que ja liderin la conversa i l'acció en aquest àmbit i alhora generar nous "Climate Influencers" a la nostra comunitat. 

Amb aquest objectiu, el dia 1 de juny, a les 16h, et presentem 10  Micro TED Talks, en format online, en el marc de la iniciativa mundial  COUNTDOWN  per combatre el canvi climàtic.

Josep Maria Canyelles, alumni IDEC-UPF de Polítiques Públiques i Socials, exposarà un Ted Talk sobre " Veïnatge Positiu per abordar el desenvolupament sostenible", a partir de la iniciativa Edificis Positius impulsada per la cooperativa social TSR Territori Socialment Responsable.

Els 10 Ted Talks (en castellà):

 1. " Frenant el cambio climàtic des de la indústria de la moda "Sònia Flotats . CEO So Good So Cute , magazine moda i Tendències sostenibles. Alumni Responsabilitat Social Corporativa.

 2. "Química per 1 futur sostenible" . Xavier Ribera. Director de Comunicació, Relacions Institucionals i Sostenibilitat BASF . Alumni Direcció de Comunicació. 

 3. " Veïnatge positiu per abordar el desenvolupament sostenible ". Josep Maria Canyelles . President TSR Territori Socialment Responsable . Alumni Polítiques Públiques i Socials.

 4. Com recuperar 100.000 oliveres centenàries abandonats?  Alberto Alfonso Pordomingo . Direcció Compliance Telefónica Espanya . Alumni Compliance.

 5. "Transformació cap a una societat més sostenible, cosa de Tots " . Sandra Costa.  Consultora Sènior Sostenibilitat, Canvi Climàtic i RSC KPMG Espanya.  Alumni Responsabilitat Social Corporativa.

 6. "Fast fashion", la Resposta equivocada. Vincenzo Rusciano . International Business Development Consultant Bravomaker Alumni Executive MBA.

 7. "Transparència, Reversibilitat i Sota Demanda " . Eduard Mas . Product Manager Reprotect.  Estudiant Direcció Màrqueting Digital.

 8. " La llar i la sostenibilitat mediambiental ". Mª Carmen de Bernardo . Traductora Freelance. Estudiant Traducció Literària. 

 9. " Auditoria interna en RSC ". Diana Casajus . Auditoria interna VidaCaixa . Alumni Responsabilitat Social Corporativa.

 10. " Legislar l'ecocidi: ¿és la Solució? " Oscar Benítez. Director de Seguretat TMB. Alumni Compliance.    
 
Marató Micro TED Talks Medi Ambient
Data: 1 juny 2021 16: 00-17: 00 CEST
Lloc de trobada: Sessió en remot

Maratón de Micro TED Talks Medio Ambiente UPF BSM


La UPF Barcelona School of Management se suma al Día Mundial del Medio Ambiente dando voz a estudiantes y antiguos alumnos activos en la causa medioambiental. Nuestro reto es apoyar a los que ya lideran la conversación y la acción en este ámbito y, a la vez, generar nuevos "Climate Influencers" en nuestra comunidad. 

Con este objetivo, el día 1 de junio, a las 16h, te presentamos 10 Micro TED Talks, en formato online, en el marco de la iniciativa mundial COUNTDOWN para combatir el cambio climático.

Josep Maria Canyelles, alumni IDEC-UPF de Políticas Públicas y Sociales, expondrá un Ted Talk sobre"Vecindad Positiva para abordar el desarrollo sostenible", a partir de la iniciativa Edificios Positivos impulsada por la cooperativa social TSR Territori Socialment Responsable.

Los 10 Ted Talks:

 1. "Frenando el cambio climático desde la industria de la moda"Sònia Flotats. CEO So Good So Cute, magazine moda y tendencias sostenibles. Alumni Responsabilidad Social Corporativa.

 2. "Química por un futuro sostenible". Xavier Ribera. Director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad BASF. Alumni Dirección de Comunicación. 

 3. "Vecindad positiva para abordar el desarrollo sostenible". Josep Maria Canyelles. President TSR Territori Socialment Responsable. Alumni Políticas Públicas y Sociales.

 4. ¿Cómo recuperar 100.000 olivos centenarios abandonados? Alberto Alfonso Pordomingo. Dirección Compliance Telefónica España. Alumni Compliance.

 5. "Transformación hacia una sociedad más sostenible, cosa de todos". Sandra Costa. Consultora Senior Sostenibilidad, Cambio Climático y RSC KPMG España. Alumni Responsabilidad Social Corporativa.

 6. "Fast fashion", la respuesta equivocada. Vincenzo Rusciano. International Business Development Consultant BravomakerAlumni Executive MBA.

 7. "Transparencia, Reversibilidad y Bajo Demanda". Eduard Mas. Product Manager Reprotect. Estudiante Dirección Márketing Digital.

 8. "El hogar y la sostenibilidad medioambiental". Mª Carmen de Bernardo. Traductora Freelance. Estudiante Traducción Literaria. 

 9. "Auditoría interna en RSC". Diana Casajus. Auditoria interna VidaCaixa. Alumni Responsabilidad Social Corporativa.

 10. "Legislar el Ecocidio: ¿es la solución?" Oscar Benítez. Director de Seguridad TMB.  Alumni Compliance. 
 
Maratón Micro TED Talks Medio Ambiente
Fecha:1 de junio de 2021 16:00 - 17:00 CEST
Lugar de encuentro: Sesión en remoto
 

1.5.21

Neix la marca Catalunya 2030Per identificar les actuacions impulsades des de Catalunya per a l’assoliment de l’Agenda 2030, el Govern ha creat la marca Catalunya 2030, perquè sigui utilitzada pel Govern, per tots els departaments de la Generalitat i entitats vinculades, i per tots els membres de l’Aliança Catalunya 2030, entre els quals Respon.cat.

El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 per al
desenvolupament sostenible, un “pla d’acció global en favor de les persones, el planeta i la prosperitat i per enfortir la pau universal dins d’una més àmplia llibertat”.

L’Agenda 2030 és un full de ruta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que cal haver assolit el 2030, i que es concreten en 169 ftes. Els ODS cobreixen la dimensió social, econòmica i ambiental de la sostenibilitat i aborden cinc grans àmbits: persones, planeta, prosperitat, pau i aliances.

El 2017, el Govern de Catalunya va iniciar l’elaboració d’un pla nacional per a la implementació dels ODS, que va ser aprovat el 25 de setembre de 2019. El pla, que involucra tots els departaments de la Generalitat de Catalunya, inclou compromisos –a Catalunya i de Catalunya al món- per incorporar els ODS a les polítiques públiques impulsades per la Generalitat de Catalunya.

El 18 de febrer de 2020 es va aprovar l’Acord nacional per a l’Agenda 2030, una visió compartida amb actors de la societat civil sobre com es pot avançar en la consecució dels ODS. L’Acord està obert a tota la ciutadania i tots els actors públics i privats que s’hi adhereixen integren l’Aliança Catalunya 2030, una gran coalició de país per compartir informació, recursos i bones pràctiques, i promoure iniciatives conjuntes per assolir els ODS.

Estudi europeu sobre responsabilitat social i pimes

L'Agència Europea de la Petita i Mitjana empresa, amb la supervisió de la la Comissió Europea, ha emès una enquesta per conèixer les necessitats de les pimes i start-ups (fins a 250 empleats) envers la responsabilitat social de les empreses, és a dir, vers les pràctiques i actuacions de les empreses en l'àmbit social, ambiental, ètic, de drets humans i de relacions amb els clients i consumidors.

Els resultats d'aquesta enquesta es faran servir per ajudar la Comissió Europea i les autoritats nacionals a comprendre millor les necessitats de les empreses en termes d'RSE i sostenibilitat. L'estudi final es completarà amb eines perquè les PIME puguin desenvolupar les seves iniciativas d'RSE. 

Els sectors als quals va dirigits l'estudi són:

 • la indústria agroalimentària,
 • la indústria tèxtil i de la confecció,
 • el transport i la logística,
 • el comerç minorista,
 • els productes farmacèutics,
 • mineria i pedreres,
 • turisme i hostaleria,
 • banca, finances i assegurances.

L'enquesta, disponible en castellà, anglès, francès, alemany o italià, es completa en uns vint minuts. Si hi voleu participar, premeu l'enllaç següent: http://s.alchemer.com/s3/0e6125886b05

L'enquesta corre a càrrec de «Visionary Analytics» en nom de l'Agència Executiva per a la Petita i Mitjana Empresa de la Comissió Europea. És anònima llevat que decideixi proporcionar les dades personals. En qualsevol cas, les respostes no estaran vinculades al vostre nom ni al de l'organització. Sols es presentaran els resultats agregats de l'enquesta. Preguntes a: csr@visionary.lt 

28.4.21

Finances sostenibles i taxonomia de la UE: la Comissió pren noves mesures per canalitzar els diners cap a activitats sostenibles

22 abril 2021. La Comissió Europea ha adoptat avui un ambiciós paquet de mesures generals per contribuir a millorar el flux de diners cap a activitats sostenibles a tota la Unió Europea. Al permetre reorientar les inversions cap a tecnologies i empreses més sostenibles, aquestes mesures contribuiran a fer que Europa sigui climàticament neutra d'aquí a 2050. Faran de la UE un líder mundial en l'establiment de normes per a les finances sostenibles.

El paquet consta de:

 • L'acte delegat de taxonomia climàtica de la UE té per objecte donar suport a les inversions sostenibles, aclarint quines activitats econòmiques contribueixen més a la consecució dels objectius ambientals de la UE. El Col·legi de Comissaris ha arribat avui a un acord polític sobre el text. L'acte delegat s'adoptarà formalment a finals de maig, un cop es disposi de traduccions en totes les llengües de la UE. En una Comunicació, també adoptada avui pel Col·legi de Comissaris, s'exposa amb més detall l'enfocament de la Comissió.
 • Una proposta de Directiva d'informació de les empreses en matèria de sostenibilitat. La proposta té per objecte millorar el flux d'informació sobre sostenibilitat en el món empresarial. Farà que la informació sobre sostenibilitat per part de les empreses sigui més coherent, de manera que les empreses financeres, els inversors i el públic en general puguin utilitzar informació comparable i fiable sobre sostenibilitat.
 • Finalment, sis actes delegats modificadors de garantir que les empreses financeres, per exemple assessors, gestors d'actius o asseguradores, incloguin la sostenibilitat en els seus procediments i la seva assessorament en matèria d'inversió a la clientela.

El Pacte Verd Europeu és l'estratègia de creixement d'Europa amb l'objectiu de millorar el benestar i la salut dels ciutadans, aconseguir que Europa sigui climàticament neutra d'aquí al 2050 i protegir, conservar i millorar el capital natural i la biodiversitat de la UE.

Com a part d'aquest esforç, les empreses necessiten un marc general de sostenibilitat per canviar els seus models de negoci en conseqüència. Per garantir la transició del finançament i evitar el «blanqueig ecològic», tots els elements del paquet de mesures d'avui augmentaran la fiabilitat i comparabilitat de la informació sobre sostenibilitat. Això situarà el sector financer europeu en el centre d'una recuperació econòmica sostenible i integradora enfront de la pandèmia de COVID-19 i al desenvolupament econòmic sostenible a llarg termini d'Europa.

Acte delegat sobre taxonomia climàtica de la UE

La taxonomia de la UE és una eina de transparència sòlida i amb base científica a disposició d'empreses i inversors. Crea un llenguatge comú que els inversors podran utilitzar en qualsevol lloc a l'invertir en projectes i activitats econòmiques que tinguin una incidència positiva substancial en el clima i el medi ambient. També introduirà obligacions d'informació per a les empreses i els participants en els mercats financers.

L'acte delegat, acordat políticament avui pel Col·legi de Comissaris, introdueix el primer conjunt de criteris tècnics de selecció per definir quines activitats contribueixen substancialment a dos dels objectius ambientals del Reglament pel qual s'estableix una taxonomia: adaptació al canvi climàtic i mitigació del canvi climàtic. Aquests criteris es basen en l'assessorament científic del Grup d'Experts Tècnics (TEG) sobre finances sostenibles. És el resultat d'amplis comentaris de les parts interessades, així com de debats amb el Parlament Europeu i el Consell. Aquest acte delegat abastaria les activitats econòmiques d'aproximadament el 40% de les empreses cotitzades en borsa, en sectors que són responsables de gairebé el 80% de les emissions directes de gasos d'efecte hivernacle a Europa. Inclou sectors com l'energia, la silvicultura, la indústria manufacturera, el transport i la construcció.

L'acte delegat de taxonomia de la UE és un document viu i seguirà evolucionant amb el temps, a la llum dels canvis i el progrés tecnològic. Els criteris seran objecte de revisió periòdica. Això garantirà que els nous sectors i activitats, incloses les activitats transitòries i altres «activitats facilitadores», puguin afegir-se a l'àmbit d'aplicació al llarg de el temps.

Una nova Directiva d'informació de les empreses en matèria de sostenibilitat

La proposta d'avui revisa i reforça les normes existents introduïdes per la Directiva sobre informació no financera. El seu objectiu és crear un conjunt de normes que, amb el temps, igualin la informació sobre sostenibilitat a la informació financera. Ampliarà els requisits de la UE relativa a la informació sobre sostenibilitat a totes les grans empreses i a totes les que cotitzen en borsa. Això vol dir que gairebé 50.000 empreses de la UE hauran de seguir normes detallades de la UE en matèria d'informació sobre sostenibilitat, enfront de les 11.000 sotmeses actualment a aquests requisits. La Comissió proposa el desenvolupament de normes per a les grans empreses, i normes separades i proporcionades per a les pimes, que les pimes no cotitzades poden utilitzar voluntàriament.

En general, la proposta té per objecte garantir que les empreses comuniquin la informació fiable i comparable sobre la sostenibilitat que necessiten els inversors i altres parts interessades. Ha de garantir un flux coherent d'informació sobre sostenibilitat a través de el sistema financer. Les empreses hauran d'informar sobre la manera en què les qüestions de sostenibilitat, com el canvi climàtic, afecten els seus negocis i a l'impacte de les seves activitats en les persones i el medi ambient.

La proposta també simplificarà el procés de notificació per a les empreses. Moltes empreses es troben actualment sota pressió per utilitzar una sèrie de diferents normes i marcs d'informació sobre sostenibilitat. Les normes d'informació sobre sostenibilitat propostes a la UE han de ser una «finestreta única», que ofereixi a les empreses una solució única que satisfaci les necessitats d'informació dels inversors i altres parts interessades.

Modificacions dels actes delegats en matèria d'assessorament en matèria d'inversió i assegurances, obligacions fiduciàries i supervisió i governança de productes

Les sis esmenes presentades avui animen el sistema financer a donar suport a les empreses en el camí cap a la sostenibilitat, i a donar suport a les empreses sostenibles existents. També reforçaran la lluita de la UE contra el «blanqueig ecològic».

 • Assessorament en matèria d'inversió i assegurances: quan un assessor avalua la idoneïtat d'un client per a una inversió, ara haurà de considerar les preferències de sostenibilitat de el client.
 • Obligacions fiduciàries: les modificacions presentades avui aclareixen les obligacions d'una empresa financera a l'hora d'avaluar els riscos de sostenibilitat i la sostenibilitat dels models de negoci.
 • Supervisió i governança dels productes d'inversió i assegurances: els fabricants de productes financers i els assessors financers hauran de considerar factors de sostenibilitat a l'hora de dissenyar els seus productes financers.

Declaracions dels membres del Col·legi de Comissaris 

Valdis Dombrovskis, vicepresident executiu per a una Economia a Servei de les Persones, ha declarat: «Europa va ser un primer líder en la reforma de el sistema financer per donar suport a les inversions en favor de el canvi climàtic. Avui fem un pas endavant amb la primera taxonomia climàtica que ajudarà a les empreses i els inversors a saber si les seves inversions i activitats són realment ecològiques. Això serà essencial si volem mobilitzar la inversió privada cap a activitats sostenibles i fer que Europa sigui climàticament neutra en 2050. Es tracta d'un pas pioner sobre el qual hem consultat molt i de manera àmplia. No hem escatimat esforços a l'hora de buscar un resultat equilibrat i basat en la ciència. També proposem normes millorades relatives a la informació sobre sostenibilitat per part de les empreses. Mitjançant el desenvolupament de normes europees, ens basarem en les iniciatives internacionals i hi contribuirem».

Mairead McGuinness, comissària de Serveis Financers, Estabilitat Financera i Unió dels Mercats de Capitals, ha declarat: «El sistema financer té un paper crucial en l'aplicació del Pacte Verd de la UE, i es requereixen inversions significatives per ecologitzar la nostra economia. Necessitem que totes les empreses exerceixin el seu paper, tant les ja avançades en la ecologització de les seves activitats com les que han de fer més per aconseguir la sostenibilitat. Les noves normes actuals són un factor de canvi en les finances. Estem intensificant la nostra ambició en matèria de finances sostenibles per a contribuir que Europa sigui el primer continent climàticament neutre d'aquí a 2050. Ara és el moment de passar de les paraules als actes i invertir de manera sostenible». 

 

Antecedents i següents etapes

La UE ha fet passos importants en els últims anys per construir un sistema financer sostenible que contribueixi a la transició cap a una Europa climàticament neutra. El Reglament sobre la taxonomia, el Reglament relatiu a la divulgació d'informació sobre finances sostenibles i el Reglament sobre els índexs de referència de la UE constitueixen la base per a augmentar la transparència i la seguretat i oferir eines que permetin als inversors determinar quines oportunitats de inversió són sostenibles.

Un cop adoptat formalment, l'acte delegat de taxonomia climàtica de la UE serà examinat pel Parlament Europeu i el Consell (quatre mesos i prorrogable un cop per dos mesos addicionals).

Pel que fa a la proposta de Directiva d'informació de les empreses en matèria de sostenibilitat, la Comissió establirà converses amb el Parlament Europeu i el Consell.

Les sis modificacions dels actes delegats sobre assessorament en matèria d'inversió i assegurances, obligacions fiduciàries i supervisió i governança de productes seran examinades pel Parlament Europeu i el Consell (períodes de tres mesos prorrogables un cop per tres mesos addicionals) i s'espera que s'apliquin a partir d'octubre de 2022.

més informació

Comunicació de la Comissió: Taxonomia de la UE, divulgació d'informació corporativa en matèria de sostenibilitat, preferències de sostenibilitat i obligacions fiduciàries

Acte delegat sobre taxonomia climàtica de la UE 

Preguntes i respostes - Acte Delegat relatiu a la taxonomia climàtica i modificacions dels actes delegats relatius a les obligacions fiduciàries i a l'assessorament en matèria d'inversió i assegurances

Preguntes i respostes sobre la proposta de Directiva d'informació de les empreses en matèria de sostenibilitat

Fitxa informativa - Paquet sobre finances sostenibles d'abril de 2021

Lloc web de la DG FISMA sobre finances sostenibles

Font: Comissió Europea

[1] Una activitat econòmica que persegueixi aquest objectiu ha de contribuir substancialment a reduir o prevenir els efectes adversos per al clima actual o futur, o els riscos d'aquests efectes adversos, ja sigui a la pròpia activitat o en les persones, la natura o els actius. 

[2] Una activitat econòmica que persegueixi aquest objectiu ha de contribuir substancialment a l'estabilització de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, evitant-les o reduint o incrementant la seva absorció. L'activitat econòmica ha de ser coherent amb l'objectiu de temperatura a llarg termini establert en l'Acord de París. 

Finanzas sostenibles y taxonomía de la UE: la Comisión toma nuevas medidas para canalizar el dinero hacia actividades sostenibles

La Comisión Europea ha adoptado hoy un ambicioso paquete de medidas generales para contribuir a mejorar el flujo de dinero hacia actividades sostenibles en toda la Unión Europea. Al permitir reorientar las inversiones hacia tecnologías y empresas más sostenibles, estas medidas contribuirán a hacer que Europa sea climáticamente neutra de aquí a 2050. Harán de la UE un líder mundial en el establecimiento de normas para las finanzas sostenibles.

El paquete consta de:

 • El acto delegado de taxonomía climática de la UE tiene por objeto apoyar las inversiones sostenibles, aclarando qué actividades económicas contribuyen más a la consecución de los objetivos medioambientales de la UE. El Colegio de Comisarios ha alcanzado hoy un acuerdo político sobre el texto. El acto delegado se adoptará formalmente a finales de mayo, una vez se disponga de traducciones en todas las lenguas de la UE. En una Comunicación, también adoptada hoy por el Colegio de Comisarios, se expone con más detalle el enfoque de la Comisión.
 • Una propuesta de Directiva de información de las empresas en materia de sostenibilidad. La propuesta tiene por objeto mejorar el flujo de información sobre sostenibilidad en el mundo empresarial. Hará que la información sobre sostenibilidad por parte de las empresas sea más coherente, de modo que las empresas financieras, los inversores y el público en general puedan utilizar información comparable y fiable sobre sostenibilidad.
 • Por último, seis actos delegados modificadores garantizarán que las empresas financieras, por ejemplo asesores, gestores de activos o aseguradoras, incluyan la sostenibilidad en sus procedimientos y su asesoramiento en materia de inversión a los clientes.

El Pacto Verde Europeo es la estrategia de crecimiento de Europa cuyo objetivo es mejorar el bienestar y la salud de los ciudadanos, lograr que Europa sea climáticamente neutra de aquí a 2050 y proteger, conservar y mejorar el capital natural y la biodiversidad de la UE.

Como parte de este esfuerzo, las empresas necesitan un marco general de sostenibilidad para cambiar sus modelos de negocio en consecuencia. Para garantizar la transición de la financiación y evitar el «blanqueo ecológico», todos los elementos del paquete de medidas de hoy aumentarán la fiabilidad y comparabilidad de la información sobre sostenibilidad. Ello situará al sector financiero europeo en el centro de una recuperación económica sostenible e integradora frente a la pandemia de COVID-19 y al desarrollo económico sostenible a largo plazo de Europa.

Acto delegado sobre taxonomía climática de la UE

La taxonomía de la UE es una herramienta de transparencia sólida y con base científica a disposición de empresas e inversores. Crea un lenguaje común que los inversores podrán utilizar en cualquier lugar al invertir en proyectos y actividades económicas que tengan una incidencia positiva sustancial en el clima y el medio ambiente. También introducirá obligaciones de información para las empresas y los participantes en los mercados financieros.

El acto delegado, acordado políticamente hoy por el Colegio de Comisarios, introduce el primer conjunto de criterios técnicos de selección para definir qué actividades contribuyen sustancialmente a dos de los objetivos medioambientales del Reglamento por el que se establece una taxonomía: adaptación al cambio climático [1] y mitigación del cambio climático [2]. Estos criterios se basan en el asesoramiento científico del Grupo de Expertos Técnicos (TEG) sobre finanzas sostenibles. Es el resultado de amplios comentarios de las partes interesadas, así como de debates con el Parlamento Europeo y el Consejo. Este acto delegado abarcaría las actividades económicas de aproximadamente el 40 % de las empresas cotizadas en bolsa, en sectores que son responsables de casi el 80 % de las emisiones directas de gases de efecto invernadero en Europa. Incluye sectores como la energía, la silvicultura, la industria manufacturera, el transporte y la construcción.

El acto delegado de taxonomía de la UE es un documento vivo y seguirá evolucionando con el tiempo, a la luz de los cambios y el progreso tecnológico. Los criterios serán objeto de revisión periódica. Esto garantizará que los nuevos sectores y actividades, incluidas las actividades transitorias y otras «actividades facilitadoras», puedan añadirse al ámbito de aplicación a lo largo del tiempo.

Una nueva Directiva de información de las empresas en materia de sostenibilidad

La propuesta de hoy revisa y refuerza las normas existentes introducidas por la Directiva sobre información no financiera. Su objetivo es crear un conjunto de normas que, con el tiempo, igualen la información sobre sostenibilidad a la información financiera. Ampliará los requisitos de la UE relativa a la información sobre sostenibilidad a todas las grandes empresas y a todas las que cotizan en bolsa. Esto significa que casi 50 000 empresas de la UE tendrán que seguir normas detalladas de la UE en materia de información sobre sostenibilidad, frente a las 11 000 sometidas actualmente a estos requisitos. La Comisión propone el desarrollo de normas para las grandes empresas, y normas separadas y proporcionadas para las pymes, que las pymes no cotizadas pueden utilizar voluntariamente.

En general, la propuesta tiene por objeto garantizar que las empresas comuniquen la información fiable y comparable sobre la sostenibilidad que necesitan los inversores y otras partes interesadas. Garantizará un flujo coherente de información sobre sostenibilidad a través del sistema financiero. Las empresas tendrán que informar sobre la manera en que las cuestiones de sostenibilidad, como el cambio climático, afectan a sus negocios y al impacto de sus actividades en las personas y el medio ambiente.

La propuesta también simplificará el proceso de notificación para las empresas. Muchas empresas se encuentran actualmente bajo presión para utilizar una serie de diferentes normas y marcos de información sobre sostenibilidad. Las normas de información sobre sostenibilidad propuestas en la UE deben ser una «ventanilla única», que ofrezca a las empresas una solución única que satisfaga las necesidades de información de los inversores y otras partes interesadas.

Modificaciones de los actos delegados en materia de asesoramiento en materia de inversión y seguros, obligaciones fiduciarias y supervisión y gobernanza de productos

Las seis enmiendas presentadas hoy animan al sistema financiero a apoyar a las empresas en el camino hacia la sostenibilidad, y a apoyar a las empresas sostenibles existentes. También reforzarán la lucha de la UE contra el «blanqueo ecológico».

 • asesoramiento en materia de inversión y seguros: cuando un asesor evalúa la idoneidad de un cliente para una inversión, ahora tendrá que discutir las preferencias de sostenibilidad del cliente
 • obligaciones fiduciarias: las modificaciones presentadas hoy aclaran las obligaciones de una empresa financiera a la hora de evaluar los riesgos de sostenibilidad y la sostenibilidad de los modelos de negocio
 • supervisión y gobernanza de los productos de inversión y seguros: los fabricantes de productos financieros y los asesores financieros tendrán que considerar factores de sostenibilidad a la hora de diseñar sus productos financieros.

Declaraciones de los miembros del Colegio de Comisarios

Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo para una Economía al Servicio de las Personas, ha declarado: «Europa fue un primer líder en la reforma del sistema financiero para apoyar las inversiones en favor del cambio climático. Hoy damos un paso adelante con la primera taxonomía climática que ayudará a las empresas y los inversores a saber si sus inversiones y actividades son realmente ecológicas. Esto será esencial si queremos movilizar la inversión privada hacia actividades sostenibles y hacer que Europa sea climáticamente neutra en 2050. Se trata de un paso pionero sobre el que hemos consultado mucho y de forma amplia. No hemos escatimado esfuerzos a la hora de buscar un resultado equilibrado y basado en la ciencia. También proponemos normas mejoradas relativas a la información sobre sostenibilidad por parte de las empresas. Mediante el desarrollo de normas europeas, nos basaremos en las iniciativas internacionales y contribuiremos a ellas».

Mairead McGuinness, comisaria de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de los Mercados de Capitales, ha declarado: «El sistema financiero desempeña un papel crucial en la aplicación del Pacto Verde de la UE, y se requieren inversiones significativas para ecologizar nuestra economía. Necesitamos que todas las empresas desempeñen su papel, tanto las ya avanzadas en la ecologización de sus actividades como las que tienen que hacer más para lograr la sostenibilidad. Las nuevas normas actuales son un factor de cambio en las finanzas. Estamos intensificando nuestra ambición en materia de finanzas sostenibles para contribuir a que Europa sea el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050. Ahora es el momento de pasar de las palabras a los actos e invertir de manera sostenible».

Antecedentes y siguientes etapas

La UE ha dado pasos importantes en los últimos años para construir un sistema financiero sostenible que contribuya a la transición hacia una Europa climáticamente neutra. El Reglamento sobre la taxonomía, el Reglamento relativo a la divulgación de información sobre finanzas sostenibles y el Reglamento sobre los índices de referencia de la UE constituyen la base para aumentar la transparencia y la seguridad y ofrecer herramientas que permitan a los inversores determinar qué oportunidades de inversión son sostenibles.

Una vez adoptado formalmente, el acto delegado de taxonomía climática de la UE será examinado por el Parlamento Europeo y el Consejo (cuatro meses y prorrogable una vez por dos meses adicionales).

Por lo que respecta a la propuesta de Directiva de información de las empresas en materia de sostenibilidad, la Comisión entablará conversaciones con el Parlamento Europeo y el Consejo.

Las seis modificaciones de los actos delegados sobre asesoramiento en materia de inversión y seguros, obligaciones fiduciarias y supervisión y gobernanza de productos serán examinadas por el Parlamento Europeo y el Consejo (períodos de tres meses prorrogables una vez por tres meses adicionales) y se espera que se apliquen a partir de octubre de 2022.

Más información

Comunicación de la Comisión: Taxonomía de la UE, divulgación de información corporativa en materia de sostenibilidad, preferencias de sostenibilidad y obligaciones fiduciarias

Acto delegado sobre taxonomía climática de la UE 

Preguntas y respuestas - Acto Delegado relativo a la taxonomía climática y modificaciones de los actos delegados relativos a las obligaciones fiduciarias y al asesoramiento en materia de inversión y seguros

Preguntas y respuestas sobre la propuesta de Directiva de información de las empresas en materia de sostenibilidad

Ficha informativa - Paquete sobre finanzas sostenibles de abril de 2021

Sitio web de la DG FISMA sobre finanzas sostenibles

Fuente: Comisión Europea

[1] Una actividad económica que persiga este objetivo debe contribuir sustancialmente a reducir o prevenir los efectos adversos para el clima actual o futuro, o los riesgos de tales efectos adversos, ya sea en la propia actividad o en las personas, la naturaleza o los activos.

[2] Una actividad económica que persiga este objetivo debe contribuir sustancialmente a la estabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero, evitándolas o reduciéndolas o incrementando su absorción. La actividad económica debe ser coherente con el objetivo de temperatura a largo plazo establecido en el Acuerdo de París.

26.4.21

Entrevista a Josep Maria Canyelles sobre territoris socialment responsables a la revista Comunitat RS de la Universitat d'Alacant

 

La revista Comunidad RS de la Càtedra de Responsabilitat Social de la Universitat d'Alacant publica una entrevista a Josep Maria Canyelles sobre Territoris Socialment Responsables.

Josep Maria Canyelles: «el lideratge no necessàriament ha de correspondre a el sector públic, ha de ser d'aquells que més s'ho creguin»

Josep Maria Canyelles és, possiblement, la persona més reconeguda i autoritzada per parlar de territoris socialment responsables. Es dedica des de 2004 a promoure l'RSE. És expert en Responsabilitat Social i Territoris Socialment Responsables, consultor a Vector5.cat, president de EdificisPositius.cat i coordinador de Respon.cat, entre moltes altres responsabilitats.

Fa més de quinze anys, vas començar a parlar de territoris socialment responsables (TSR) i sembla que és recentment quan el concepte està aconseguint consolidar-se i obrir-se camí en la pràctica. Què ha canviat en aquest temps perquè administracions, empreses i organitzacions siguin més receptius a aquest tipus de plantejaments?

El concepte de Territori Socialment Responsable (TSR) té uns 20 anys, quan es va començar a utilitzar per part de la Diputació de Barcelona com a sinònim de la resposta social de les pimes. Segurament és un concepte importat; existia alguna expressió similar a França que es vincula més a temes de persones amb discapacitat, o amb visions molt centrades en alguna matèria concreta. En el cas de Barcelona l'enfocament va ser cap a les pimes. Va ser llavors quan vam veure que estàvem malgastant el potencial semàntic de el concepte, ja que TSR convidava a pensar que no només les empreses privades, sinó també altres actors, podrien ser subjectes o actors d'aquesta responsabilitat social. Per tant, podíem construir alguna cosa més que la resposta social de cada actor i parlar de com es pot generar un ecosistema,un territori en el qual els valors tinguin una especial presència a la interrelació.

Es tractava d'un moment de creixement econòmic, de diners al sector públic i es van posar en marxa diferents iniciatives. Quan una iniciativa sorgeix per suport de sector públic, aquest suport té notables alts i baixos. Per sort, hi ha hagut altres experiències no solament públiques, sinó que han comptat amb altres organitzacions, consorcis o agents privats, que han anat avançant aquí ia altres països, sota el nom de TSR o amb altres denominacions, però compartint el concepte. Ara cada vegada més la societat i els poders públics requereixen un entorn de màxima sinergia, màxima col·laboració entre tots els actors. Tenim uns reptes en la humanitat que només seran possibles si tots els actors sumen en una mateixa direcció. Govern, empreses grans i petites, organismes acadèmics,ciutadania i altres actors socials generem sinergies. És el que se'ns demana, que no solament abordem cada un per separat accions, sinó generant sinergies. 

També en la lògica de el sector públic s'ha anat desenvolupant el propi concepte de governança, com una manera d'abordar en els territoris la implicació dels diferents actors, segurament sempre des del lideratge públic i per fer polítiques públiques. Quan parlem de TSR, no necessàriament és això, pot ser un lideratge compartit, lideratge de les empreses, de el sector social i per abordar reptes conjunts de bé comú, per tant, es parla del mateix, però amb diferent perspectiva. Governança és la manera de dur a terme polítiques públiques, integrant diferents agents i amb el lideratge públic, però finalment és una cosa summament compatible, i són dues cares de la mateixa moneda. 

Hi ha com un renéixer de la responsabilitat social, que en cap moment ha mort, però que ha anat evolucionant en els últims anys. Si fa 10 anys la responsabilitat social va incorporar amb gran força la idea de crear valor compartit, per a tots els grups d'interès, econòmic i social, en aquests darrers 5 anys ha anat prenent força la idea de l'empresa amb propòsit. Es tracta d'una empresa que no només busca guanyar diners, sinó que va també es dirigeix ​​a aconseguir un impacte social clar. Fruit d'aquesta lògica, cada vegada hi ha més empreses que atenen grans reptes socials, l'incorporen en el seu discurs i parlen d'empreses amb propòsit, fins i tot es parla d'empreses de la cambra sector. 

Aquest propòsit s'incorpora tant a les cadenes de valor com als territoris, que serien els dos principals eixos de desenvolupament -quan l'empresa és gran es dirigeix ​​a la seva cadena de valor i quan és més petita, ho fa sota la lògica de l'TSR- . Es tracta de dues lògiques complementàries i ambdues són necessàries. 

El concepte de TSR pot ser aplicat a municipis o comarques, però també a àmbits geogràfics més petits, com barris o fins i tot menors. Segons la teva experiència, ¿quina escala és la més adequada per a això?

La gràcia de parlar de TSR és que és un concepte ambigu que es pot aplicar a realitats territorials molt diferents i en cada cas has de veure quin és el valor que aporta. En una gran ciutat com Barcelona, ​​té sentit parlar de barri socialment responsable perquè hi ha barris que té una identitat molt forta, com Sants, Gràcia o al Raval. Tenen xarxes associatives i estructura de govern pública. Hi ha empreses que es vinculen de manera forta a el territori, perquè potser és un barri amb conflictivitat i aquesta empresa té un sentit de compromís que facilita poder portar aquest concepte a una dinàmica de barri que a més és molt intensa per la proximitat a aquest concepte de barri socialment responsable. Seria una bona referència també un poble o comarca i hi ha casos en què s'ha desenvolupat, sobretot,en comarques que el vinculen amb la seva identitat, la seva marca de territori pensant en termes, per exemple, de turisme rural. Potser és un àmbit més propici que comarques de caràcter més industrial. 

No s'ha utilitzat tant ─pero també tindria molt sentit fer-ho─ a escala de país en el sentit més ampli de la paraula. Per exemple, a Catalunya, normalment ens hem reconegut històricament terme, i ens han reconegut─ com un territori, una societat que ha valorat la qualitat, la innovació, la tolerància, el diàleg o el pactisme des de fa 100 anys. Una societat té dret a projectar quines vol que siguin els seus valors de cara a el futur. Per tant, en la mesura que pots modificar o assentar els teus valors, que no és fàcil, es pot plantejar una línia de cara a el futur. La qualitat avui dia ja és patrimoni de tothom i no és una cosa que et diferenciï ni al mercat ni com a societat, però sí potser aquest sentit d'empresa compromesa amb el territori que també està lligat amb la tradició.

Podem veure de quina manera aquests valors de territori, que l'identifiquen, s'incorporen a la sostenibilitat d'un TSR, de manera que no sigui només un treball de màrqueting que algú decideix, sinó que aquests valors siguin una suma realment conscient i compromesa, dialogada diferents actors. 

En 2014 portem a terme un projecte de caràcter experimental que anomenem  Focus de l'RSE a Catalunya,que utilitzava metodologia de TSR. Es tractava de consensuar entre diferents actors públics i privats, empreses grans, petites, cambres de comerç, govern, sindicats, acadèmics, etc. quins haurien de ser els temes materials, els temes importants a desenvolupar per part de qualsevol empresa gran, petita d'un sector o un altre que actuï a Catalunya. Quan has de dialogar amb un grup d'interès que és la societat per veure què és el que s'espera de tu, la societat és un grup interès complex, és la suma de molts grups d'interès. No és fàcil determinar què espera de tu. A partir d'aquest procés preteníem facilitar que una empresa que opera a Catalunya, a través d'un consens que es pugui renovar de tant en tant, pugui conèixer què és allò que la societat espera. Llavors van aparèixer temes com la immigració.Encara que potser en la teva empresa no sigui un tema material, si operes a Catalunya, dur a terme accions per facilitar la integració laboral o social de les persones migrants serà ben vist i formarà part de la teva resposta social, perquè hi ha consens sobre el fet que és un tema important. De fet, som el país d'Europa amb més immigració, més que França o Alemanya, per exemple. En 10 anys vam passar de 6 milions a 7 i mig, una dada terrible i que requereix atenció. Quan vénen crisi, es tracta d'una gran quantitat de població i pot haver una utilització populista de el tema o que es generin tensions socials. Va sortir aquest tema i molts altres com la corrupció, un assumpte que en aquell moment estava molt viu. Qualsevol empresa, encara que no sigui de sectors sensibles com el financer,ha de fer un esforç per contribuir a canviar la cultura respecte a la corrupció.

En temes de vinculació a el territori, qualsevol empresa multinacional diu en el seu discurs que allà on va tracta d'adaptar-se a la cultura de el lloc. Quan hi ha una realitat plurinacional, el concepte de connectar amb la cultura local ha de ser sensible també a aquestes qüestions per no caure en contradiccions. A Perú fa 10 anys van fer una campanya per intentar canviar la cultura pròpia en el tema de la puntualitat, ja que s'autorreconoien com un territori amb una puntualitat llatinoamericana i volien transitar cap a una més britànica. Si fem alguna cosa malament com a país, volem contribuir entre tots, no només des de les polítiques públiques, sinó entre tots els agents, a donar una resposta social agregada el territori.

Cada escala de treball és més apropiada per a segons quins temes.

La vostra proposta d'edificis positius, és diguem l'última expressió, la màxima reducció del concepte TSR, o un concepte diferent, però compatible?

La idea, el concepte, neix el 2011, gairebé fa 10 anys, fruit de la sensació de fracàs d'algunes experiències en què fèiem coses molt interessants en un territori, amb empreses grans, petites, ajuntaments, fundacions, etc. però que no impactaven directament en les persones d'aquestes mateixes organitzacions i d'aquest territori, més enllà de fer algun taller de compra responsable, alguna cosa residual. Pensem que potser una manera d'arribar a les persones seria a través de les comunitats, que són en realitat organitzacions molt discretes i poc abordades. Això va quedar com una idea feliç, fins 2016. Llavors, parlant amb gent de govern, de el departament de benestar social, ens vam llançar a fer la prova i el 2019 vam llançar la idea i va tenir molt bona receptivitat. El 2020, per la pandèmia es per a tot, hem anat fent coses,però de manera molt limitada. El concepte crec que va ser un èxit, la implantació real, molt limitada pel context.

El problema és que la gent en un edifici s'ha deixat de conèixer perquè hem desenvolupat un nou concepte de privacitat i intimitat, de respecte i costa gairebé saludar per l'escala.

És una relació molt rara, amb gent que viu al teu costat, que et separa una paret de vegades molt fina i que no saps ni qui és, que es mor la persona gran i ni te n'adones a l'cap de tres dies. Això és lamentable com a societat. Cal trobar el marc concret per plantejar el tema, en cap moment com una cosa romàntic, sinó per abordar els reptes de segle XXI. Si tu has de fer una coberta verda o posar plaques solars i no coneixes als teus veïns, això serà molt difícil de fer. El primer pas és generar positivitat a l'edifici. Proposàvem que els edificis tinguessin wifi compartit. Ara que hi ha hagut nens que, amb l'escola tancada amb la pandèmia, no podien estudiar perquè les seves famílies no tenien wifi. Si hi ha una wifi compartida a l'edifici,els veïns es poden posar d'acord i obrir-lo a aquesta família sense recursos perquè aquest nen pugui estudiar. 

Com a concepte, com a idea, l'edifici positiu continua sent una pedra important per desenvolupar el concepte de TSR, implicant també a les xarxes veïnals, a les comunitats de veïns, comunitat de propietaris, etc. com com a base per anar construint tots aquests elements. 

Consideres necessària la presència d'una entitat que lideri el moviment de constitució d'un territori com socialment responsable? I, en aquest cas, qui o quina entitat seria la més adequada per a aquest lideratge?

El criteri que sempre hem tractat de deixar clar és que el lideratge no necessàriament ha de correspondre a el sector públic, ha de ser d'aquells que més s'ho creguin i, si pot ser, el més compartit possible. Quan el lideratge ha estat exclusivament públic, el tema ha aparegut i desaparegut segons el moment. Per tant, ha d'haver co-lideratge. 

Quan hi hagi una organització que en si mateixa ja integra diferents agents, com un consorci, amb aquesta visió múltiple, això és segurament el millor.

Sobre la composició, la taula de territori o com la vulguem anomenar, no ha de ser un òrgan representatiu. Si ho és no servirà per a res perquè ja hi ha moltes comissions de treball. Ha de ser un espai de trobada entre aquestes organitzacions que realment creuen en el tema i que estan aplicant o aprenent a aplicar la RS en la seva pròpia organització. Per tant, si en el territori hi ha ajuntaments, l'important és que s'incorporin aquells que estan interessats en el tema, no tant el més gran perquè és la capital de comarca.

Cal certa humilitat per poder aprendre, generar processos d'aprenentatge i veure com podem generar sinergies entre els diferents actors, crec que aquesta és la clau de l'èxit i en canvi, si ho abordem des de la representativitat, seran processos que serviran per fer un pla estratègic de l'Ajuntament, per exemple, però això no anirà més enllà ni servirà per fer un veritable procés de transformació social.

Els ODS són cada vegada un enfocament més utilitzat per governs o empreses. Podem aprofitar aquest model per al desenvolupament de TSR o correm el risc de no comptar amb un diagnòstic propi sobre els reptes a abordar i arribar a solucions poc ajustades a la realitat?

Un TSR s'hauria d'abordar tota l'RS, els cinc vectors d'impacte: econòmic, ambiental, social, laboral i bon govern i possiblement hauria d'abordar també els 17 ODS, encara que per descomptat, l'11 (ciutats i comunitats sostenibles) és el que està cridat a ser més significatiu perquè agrupa tot el que s'hauria de fer a la ciutat. Igualment succeeix amb la Nova Agenda Urbana.

Hi ha un cert risc de pensar que ja no hem de parlar d'RS sinó d'ODS. Això passa sempre en el sector públic. L'administració ara no paga cursos de RS, tot és per ODS, de vegades sense que hagin acabat d'entendre ni una cosa ni l'altra. El discurs és molt senzill: els ODS són allò que hem d'aconseguir en el món, però si sóc una pime, una microempresa, què puc fer per acabar amb la fam de món? El que he de és integrar-lo en la meva lògica empresarial i aquesta és la responsabilitat que com a organització tinc davant la societat. L'RS ens dóna la metodologia i ens permet dialogar amb els grups d'interès, determinar la materialitat. Ara amb els ODS, de manera més clara i diàfana, hi ha un grup d'interès que no és la comunitat que dèiem abans, sinó la pròpia Humanitat, que per boca de Nacions Unides ens indica els seus reptes.

Un ajuntament, per exemple, ha de dialogar amb els veïns, amb els seus clients, amb la cambra de comerç, etc. però també amb la Humanitat. Com alinear tot? Si a aquest ajuntament acudeix un veí i diu que hi ha un forat a la vorera, que la gent gran es pot caure, això és més prioritari que els grans reptes de la Humanitat. No obstant això, puc alinear aquests aspectes amb la qualitat urbana, que està en l'ODS 11. Podré posar en valor i destacar que estic contribuint als ODS d'una manera local.

El que passa és que hi ha qui diu que ara ja no cal dialogar amb els grups d'interès perquè ja sabem el que hem de fer, es diu ODS, amb les seves coloraines, però a l'hora de la veritat el que preval és el que demanen els veïns.

Hem tornat enrere a una lògica perversa, més propera a la filantropia, enfront del que havíem aconseguit, que era introduir una metodologia sistemàtica de gestió de la responsabilitat davant la societat. Hi ha doncs un risc quan algú proposa ODS, de vegades purament pels colors i sense entendre la complexitat que hi ha dins, que pot acabar amb la metodologia de l'RS. Aquest seria el drama més gran. 

El Manifest de Vilanova i la Geltrú de 2017 per uns territoris socialment responsables ha estat una aposta potent en l'àmbit català. Quin balanç fas d'aquesta iniciativa tres anys després? Consideres que és un model exportable a altres entorns?

El 2007 vam fer un primer manifest i el 2017 vam dur a terme un gran esdeveniment en el qual es va renovar la definició i el valor dels TSR. Va ser un esdeveniment realment excepcional que no passa cada dia. Es van reunir 100 organitzacions, entre les que hi havia empreses grans, mitjanes i petites, governs, universitats, xarxes, organitzacions culturals, de persones amb discapacitat, etc. A més, aquesta gran diversitat no buscava fiscalizar-nos uns als altres, sinó veure com podem col·laborar per ajudar a construir un territori socialment responsable. Això dóna una energia enorme. Encara avui en dia, hi ha gent que em diu que va ser fantàstic, tinc un record impressionant més enllà de el manifest. 

Utilitzem una metodologia interessant, primer parlaven dins el mateix sector i després entre sectors sobre com podien contribuir. Tant el 2007 com el 2017 ho vam fer en espais nobles, en l'últim cas al Museu Víctor Balaguer de Vilanova, un lloc màgic, un edifici que es va fer explícitament per fer un museu i que buscava aconseguir que les classes populars accedissin a la formació . Es tracta d'un museu concebut perquè a més d'obres d'art hagués espai per a tallers on tocar, on aprendre. Existia, per tant, un sentit de la responsabilitat social, en aquest cas amb una visió cultural i social i això li donava a el lloc una certa màgia.

Un TSR és capaç de generar valor compartit i de contribuir a vincular aquest territori amb una determinada imatge vinculada a uns principis i atributs que identifiquen aquest territori. ¿Fins a quin punt la comunicació és una peça clau per a l'èxit d'un procés de TSR?

És clar, la comunicació sense dubte és important sempre. Però més que la comunicació vinculada a un esdeveniment és important la construcció d'un relat. De vegades posem una molt el focus en la comunicació, en la nota de premsa i que es parli molt. No obstant això, el veritablement transcendent és el relat, perquè és el que dóna consistència, independentment de si a la fi sals molt en els mitjans. Que cada organització d'aquestes que han vibrat senti que aquesta energia que ha dedicat a el tema té un sentit. És el relat el que dóna sentit a les coses. De vegades, com estem en una lògica d'una societat que fa moltes activitats, moltes d'elles s'esgoten en elles mateixes. Crec que el que hem de fer són activitats que realment es dotin de sentit, que tinguin significació. Des Respon.cat som partidaris -i així les empreses ens l'han demanat- de no fer moltes jornades, perquè ja hi ha moltes jornades, però sí de fer coses que tinguin sentit, que siguin necessàries, com la trobada que vam fer a Vilanova.

La Generalitat Valenciana, a través de la DG Responsabilitat Social, ha desenvolupat una rellevant tasca legislativa en favor de el desenvolupament i implantació de l'concepte en la societat valenciana, amb referències expresses al concepte TSR en el seu articulat. Quin consideres que hagi de ser el paper de l'administració pública en aquest punt?

Pel que fa a el paper de les administracions, és bo en aquests temes que cedeixi el lideratge o convidi a que el lideratge estigui en mans d'organitzacions empresarials, perquè, en cas contrari, les empreses perceben que el lideratge és públic i no comprenen de què estem parlant . Creuen que és una manera de fer política pública soft : el que no aconsegueixen amb les lleis, volen que ho fem d'aquesta manera. De la mà de les organitzacions empresarials, és una empresa que l'hi explica a una altra empresa i això funciona millor. 

Però dit això, també és bo que l'administració, tant internament, com a responsable de la pròpia administració, com a nivell de discurs públic, pot fomentar l'RS en la compra pública, en la contractació o promoure iniciatives cap a les pimes, tenir una capacitat de lideratge, però que no eclipsi el propi lideratge que ha de tenir sector privat.

Si en alguna cosa té sentit que hi hagi un lideratge públic és en el tema TSR, perquè si parlem del territori, té molt sentit que l'administració faci polítiques de promoció, trobant l'espai adequat des d'aquest territori. En última instància, l'èxit dependrà de les empreses, que són actors privats i que els seus representants ho acabin fomentant; que sigui una cosa que neixi des de la base real, des de cada organització. El govern pot dur la seva part del mèrit, però finalment cada organització farà el seu esforç perquè des d'aquest equilibri les llavors donin fruit.