31.5.10

Està tenint lloc un interessant fòrum d'RSE a Foment del Treball

Avui dilluns 31 de maig està tenint lloc una Jornada sobre RSE organitzada per Foment Nacional del Treball, el FSIS (Grup Novartis), i la UOC. Es tracta d’un Fòrum sobre responsabilitat social corporativa limitat a 40 persones seleccionades entre experts i representants d’empreses i institucions.

Entre les moltes intervencions que han fet aportacions d’interès, em plau transcriure unes notes que he pres sobre la ponència que ha fet el professor Antonio Argandoña (IESE).

La crisi financera ha estat una crisi generalitzada que inclou causes diverses però sobretot ha estat un problema de direcció. No és que fossin uns immorals, és que no eren bons directius, per incompetència i per causes profundament arrelades en pràctiques perverses. Es van fomentar actituds imprudents i immorals.

La crisi ha vingut acompanyada d’un profund deteriorament ètic. La cobdícia és tan antiga com la humanitat. Però ara s’havien bloquejat els mecanismes que haurien permès evitar o moderar-ne els efectes. Hi ha hagut covardia als consells d’administració, manca d’autocontrol, imprudència, arrogància, falta de transparència, i fraus... Alta remuneració dels directius vinculada al curt termini...

També hi ha hagut absència de sentit del bé comú, enveja, incentius perversos. S’ha jugat amb el risc: ja ens en trauran!

Han fallat 5 sistemes de direcció:
 • Sistema d’incentius: relació entre risc i remuneració
 • Sistemes de control i informació
 • Sistemes de comptabilitat: elecció de les polítiques i criteris comptables,
 • Capital humà: com s’atreu, remunera, retenen i governen persones amb determinats perfils d’experiència, formació, viruts, actituds
 • Cultura: valors que guien els individus i esl grups en la presa de decisions. La cultura com a mecanisme de control de la consistència de les decisions

El paper de l’Ètica

No és un afegit extern sinó que forma part de la bona manera de dirigir. I això implica el desenvolupament de virtuts morals, no per pressió exterior sinó per convicció de cada professional.

És una exigència de la qualitat humana i professional del directiu perquè implica dirigir millor. Un directiu excel·lent té en compte totes les conseqüències rellevants de les seves accions, per als altres i per a ell mateix; no omet la consideració de cap grup d’interès rellevant, sap posar-se en la pell dels altres, desenvolupa una cultura del diàleg... 
L’ètica podria haver impedit actes irresponsables que van comportar fallides i altres problemes, i podria haver creat un clima diferent en els negocis i en les finances. Podria haver preservat la confiança. Però no garanteix l’èxit econòmic: no elimina els errors ni els impagats no la caiguda dels encàrrecs ni la reducció de crèdit...

Document de conclusions elaborat per l'organització

La UOC col·labora en un fòrum internacional sobre Responsabilitat Social Corporativa

 • Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, hi pren part com a col·laborador de la UOC
 • En un apunt d'aquest bloc s'hi recullen les idees transmeses pel professor Argandoña 

[28/05/2010]
La UOC és una de les institucions organitzadores del primer Fòrum Internacional sobre la Responsabilitat Social Corporativa (RSC). Aquest fòrum concebut com a espai de debat reuneix els principals experts, responsables polítics i representants del sector empresarial i de la societat civil per a reflexionar sobre l'evolució dels marcs conceptuals i institucionals, i també de les bones pràctiques, relacionats amb l'RSC. El president del Foment del Treball Nacional, Juan Rosell, el president de la Fundació Salut, Innovació i Societat (Novartis), Jesús Acebillo, i la rectora de la UOC, Imma Tubella, inauguraran la jornada que tindrà lloc el dia 31 de maig a Barcelona. L'acte de cloenda serà a càrrec de la consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya, Mar Serna.
Cap a una nova ètica econòmica global: innovació enfront de statu quo és el títol de la primera edició del Fòrum Internacional de l'RSC, promoguda per la UOC juntament amb el Foment del Treball Nacional i Fundació Salut, Innovació i Societat-Novartis. L'objectiu és obrir un debat plural entre els principals actors, tant globals com nacionals, per a ampliar i difondre la base de coneixements i alhora fomentar el diàleg entre els diferents grups d'interès i la concertació entre els sectors públic i privat.

Aquest fòrum internacional s'afegeix a la iniciativa recent del Pacte Mundial de les Nacions Unides, expressada en el Manifest per una ètica econòmica global, amb la finalitat d'adoptar un marc renovat ètic de l'activitat econòmica, amb regles i valors bàsics compartits. Els experts volen ampliar el focus del debat per assolir una visió més integral de la responsabilitat social corporativa —directiva i institucional— i generar nous espais de confiança i benefici mutu entre els diferents actors interessats. La innovació conceptual, tecnològica i gerencial és la clau per a sortir de la crisi global i avançar cap a models productius més sostenibles i més equitatius.

Les institucions organitzadores d'aquest fòrum, amb caràcter biennal, tenen prevista la publicació d'un llibre amb tots els materials aportats pels participants, incloent-hi els debats.

Font: UOC

La Universitat Jaume I y Étnor organizan un curso sobre el diseño de instituciones responsables

Josep Maria Canyelles intervendrá sobre Territorios socialmente responsables

12. Cursos d'Estiu

Diseñar instituciones responsables: la aportación de la sociedad civil
Un año más, el área de Filosofía Moral de la Universitat Jaume I ofrece a los interesados en temas de Responsabilidad Social Corporativa la posibilidad de asistir a un curso de verano relacionado con dicha materia. En este sentido, la propuesta para este año es el diseño responsable de nuestras instituciones y el rol que juega la sociedad civil en todo este proceso de trasformación.

Los aspectos negativos de una crisis económica como la que estamos viviendo hace que, en estos momentos, hablar sobre el diseño de nuestras empresas, organizaciones e instituciones –públicas o privadas– sea tanto un interés como una necesidad. Partiendo de esta idea, la Responsabilidad Social Corporativa se está mostrando como una importante fuente de ideas para abordar esta tarea de diseñar o rediseñar nuestras empresas, organizaciones e instituciones. Se trata de trasformarlas y mejorarlas para, de esa forma, acercarlas más al tipo de institución que queremos y deseamos como ciudadanos, una empresa, organización o institución que atiende a su responsabilidad social y medioambiental además de económica. (texto de Patrici Calvo)

Lugar: El Palasiet. Benicàssim
Días: 7, 8 y 9 de julio de 2010
Dirección: Elsa González Esteban y Domingo García Marzá, Departamento de Filosofía y Sociología

Objetivos
El diseño institucional ha ganado especial relevancia durante la última década como parte fundamental de la gestión responsable de las instituciones. Siguiendo con esta idea, este curso tiene como objetivo llevar a cabo una reflexión sobre la aportación de la responsabilidad social corporativa en la tarea del diseño o rediseño institucional. Todo eso con la mirada puesta en la transformación y mejora de nuestras instituciones tanto públicas como privadas.

Número máximo de asistentes: 40.
Duración: 20 h
Créditos reconocidos por la UJI: 1 crédito

Programa


Miércoles, 7 de julio. El protagonismo de la sociedad civil
09.30 Recepción y entrega de material.
10.00 Inauguración del curso.
10.30 «Democracia deliberativa y sociedad civil». Adela Cortina, Universitat de València, directora de la Fundación Étnor.
12.00 «¿Otra economía es posible?». Jesús Conill, Universitat de València.
13.00 «La responsabilidad social empresarial desde la perspectiva de las organizaciones sociales». José Ángel Moreno, Universidad de Navarra y UNED


Jueves, 8 de julio. Responsabilidad institucional
10.00 «La gestión de la reputación a las instituciones». Justo Villafañe, Universidad Complutense de Madrid.
11.30 «La ética en el diseño institucional». Domingo García-Marzá, Universitat Jaume I, coordinador de la Fundación Étnor-Castelló.
12.30 «El papel de la comunicación en el diseño institucional». Francisco Fernández, Universitat Jaume I.
16.00 Mesa redonda: «Empresa periodística: un diseño para la credibilidad». Modera: Ramón Feenstra, Universitat Jaume I. Ponentes: Andreu Casero, Universitat Jaume I; Basilio Trilles, presidente de la Asociación de Periodistas de Castellón; Carlos Laguna, periodista; José Luis Valencia, director del periódico Mediterráneo.

Viernes, 9 de julio. La estructuración de la sociedad civil
10.00 «La responsabilidad social a las universidades». Elsa González, Universitat Jaume I, y José Félix Lozano, Universitat Politècnica de València.
11.30 «Las redes de acción pública». Joaquín García Roca, Universitat de València.
12.30 «Territorios socialmente responsables». Josep Maria Canyelles, responsabilitatglobal.com
13.30 Clausura.

Dirigido a: estudiantado de las titulaciones de Humanidades, Relaciones Públicas, Periodismo, Comunicación Audiovisual, Derecho, Ciencias del Trabajo, Administración de Empresas y Marketing, Ciencias Empresariales y Relaciones Laborales, así como gestores públicos y privados, y público interesado en general.


Precios de la matrícula:

 • 50 euros para estudiantado de primer y segundo ciclo • (se debe adjuntar el carné de estudiantado) y miembros de SAUJI.
 • 60 euros para estudiantado de tercer ciclo (se debe • adjuntar el carné de estudiantado y un justificante de no tener ningún contrato laboral).
 • 80 euros para profesorado y público en general.

Formalización de la matrícula. La matriculación se puede hacer únicamente por Internet, en la página: http://inscripcio.uji.es.

Documentación que se debe presentar al SASC
Recibo del banco con sello de la entidad bancaria.
Fotocopia del DNI para la expedición de la certificación de asistencia.
En su caso, fotocopia del carné de estudiantado, de SAUJI y/o declaración de no tener contrato de trabajo.

Presentación de la documentación
Servicio de Actividades Socioculturales (SASC) de la Universitat Jaume I. Rectorado. Campus del Riu Sec, 12071. Castelló de la Plana. Tel.: 964 728 870. Fax: 964 728 869. Dirección electrónica: sasc@uji.es
Horario: de 10 a 14 horas, de lunes a viernes

Información en PDF
Article d'Elsa González al Periódico Mediterraneo: Un impulso para la democracia

L’RSE pretén desenvolupar veritables empreses eficients que funcionin en un mercat lliure

Josep Maria Canyelles ha publicat un article titulat "L’RSE pretén desenvolupar veritables empreses eficients que funcionin en un mercat lliure"

Un article de l’ideòleg Lorenzo B. de Quirós, membre del Consell Editorial de l’Economista, ha llançat un seguit de crítiques de fons a la Responsabilitat Social i als seus promotors., mostrant la manca de comprensió del que significa aquest enfocament de gestió i ancorant les seves reflexions en un paradigma antic i resclosit, més propi de la societat industrial del segle passat.

Josep María CanyellesL’article és un pamflet amb afirmacions contundents que no són més que opinions elevades a la categoria de veritat absoluta: L’RSC ha esdevingut un dels grans negocis del segle XXI al voltant de l’ombra dels qual floreix una cort de paràsits. Fins i tot es refereix a la gran corporació com un dels instruments de benestar i prosperitat més poderosos del món, sense cap mena de matís o alertant dels riscos que també comporta...

Accés a l'article en català en PDF
Publicat també en castellà a Diario Responsable i a Expoknews

La RSE pretende desarrollar verdaderas empresas eficientes que funcionen en un mercado libre

Josep Maria Canyelles ha publicado un artículo titulado "La RSE pretende desarrollar verdaderas empresas eficientes que funcionen en un mercado libre"

Un artículo del ideólogo Lorenzo B. de Quirós, miembro del Consejo Editorial del Economista, ha lanzado una serie de críticas de fondo a la Responsabilidad Social y a sus promotores, mostrando la falta de comprensión de lo que significa este enfoque de gestión y anclando sus reflexiones en un paradigma antiguo y rancio, más propio de la sociedad industrial del siglo pasado.

Josep María CanyellesEl artículo es un panfleto con afirmaciones contundentes que no son más que opiniones elevadas a la categoría de verdad absoluta: La RSC se ha convertido en uno de los grandes negocios del siglo XXI en torno a la sombra de los que florece una corte de parásitos. Incluso se refiere a la gran corporación como uno de los instrumentos de bienestar y prosperidad más poderosos del mundo, sin ningún tipo de matiz o alerta de los riesgos que también conlleva.

Acceso al artículo en Diario Responsable y Expoknews
También en catalán

El fiscal carrega contra la Generalitat per desatendre delictes ecològics

Si fa uns dies donàvem la notícia que científics carreguen contra la Generalitat per no frenar la pèrdua de biodiversitat, avui s'ha donat a conèixer una altra informació:
El fiscal carrega contra la Generalitat per desatendre delictes ecològics

 • Sosté que l’Administració es limita a avisar els municipis que els seus abocadors són il·legals
 • Va requerir al Govern català els expedients oberts durant tres anys davant l’escassetat de denúncies

El fiscal coordinador delegat de medi ambient, José Joaquín Pérez de Gregorio, acusa en la seva última memòria del 2009 d’«injustificada passivitat» les administracions autonòmica i locals a l’hora de perseguir els delictes ecològics. En el seu dictamen també denuncia que la Generalitat, a través d’una llei, «intenta donar cobertura legal» a abocaments il·legals de residus. La Conselleria de Medi Ambient ha eludit comentar l’informe de la fiscalia al·ludint que no té coneixement del seu contingut, encara que fonts del Govern català van afirmar que sempre que constaten un delicte el denuncien. [continuar llegint al Periódico]

30.5.10

Martí Boada: "No n'hi ha prou amb buscar alternatives energètiques, cal canviar els sistemes de producció"

Jornat.cat ha entrevistat Martí Boada
L'expert critica l'ecologisme que no és conseqüent amb el seu consum


Martí Boada reflexiona en aquesta entrevista sobre el consum i les seves paradoxes. Parla de la petjada ecològica i qüestiona el que anomena "ecologisme urbà" que qualifica de poc conseqüent amb l'impacte del seu consum quotidià. Boada, naturalista i Doctor en Ciències Ambientals, dóna com a màxim un període de 8/10 anys per l'actual sistema de producció, un final que serà forçat per l'esgotament dels carburants barats.

Avança que la nanoquímica i la química verda, vinculades a l'excedent dels boscos, ens proporcionaran grans novetats en pocs anys. Un arbre, explica, des que neix fins  que acaba el cicle produeix entre 600 i 700 productes químics. Un potencial que encara no s'ha explotat i que pot capgirar la indústria farmacèutica o l'alimentària.

Font: Jornal.cat

Jornada d'RSE a Falset (Priorat)

S'hi explicarà el sentit de la Responsabilitat Social en territoris rurals


El Consorci Leader Priorat - Baix Camp ha organitzat un seminari sobre RSE que tindrà lloc a Falset el proper 10 de juny al matí a la Sala d'actes del Consell Comarcal del Priorat. Pl. de la Quartera.

La ponència sobre RSE l'exposarà l'expert Xavier Agulló (Ètia), qui junt amb Josep Maria Canyelles (Responsabilitat Global) alternen aquestes accions en territoris rurals que es fan al llarg d'aquest any dins el projecte de Gestió Sostenible Rural.

El Consorci Leader Priorat - Baix Camp està format per diferents entitats públiques i privades d’àmbit local i supra-comarcal. L’àmbit d’actuació comprèn la totalitat dels municipis de la comarca del Priorat i els següents municipis de la comarca del Baix Camp: l’Albiol, l’Aleixar, Alforja, Arbolí, l’Argentera, les Borges del Camp, Botarell, Capafons, Colldejou, Duesaigües, la Febró, Maspujols, Prades, Pratdip, Riudecanyes, Riudecols, Vilanova d’Escornalbou i Vilaplana.

29.5.10

La publicació L'Extra recomana el bloc de "Responsabilitat Global"

La publicació setmanal L'Extra ha destacat el bloc de "Responsabilitat Global" entre els més llegits, valorats i seguits del Portal de la Penedesfera, la comunitat de blocaires i interessats en les TIC de l'Anoia, Alt i Baix Penedès i Garraf.

Accedir al número 352 de l'Extra (la notícia és al peu de la pàgina 4)

L\
L'Extra és una publicació gratuïta setmanal, de distribució a l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat Nord, el Baix Penedès i el Garraf.

Jornada d'RSE al Lluçanès


S'hi explicarà el sentit de la Responsabilitat Social en territoris rurals

L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central ha organitzat per al proper 15 de juny a les 18'30 un acte dins el programa de Gestió Sostenible Rural, que tindrà lloc a Santa Creu de Jutglar (Consorci del Lluçanès. C/ Vell, núm. 3)


L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central gestiona el programa Leader de Catalunya en el marc del PDR 2007-2013 en el seu territori, que integra municipis de les comarques o subcomarques del Berguedà, el Lluçanès, el Moianès, i també els municipis de Mura, Talamanca, Gaià, Santa Eulàlia de Riuprimer i Muntanyola

Accions dins el programa Leader:

– Millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris i agrobotigues.
– Creació i desenvolupament de microempreses.
– Foment d’activitats turístiques.
– Conservació i millora del patrimoni rural.

Web Consorci: www.catcentral.cat
Web Gestió Sostenible: www.gsrural.org

Un pas més cap al Codi de Gestió Sostenible dels territoris rurals

Celebrat a Mallorca un workshop, que ha comptat amb la participació dels territoris rurals que formen part del projecte Gestió Sostenible Rural

Gerents i tècnics dels Grups d’Acció Local de Catalunya, Aragó i les Illes Balears van participar els passats 13 i 14 de maig en un workshop per a l’adaptació del Codi de Gestió Sostenible de la Garrotxa i el Collsacabra a la resta de territoris rurals que formen part del projecte de cooperació Gestió Sostenible Rural (CGS) d’implantació de l'RSE en les empreses beneficiàries dels ajuts Leader .

Les jornades que van tenir lloc a la Seu Social de Sa Nostra a Palma de Mallorca, van ser inaugurades per la Directora General de Responsabilitat Social Corporativa del Govern de les Illes Balears, Maria Durà Febrer; pel Director General d'Administracions Públiques, Rafael Oliver Mas i pel president del Grup d’Acció Local Associació Mallorca Rural, Jaume Orell Canals.

El Codi de Gestió Sostenible és una eina que compromet les empreses i entitats beneficiàries d’ajuts públics a adoptar polítiques de gestió econòmica, social i ambiental respectuoses amb les persones i l’entorn , amb l’objectiu estratègic últim de millorar la qualitat integral del territori i tendir cap a la sostenibilitat. Aplicar el CGS equival, per tant, a fomentar la Responsabilitat Social de les Empreses i a afavorir, d’aquesta manera, un procés de reflexió interna a favor del creixement equilibrat i sostenible no només de la pròpia organització, sinó també del territori que l’envolta. Això significa actuar en conseqüència amb els 29 compromisos que el conformen i que paral·lelament es despleguen en indicadors de caràcter quantitatiu o qualitatiu per mesurar resultats i fixar objectius. De fet, és el valor resultant d’aquests paràmetres els que han de proporcionar la informació necessària a les organitzacions per a la presa de decisions a mig i llarg termini en matèria de desenvolupament sostenible.

En el marc del workshop, el assistents van fer una anàlisis exhaustiva d’aquests compromisos i indicadors per tal de confirmar la seva idoneïtat en relació a la totalitat dels territoris rurals on es portarà a terme la seva implantació, i se’n van fer les modificacions a partir de les seves aportacions.

El CGS incorpora un element diferenciador respecte altres guies o eines de mesura de l'RSE com és la identificació d’una relació específica d’indicadors vinculats al concepte de Territori (IT), que permeten posar de relleu la forma i la intensitat amb què les organitzacions/entitats econòmiques contribueixen a la seva valorització i desenvolupament sostenible. En aquest sentit, també es va realitzar un debat en relació als indicadors que han de ser IT i els conceptes i valors que han identificar i mesurar.

Nota: Josep Maria Canyelles (Responsabilitat Global) i Xavier Agulló (Ètia) estan portant a terme els tallers de sensibilització sobre l'RSE en cadascun dels 18 territoris que formen part d'aquest programa

El consum de bosses de plàstic a Catalunya baixa un 30% en 2 anys

• La tendència positiva fa que Medi Ambient aparqui la idea d’aplicar un impost
• La quota anual per càpita es redueix de 327 a 227 unitats entre el 2007 i el 2009

El consum de bosses de plàstic d’un sol ús ha baixat un 30% a Catalunya en els dos últims anys a conseqüència de l’augment de la preocupació ciutadana pel medi ambient i de diverses estratègies comercials, com ara oferir alternatives biodegradables o reutilitzables, no regalar bosses per sistema i cobrar a qui en vulgui. Les xifres segueixen sent espectaculars, ja que el 2009 se’n van consumir 1.697 milions d’unitats, però el canvi és més que notable: els catalans van usar una mitjana anual de 227 bosses per càpita, davant de les 327 del 2007, és a dir, 100 menys.

[continuar llegint al Periódico]

Nestlé fa el primer pas per deixar enrere les conseqüències de l'època de la dictadura franquista

Aigua de Viladrau introdueix el català en l'etiquetatge de l'ampolla d'1,5 litres, essent el primer producte Nestlé etiquetat en català d'ençà de la prohibició franquista

L'empresa Nestlé havia fet servir amb tota normalitat la llengua catalana fins que la dictadura del general Franco li ho va prohibir. Han hagut de passar 35 anys des de la mort del Generalísimo per a començar a corregir aquesta situació anòmala.

Nestlé Waters segueix els passos d'empreses embotelladores d'aigua amb seu a Catalunya com Aigua del Montseny, Aigües de Sant Aniol, Grup Ribes, Grup Vichy Català, aigües de diverses marques blanques de distribució, etc.

La Plataforma per la Llengua felicita l'empresa Nestlé Waters España S.A. per introduir el català en l'etiquetatge d'aquest producte, després de més de 70 anys des del darrer producte Nestlé etiquetat en aquesta llengua, una vegada el règim de Franco va prohibir la distribució dels productes etiquetats en català que comercialitzava llavors Nestlé.

Font Vella, l'única que es nega a etiquetar en català

L'informe de la Plataforma per la Llengua assenyala que actualment només la marca Font Vella, propietat de Danone, continua negant-se a respectar els drets lingüístics dels consumidors catalans. Amb la recent introducció del català a l'etiquetatge dels productes d'Aigua de Viladrau, Font Vella passa a ser l'única marca significativa d'aigües minerals embotellades a Catalunya que no etiqueta en català. La Plataforma exhorta l'empresa Danone, productora d'aigua Font Vella, a introduir la llengua catalana en la informació dels productes i deixar d'ésser l'excepció en el mercat català.

Plataforma per la Llengua

27.5.10

Taula rodona a Girona: "La llengua en la responsabilitat social de les empreses"

Josep Maria Canyelles intervindrà per exposar com incorporar els aspectes de llengua dins la Responsabilitat Social de les Empreses

De tot CAT

En els darrers anys ha augmentat molt el nombre d'empreses que incorporen la llengua catalana en els seus productes i serveis. Centrant-nos només en l'etiquetatge, s'ha passat de les prop de 300 referències del 1989 a les més de 2.000 actuals. Per tal de donar a conèixer i fomentar l'ús de la llengua catalana en l'àmbit empresarial, organitzem la fira mercat De Tot Cat al Palau de Fires de Girona els dies 4, 5 i 6 de juny de 2010. Els assistents coneixeran els productes i les empreses que incorporen el català, es podran proveir de productes i gaudiran de l'oferta formativa i lúdica programada.

Estudis sociolingüístics realitzats darrerament demostren que hi ha un interès creixent d'una part important de la ciutadania per conèixer les empreses sensibles a l'ús de la llengua catalana. La fira respon a aquesta demanda. La fira tindrà un caràcter multisectorial i, per tant, farà que hi siguin visibles la majoria d'àmbits de la vida quotidiana en els quals es poden consumir productes en llengua catalana


Programació

Divendres 4 de juny

Jornada d'orientació professional
"El català a l'empresa, un compromís compartit"
SALA D'ACTES
9.15 h - Benvinguda i recepció dels assistents

9.30-10.30 h - Taula rodona: "La llengua en la responsabilitat social de les empreses", amb l'expert en responsabilitat social de les empreses, Josep Maria Canyelles; el responsable de l'Àrea d'Empresa de Plataforma per la Llengua, Bernat Gasull; el gerent d'Embotits La Selva, Xavier Albertí, i la secretària científica de la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació, Rosa Calafat. Modera: Jordi Cuixart, membre de la junta d'Òmnium Cultural i director d'Ara Now.

10.30-10.45 h - Pausa cafè

10.45-11.15 h - "El .cat per fer créixer a les empreses", a càrrec del director de la Fundació puntCat, Jordi Iparraguirre.

11.15-12.15 h - Taula rodona: "La llengua en la vertebració de l'espai econòmic transfronterer", amb el secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Bernat Joan; el director comercial de Collverd, Jordi Terol; el president de l'associació nord-catalana d'empresaris Fem Feina, Joan Gaubí, i el responsable de l'estudi ELAN, Isidor Marí. Modera: Joan-Pere Le Bihan, director general de La Bressola.


9-13 h - Karaoke "Encomana el català", de la Secretaria de Política Lingüística
ESPAI CENTRAL DEL PALAU DE FIRES
12.30 h - Compromís de Girona. Acte institucional
AUDITORI PALAU DE CONGRESSOS
Ratificació pública de l'adhesió a la campanya "A taula en català". Acte presentat per l'actor Pep Plaza i que comptarà amb la intervenció del catedràtic de filosofia Josep M. Terricabras.
16 h - Inauguració oficial de la fira

16-17.30 h - Taller de sensibilització lingüística "Encomana el català", adreçat a treballadors que tenen contacte amb el públic
Organitza: Secretaria de Política Lingüística i CPNL
SALA D'ACTES

16-18 h - Karaoke "Encomana el català", de la Secretaria de Política Lingüística
ESPAI CENTRAL

17 h - Presentació de l'audiovisual Quan les àvies compraven en català, a càrrec de Cristina Masanés
ESPAI AUDIOVISUAL Macedònia

17.15 h - Actuació musical del grup Macedònia
ESPAI DE CONCERTS, annex al Palau de Fires

18.45 h - Actuació musical del grup Minimal21
ESPAI DE CONCERTS, annex al Palau de Fires

19.45 h -Tast de cerveses
ESPAI CENTRAL

20 h - Festa del Voluntariat per la Llengua a Girona, adreçat als voluntaris i aprenents del programa VXL del Consorci per a la Normalització LingüísticaEls Amics de les Arts
SALA D'ACTES

21 h - Actuació musical del grup Els Amics de les Arts
ESPAI DE CONCERTS, annex al Palau de Fires

Dissabte 5 de juny

11 h - Microponències: "Emprenem el futur"
SALA D'ACTES
Amb la participació dels responsables, entre d'altres, d'iniciatives d'èxit com les del Catalonia Today, el portal Tastets.cat, el PDCat (punxa discos catalans), els preservatius RFSU, la cervesa artesana Birrart i del portal productesdelaterra.cat. A més, tindrà lloc la presentació de la Tònica Catalana, a càrrec de la Xarxa d'Establiments amb Consciència Nacional.

13 h - Actuació de Joan Masdeu, cantant de Whiskyn's
ESPAI CENTRALTeràpia de Shock

17 h - Actuació musical del grup Teràpia de Shock
ESPAI DE CONCERTS, annex al Palau de Fires

17 h - Presentació del llibre Nuclear Parano a Portvendres, de Gildas Girodeau
Organitza: Associació d'Amics de la UNESCO de Girona
SALA D'ACTES
Hi intervindran l'autor; la traductora de la novel·la al català, Ingrid Obiol; el lector i musicant Benjamin Joseph Gross, i el lector Joan Planes.

18 h - Un cafè per la llengua sobre la presència del català a Internet i al món digital
ESPAI CENTRAL
Amb la participació de Jordi Iparraguirre, director de la Fundació puntCat; Joan Soler, coordinador del WICCAC; Joaquim Pérez, representant de Softcatalà, i el director general de la Societat de la Informació, Josué Sallent. Moderadora: Mercè Romagosa, responsable de l'Àrea de Comunicació del CPNL.Belda i els Badabadocs


PD: article relacionat: Productes catalans amb compromís. Josep Maria Terricabres. El Periódico

25.5.10

Inscripció al curs online UOC / Inscripción al curso online UOC

[ca] La matriculació al curs online d'RSE de la UOC ja està disponible:
www.uoc.edu/uode/uoe/responsab_empresa_presentacion.html (curs en català)

[es] La matriculación al curso online de RSE de la UOC ya está disponible:
www.uoc.edu/uvv/uv/resp_social_empresa_presentacion.html (curso en castellano)

Setmana Europea de les PIME 2010: promovent i recolzant l'emprenedoria a Catalunya i a Europa
Reproduïm la nota feta arribar per la Representació a Barcelona de la Comissió Europea (La UE a Catalunya i les Illes Balears


IP/10/604
Brussel·les, 25 de maig de 2010

El vicepresident de la Comissió Europea, Antonio Tajani, ha inaugurat avui a Brussel·les la Setmana Europea de les Petites i Mitjanes Empreses 2010, una campanya continental dissenyada per promoure i donar suport a l'emprenedoria. S'espera que al voltant de tres milions de persones participin en les més de 1200 activitats que s'organitzaran en 37 estats d'Europa, en les quals PIMEs i microempreses podran compartir la seva experiència i aprofitar noves oportunitats de negocis a nivell local, regional, estatal i europeu. També es prestarà especial atenció al foment de l'emprenedoria  com una opció professional, especialment entre els joves.

En el marc de la Setmana de les PIME,  se celebren diversos actes i activitats a Catalunya amb l'objectiu de fomentar l'emprenedoria. Un dels més destacats és el Congrés Europeu d'Artesania, que tindrà lloc a Barcelona els dies 3 i 4 de juny. El seu objectiu és fomentar l'intercanvi d'idees entre els diversos actors que donen suport al sector de l'artesania en l'àmbit europeu, així com la coordinació entre totes les administracions públiques. Així mateix, els propers 16 i 17 de juny se celebrarà a Catalunya el Dia de l'Emprenedor 2010. L'acte central tindrà lloc a la Fira de Barcelona, a Montjuïc, i estarà orientat al networking i al negoci. Un altre esdeveniment rellevant serà el Next Top Startup, un concurs internacional que compta amb un premi de fins a 25.000€ per a joves empreses que encara es troben en el procés de desenvolupament comercial. Durant dos dies (17 i 18 de juny), els deu finalistes competiran entre sí per endur-se el premi.

Trobareu tots els actes i activitats previstos en aquest enllaç.

Us adjuntem, així mateix, el discurs del vicepresident Tajani, pronunciat a Brussel·les aquest matí.

Totes les notes de premsa i convocatòries de la Representació de la Comissió Europea a la sala de premsa del web de La UE a Catalunya i les Illes Balears
Comissió Europea. Representació a Barcelona. Passeig de Gràcia, 90  E – 08008

Reconeixement Emmanuel Mounier Catalunya 2010

L'Institut Emmanuel Mounier de Catalunya, juntament amb la Facultat de Filosofia de Catalunya, atorga cada any el guardó "Reconeixement Emmanuel Mounier Catalunya" a aquelles persones o institucions que destaquin per les seves tasques i projectes que girin al voltant de l'enaltiment de l'ésser humà com a persona i membre compromès en el bé i el progrés comunitari.

Enguany, l'Institut Emmanuel Mounier de Catalunya i la Facultat de Filosofia de Catalunya han decidit atorgar el Reconeixement Emmanuel Mounier 2010 a l'empresa Cooperativa Calandra de Vic, modèlica en la pràctica de la Responsabilitat Social Corporativa en la mesura que testimonia, de fa més de vint-i-cinc anys, la seva vocació de contribuir activament a la millora del teixit personal humà, tant laboral com econòmic i social de la comarca d'Osona.

El paper integrador i humanitzador del treball productiu en persones amb limitacions psíquiques que aquesta cooperativa porta a terme reflecteix l'escrupolós respecte dels drets i de la felicitat d'aquestes persones mitjançant la promoció i valoració de la feina ben feta i la seva contribució al desenvolupament humà econòmic i comunitari.

Nota: Reportatge sobre la Cooperativa Calandra a la revista de la Fundació Roca i Galès

24.5.10

Es crea una col·lecció de contes d"educació ambiental a Vilanova i la Geltrú

EI suport privat permet impulsar el projecte
El conveni es va signar dimecres passat

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l'empresa Pla Estilistes-Insula Brazil van signar dimecres un conveni per impulsar un nou projecte d'educació ambiental que s'anomena El viver de contes. L'objectiu és crear una línia de publicacions infantils, elaborades per l'alumnat dels centres educatius de la ciutat dins de les activitats de l'Agenda 21 escolar.

Felip Pla, propietari de 1'establiment de bellesa Pla Estilistes va explicar que es va adreçar a l'Ajuntament de Vilanova amb la voluntat de col·laborar económicament en alguna activitat que reforcés actuacions municipals compreses en el Pla d'Acció Ambiental. Aquest suport s'ha concretat en aquesta contribució al projecte. En concret, el comerç hi aportará cada mes el 0,7% de la seva facturació.

L'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Joan Ignasi Elena, va agrair la iniciativa de Felip Pla i va recordar la importáñcia de la conscienciació, sobretot amb activitats com aquesta,amb l'interés posat especialment en la canalla.

Per la primera Tinent d'alcalde i regidora de Medi Ambient, Iolanda Sánchez, es tracta d'un exemple de com l'activitat económica mostra la seva vessant social, amb dedicació a la comunitat, que és el que moltes vegades demanem a les empreses.

Els relats infantils que es publicaran en El viver de contes, seran de temática ambiental i de promoció de la cultura de la sostenibilitat. Seran ideats, creats i dibuixats pels alumnes que realitzen projectes d'Agenda 21 Escolar. Els llibrets s'editaran seguint criteris sostenibles.

El Pla d'Acció Ambiental defineix les polítiques de medi ambient del municipi i proposa, afavorir la informació, l'educació i la participació ciutadana en el procés d'integració de la dimensió ambiental en tots els camps de l'activitat humana. Des de fa més de cinc anys, s'impulsa a Vilanova i la Geltrú el programa Agenda 21 Escolar, obert als centres educatius.

Veure notícia en PDF. DIARI DE VILANOVA 21 de maig del 2010

23.5.10

El dilema espanyol. Més de 60 articulistes de la premsa catalana firmen un manifest en defensa de l'Estatut

 • Adverteixen que la setencia del Tribunal Constitucional sobre el text "farà triar els catalans entre la involució i la secessió" 
 • Responsabilitat Global vol expressar el seu suport al manifest que reflecteix el parer creixent de la societat catalana en un moment en què Espanya mostra por a les llibertats, al respecte a la diversitat i a la democràcia plena.
 • Altres experts en RSE com Josep Maria Lozano, Àngel Castiñeira i David Murillo o en sostenibilitat com Ramon Folch també subscriuen el manifest
Europa Press. Un total de 62 articulistes de premsa catalana han subscrit un manifest conjunt en defensa de l'Estatut de Catalunya, en què s'adverteix que la sentència del Tribunal Constitucional sobre el text autonòmic farà elegir els catalans "entre la involució i la secessió".

Aquesta iniciativa es produeix sis mesos després que, el 25 de novembre de 2009, la pràctica totalitat dels diaris catalans publicaran un editorial conjunt que, sota el títol La dignitat de Catalunya, exposava la seva inquietud davant la possibilitat d'una sentència del Tribunal Constitucional restrictiva amb l'Estatut.

El text subscrit pels 62 articulistes, titulat El dilema espanyol, segueix obert a més adhesions.De moment, ja l'han signat l'exconseller del PSC Ferran Mascarell, el sociòleg i jurista Salvador Giner, l'escriptor Joan Francesc Mira, els politòlegs Joan Subirats i Ferran Requejo o els periodistes Vicenç Villatoro i Pilar Rahola. "Els pactes han de ser respectats, especialment quan tenen, a més, la legitimitat democràtica dels ciutadans. Si les institucions i els partits polítics no són capaços de trobar una sortida digna a la situació actual, la realitat obligarà els catalans a triar entre la involució i la secessió ", s'adverteix en el manifest.

Podeu llegir el manifest en català a l'AVUI i en castellà a l'ABC


EL MANIFEST

El dret col·lectiu a l’autogovern de Catalunya presenta unes profundes i inequívoques arrels històriques que el fan un cas especial en la política comparada de les realitats nacionals de tot el món. Com sabem prou bé, la voluntat de preservar l’autogovern va ser un dels vectors de la història medieval i moderna de Catalunya, que inclou innombrables guerres amb França i dues guerres contra la monarquia hispànica. Al segle XX, la voluntat d’autogovern dels catalans va cristal·litzar institucionalment amb la Mancomunitat, un embrió de govern nacional cridat a aixecar el país a tots els nivells. La imposició de la dictadura del general Primo de Rivera va posar fi a aquest tímid episodi de llibertat col·lectiva, però l’any 1931, abans que s’aprovés la Constitució de la II República Espanyola, es va recuperar un espai d’autogovern amb la institució de la Generalitat. No cal emfasitzar el que va suposar després per a Catalunya la imposició d’una dictadura i d’un govern autoritari durant quatre dècades. Després de la gran manifestació unitària de 1977, i seguint el guió de 1931, la Generalitat va ser restablerta abans que s’aprovés la nova Constitució democràtica, com a expressió d’uns drets històrics que aleshores no va discutir ningú. I un nou Estatut d’Autonomia pactat entre tots va rebre un ampli suport popular en el referèndum de 1979. Anys després, la gran majoria de forces polítiques catalanes es va proposar reformar l’Estatut per assegurar un reconeixement nacional formal i un autogovern d’alt nivell competencial, simbòlic i institucional en el nou escenari global. El resultat tots el sabem.

Sortosament, la història no es repeteix,
i Catalunya no es troba avui a les portes d’una nova imposició violenta que hagi d’anihilar el seu autogovern. Però Catalunya, i amb ella tot l’Estat, sí que es troba en una cruïlla històrica decisiva que pot segellar (o no) el fracàs d’Espanya com a projecte polític compartit i com una democràcia de qualitat capaç d’acomodar la seva diversitat nacional interna. Amb tots els seus defectes, que les idealitzacions de la Transició perden de vista, la Constitució de 1978 va tenir una virtut: va obrir un marc flexible en què cada comunitat autònoma podia trobar el nivell d’autogovern més acostat possible a les característiques i aspiracions de la societat respectiva. Un sol exemple bastarà. La Constitució de 1978 estableix el deure de conèixer el castellà però no prohibeix que una comunitat autònoma pugui establir un deure de coneixement anàleg per a la seva llengua pròpia, si en aquest deure la comunitat hi veu tant una garantia de sostenibilitat lingüística com una eina d’integració social i d’igualtat d’oportunitats. A l’Estatut del 1979 els catalans van fixar l’objectiu d’arribar a la plena igualtat del català i del castellà “quant als drets i deures dels ciutadans de Catalunya” i al del 2006 els catalans van considerar arribat el moment de concretar aquesta igualtat establint per al català el deure que ja existeix per al castellà. Si ara resulta que aquest deure és inconstitucional o és interpretat de manera banal, o si es posa en qüestió el significatiu èxit d’integració que ha suposat la immersió lingüística, només podem concloure que el punt on se’ns vol retornar se situa ni més ni menys que abans de 1979.

Mentre altres democràcies del món desenvolupat
s’esforcen a resoldre la seva convivència multinacional a través del reconeixement constitucional del seu pluralisme nacional intern i de diversos models federals d’autogovern i de govern compartit, Espanya corre el seriós perill de voler tancar judicialment un contenciós que només es pot abordar, gestionar i resoldre en termes polítics i amb vocació de futur. Amb l’anunciada sentència d’un Tribunal Constitucional caducat, dividit, deslegitimat i internacionalment desprestigiat, és evident que Espanya es troba a les portes d’un episodi d’estricta involució política i autonòmica, amb el perill que suposa la negació de les aspiracions de reconeixement i d’autogovern nacional dels catalans. Si aquestes aspiracions –que han estat formulades amb plena lleialtat a l’ordenament jurídic, pactades entre tots i referendades a les urnes– no caben a la Constitució, només hi ha dues sortides possibles: o els catalans renuncien a les seves aspiracions o renuncien a la Constitució; l’evolució federal i plurinacional de l’Estat autonòmic està avui en perill mortal. Els sotasignats, col·laboradors de la premsa diària catalana, de sensibilitats i tarannàs diferents, volem unir les nostres veus per fer saber a l’opinió pública que la situació actual és excepcional i demana gestos polítics excepcionals. La responsabilitat és, en primer lloc, de les institucions i dels partits polítics. Els pactes han de ser respectats, especialment quan tenen, a més a més, la legitimitat democràtica dels ciutadans. Si les institucions i els partits polítics no són capaços de trobar una sortida digna a la situació actual, la realitat obligarà els catalans a triar entre la involució i la secessió. I no cal dir que si aquest esdevé finalment el dilema només hi haurà una opció compatible amb la història i amb les aspiracions polítiques de la majoria de catalans actuals. 

Toni Aira, Sebastià Alzamora, Pere Ayguadé, Josep M. Ballarín, Joan Barril, Oriol Bohigas, Carles Boix, Pere Bonnin, Josep Borrell Figuera, Alfred Bosch, Albert Branchadell, Gemma Calvet, Juli Capella, Manuel Castaño, Àngel Castiñeira, Jordi Coca, Joquim Coello, Agustí Colomines, Melcior Comes, Joan B. Culla, Manuel Cuyàs, Antoni Dalmau, Carles Duarte, Ramon Folch, Josep M. Fonalleras, Iu Forn, Patrícia Gabancho, Quim Gibert, Salvador Giner, Saül Gordillo, Xavier Gual, Hèctor López Bofill, Alfons López Tena, Josep M. Lozano, Ferran Mascarell, Àlex Masllorens, Imma Merino, Joan Francesc Mira, Joaquim Monclús, Josep Moya-Angeler, Xavier Muñoz, David Murillo, Josep Oliva, Ramon Pedrós, Carles Porta, Miquel Pueyo, Pilar Rahola, Ferran Requejo, Ignasi Riera, Enric Roca, Xavier Roig, Ferran Sáez, Cristina Sánchez Miret, Vicent Sanchis, Marçal Sintes, Eulàlia Solé, Josep M. Solé i Sabaté, Sílvia Soler, Joan Subirats, Vidal Vidal, Albert Villaró, Vicenç Villatoro.

PD: Rectors i degans de col·legis surten en defensa de l’Estatut

El dilema español. Más de 60 articulistas de la prensa catalana firman un manifiesto en defensa del Estatut

 • Advierten de que la setencia del Tribunal Constitucional sobre el texto "hará elegir a los catalanes entre la involución y la secesión"
 • Responsabilitat Global quiere expresar su apoyo al manifiesto que refleja el parecer creciente de la sociedad catalana en un momento en que España muestra miedo a las libertades, al respeto a la diversidad y a la democracia plena.
 • Otros expertos en RSE como Josep Maria Lozano, Àngel Castiñeira i David Murillo o en sostenibilidad como Ramon Folch también suscriben el manifiesto

Europa Press. Un total de 62 articulistas de prensa catalana han suscrito un manifiesto conjunto en defensa del Estatut de Catalunya, en el que se advierte de que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el texto autonómico hará elegir a los catalanes "entre la involución y la secesión".

Esta iniciativa se produce seis meses después de que, el 25 de noviembre de 2009, la práctica totalidad de los periódicos catalanes publicaran un editorial conjunto que, bajo el título La dignidad de Catalunya, exponía su inquietud ante la posibilidad de una sentencia del Tribunal Constitucional restrictiva con el Estatut.

El texto suscrito por los 62 articulistas, titulado El dilema español, sigue abierto a más adhesiones. Por el momento, ya lo han firmado el exconseller del PSC Ferran Mascarell, el sociólogo y jurista Salvador Giner, el escritor Joan Francesc Mira, los politólogos Joan Subirats y Ferran Requejo o los periodistas Vicenç Villatoro y Pilar Rahola. "Los pactos deben ser respetados, especialmente cuando tienen, además, la legitimidad democrática de los ciudadanos. Si las instituciones y los partidos políticos no son capaces de encontrar una salida digna a la situación actual, la realidad obligará a los catalanes a elegir entre la involución y la secesión", se advierte en el manifiesto.

Pueden leer el manifiesto en castellano en el ABC i en la versión original en catalán en el AVUI.

EL MANIFIESTOEl derecho colectivo al autogobierno de Catalunya presenta unas profundas e inequívocas raíces históricas que lo convierten en un caso especial en la política comparada de las realidades nacionales de todo el mundo. Como bien sabemos, la voluntad de preservar el autogobierno fue uno de los vectores de la historia medieval y moderna de Catalunya, que incluye innumerables guerras con Francia y dos guerras contra la monarquía hispánica. En el siglo XX, la voluntad de autogobierno de los catalanes cristalizó institucionalmente con la Mancomunitat, un embrión de gobierno nacional llamado a levantar el país a todos los niveles. La imposición de la dictadura del general Primo de Rivera puso fin a ese tímido episodio de libertad colectiva, pero en el año 1931, antes de que se aprobara la Constitución de la II República Española, se recuperó un espacio de autogobierno con la institución de la Generalitat. No es preciso enfatizar lo que supuso después para Catalunya la imposición de una dictadura y de un gobierno autoritario durante cuatro décadas.

Después de la gran manifestación unitaria de 1977, y siguiendo el guión de 1931, la Generalitat fue restablecida antes de que se aprobara la nueva Constitución democrática, como expresión de unos derechos históricos que en aquel momento no discutió nadie. Y un nuevo Estatut d’Autonomia pactado entre todos recibió un amplio apoyo popular en el referendo de 1979. Años después, la gran mayoría de fuerzas políticas catalanas se propuso reformar el Estatut para asegurar un reconocimiento nacional formal y un autogobierno de alto nivel competencial, simbólico e institucional en el nuevo escenario global. El resultado todos lo conocemos.

Afortunadamente, la historia no se repite, y Catalunya no se encuentra hoy a las puertas de una nueva imposición violenta que vaya a aniquilar su autogobierno. Pero Catalunya y con ella todo el Estado sí se encuentran en una encrucijada histórica decisiva que puede sellar (o no) el fracaso de España como proyecto político compartido y como una democracia de calidad capaz de acomodar su diversidad nacional interna. Con todos sus defectos, que las idealizaciones de la Transición pierden de vista, la Constitución de 1978 tuvo una virtud, que es la de abrir un marco flexible en el que cada comunidad autónoma pudiera encontrar el nivel de autogobierno más próximo posible a las características y aspiraciones de la sociedad respectiva. Un solo ejemplo bastará. La Constitución de 1978 establece el deber de conocer el castellano pero no prohíbe que una comunidad autónoma pueda establecer un deber de conocimiento análogo para su lengua propia, si en ese deber la comunidad ve tanto una garantía de sostenibilidad lingüística como una herramienta de integración social y de igualdad de oportunidades. En el Estatut de 1979 los catalanes fijaron el objetivo de llegar a la plena igualdad del catalán y del castellano "en cuanto a los derechos y deberes de los ciudadanos de Catalunya", y en el del 2006 los catalanes consideraron llegado el momento de concretar esa igualdad estableciendo para el catalán el deber que ya existe para el castellano. Si ahora resulta que este deber es inconstitucional o es interpretado de forma banal, o si se pone en duda el significativo éxito de integración que ha supuesto la inmersión lingüística, solo podemos concluir que el punto al que se nos quiere retornar se sitúa ni más ni menos que antes de 1979.

Mientras otras democracias del mundo desarrollado se esfuerzan en resolver su convivencia multinacional a través del reconocimiento constitucional de su pluralismo nacional interno y de varios modelos federales de autogobierno y de gobierno compartido , España corre el serio peligro de querer cerrar judicialmente un contencioso que solo puede abordarse, gestionarse y resolverse en términos políticos y con vocación de futuro. Con la anunciada sentencia de un Tribunal Constitucional caducado, dividido, deslegitimado e internacionalmente desprestigiado, es evidente que España se encuentra a las puertas de un episodio de estricta involución política y autonómica, con el peligro que supone la negación de las aspiraciones de reconocimiento y de autogobierno nacional de los catalanes. Si esas aspiraciones -que han sido formuladas con plena lealtad al ordenamiento jurídico, pactadas entre todos y refrendadas en las urnas- no caben en la Constitución, solo hay dos salidas posibles: o los catalanes renuncian a sus aspiraciones o renuncian a la Constitución; la evolución federal y plurinacional del Estado autonómico está hoy en peligro mortal. Los abajo firmantes, colaboradores de la prensa diaria catalana, de sensibilidades y talantes diferentes, queremos unir nuestras voces para dar a conocer a la opinión pública que la situación actual es excepcional y reclama gestos políticos excepcionales. La responsabilidad es, en primer lugar, de las instituciones y de los partidos políticos.

Los pactos deben ser respetados, especialmente cuando tienen, además, la legitimidad democrática de los ciudadanos. Si las instituciones y los partidos políticos no son capaces de encontrar una salida digna a la situación actual, la realidad obligará a los catalanes a elegir entre la involución y la secesión. Y huelga decir que si este se convierte al fin en el dilema, solo existirá una opción compatible con la historia y con las aspiraciones políticas de la mayoría de catalanes actuales.Toni Aira, Sebastià Alzamora, Pere Ayguadé, Josep M. Ballarín, Joan Barril, Oriol Bohigas, Carles Boix, Pere Bonnin, Josep Borrell Figuera, Alfred Bosch, Albert Branchadell, Gemma Calvet, Juli Capella, Manuel Castaño, Àngel Castiñeira, Jordi Coca, Joquim Coello, Agustí Colomines, Melcior Comes, Joan B. Culla, Manuel Cuyàs, Antoni Dalmau, Carles Duarte, Ramon Folch, Josep M. Fonalleras, Iu Forn, Patrícia Gabancho, Quim Gibert, Salvador Giner, Saül Gordillo, Xavier Gual, Hèctor López Bofill, Alfons López Tena, Josep M. Lozano, Ferran Mascarell, Àlex Masllorens, Imma Merino, Joan Francesc Mira, Joaquim Monclús, Josep Moya-Angeler, Xavier Muñoz, David Murillo, Josep Oliva, Ramon Pedrós, Carles Porta, Miquel Pueyo, Pilar Rahola, Ferran Requejo, Ignasi Riera, Enric Roca, Xavier Roig, Ferran Sáez, Cristina Sánchez Miret, Vicent Sanchis, Marçal Sintes, Eulàlia Solé, Josep M. Solé i Sabaté, Sílvia Soler, Joan Subirats, Vidal Vidal, Albert Villaró, Vicenç Villatoro.

PD: Rectores y decanos de colegios salen en defensa del Estatut

Científics carreguen contra la Generalitat per no frenar la pèrdua de biodiversitat

Extracte de la notícia publicada a la Vanguardia:

En un manifest denuncien la pobra imatge de Catalunya, abans considerada pionera | Els caçadors combatran l'ús il·legal de verins, que han matat 20.000 rapinyaires en 15 anys

ROSA M. BOSCH / ANTONIO CERRILLO | Barcelona | 2010.05.22

Científics del Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), de la Institució Catalana d'Història Natural, de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat i de les universitats de Barcelona, l'Autònoma de Barcelona, la de Girona i la Politècnica de Catalunya donen un fort revés a la Generalitat i "deploren la seva incapacitat" a l'hora de donar una resposta política adequada als compromisos internacionals assumits en matèria de conservació de la biodiversitat. Aquestes entitats, que representen més de mil científics, han fet públic un manifest coincidint avui amb el Dia Mundial de la Biodiversitat.

L'ecòleg Rafael Sardà, del CSIC, fa èmfasi en que la llei de Biodiversitat de Catalunya arribarà tard "ja que acaba d'entrar al Parlament i és impossible que s'aprovi abans de les properes eleccions". Els signants del manifest insten la Generalitat que emprengui una profunda reorganització administrativa que permeti una cooperació efectiva entre les diferents administracions per millorar la seva eficàcia i alhora reduir costos i burocràcia. En aquest sentit, apunta que l'eina pendent és la creació de l'Agència de Conservació de la Natura, una proposta plantejada pel primer govern tripartit (es van encarregar els estudis) i aparcada posteriorment sense explicació.

"El problema més important és que no es compleix la llei", remarca Sardà. Aquest ecòleg es refereix al fet que una vegada aprovat un espai natural no es posen en marxa els mecanismes adequats (plans especials, d'usos, de recuperació ...) previstos perquè la protecció sigui efectiva.

El document també denuncia la "pobra imatge de Catalunya", que va ser considerada en els anys vuitanta un país pioner en conservació de la biodiversitat. Els científics denuncien que la desaparició d'animals i plantes segueix a un ritme alarmant i que es té escassíssima informació sobre la situació en què es troba el 50% de les espècies d'interès comunitari que habiten a l'estat espanyol.

Els científics catalans també demanen que el Govern impulsi les mesures per impedir l'impacte negatiu a l'estranger que causen algunes empreses catalanes.

[Llegir notícia sencera a la Vanguardia]

Científicos cargan contra la Generalitat por no frenar la pérdida de biodiversidad

Extracto de la noticia publicada en la Vanguardia:
En un manifiesto denuncian la pobre imagen de Catalunya, antes considerada pionera | Los cazadores combatirán el uso ilegal de venenos, que han matado a 20.000 rapaces en 15 años

ROSA M. BOSCH / ANTONIO CERRILLO | Barcelona | 22/05/2010

Científicos del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de la Institució Catalana d'Història Natural, del Institut de Recerca de la Biodiversitat y de las universidades de Barcelona, la Autònoma de Barcelona, l de Girona y la Politècnica de Catalunya dan un fuerte varapalo a la Generalitat y "deploran su incapacidad" a la hora de dar una respuesta política adecuada a los compromisos internacionales asumidos en materia de conservación de la biodiversidad. Estas entidades, que representan a más de mil científicos, han hecho público un manifiesto coincidiendo hoy con el Día Mundial de la Biodiversidad.

El ecólogo Rafael Sardà, del CSIC, hace hincapié en que la ley de Biodiversidad de Catalunya llegará tarde "pues acaba de entrar en el Parlament y es imposible que se apruebe antes de las próximas elecciones". Los firmantes del manifiesto instan a la Generalitat a que acometa una profunda reorganización administrativa que permita una cooperación efectiva entre las diferentes administraciones para mejorar su eficacia y a la vez reducir costes y burocracia. En este sentido, apunta que la herramienta pendiente es la creación de la Agència de Conservació de la Natura, una propuesta planteada por el primer gobierno tripartito (se encargaron los estudios) y aparcada posteriormente sin explicación.

"El problema más importante es que no se cumple la ley", remarca Sardà. Este ecólogo se refiere a que una vez aprobado un espacio natural no se ponen en marcha los mecanismos adecuados (planes especiales, de usos, de recuperación...) previstos para que la protección sea efectiva.

El documento también denuncia la "pobre imagen de Catalunya", que fue considerada en los años ochenta un país pionero en conservación de la biodiversidad. Los científicos denuncian que la desaparición de animales y plantas sigue a un ritmo alarmante y que se tiene escasísima información sobre la situación en que se encuentra el 50% de las especies de interés comunitario que habitan en España.

Los científicos catalanes también piden que el Govern impulse las medidas para impedir el impacto negativo en el extranjero que causan algunas empresas catalanas.

[leer noticia entera en la Vanguardia]

Productes amb marca de territori

Relacionar un producte amb el país pot semblar fora de lloc en un món cada cop més globalitzat però en canvi, per a alguns productes, té un gran sentit.

No cal dir que per als productes artesanals aquesta és una pràctica necessària perquè l'origen forma part de la seva proposta de valor. Però també es pot valorar a l'inrevés: tots aquells productes que opten per atorgar a l'origen una significació dins la proposta de valor estan alhora incoporant el valor-país i també ajudant a construir aquest mateix valor-país, com a referència dins els consumidors i usuaris globals.

En un sentit més neutre, aquesta referència a l'origen també suposa una mostra de necessària transparència ja que aquesta pot ser una dada d'interès per al consumidor i que fins i tot pot fer decidir la seva tria, o ser un motiu per a demanar més informació sobre les característiques del productes i la seva fabricació.

També situats en el camp de l'RSE, focalitzar l'origen permet i incentiva una compra local, que ajuda al desenvolupament endogen alhora que evita transports innecessaris, amb tot el que implica d'encariment al llarg de la cadena de proveïment, emissions de CO2 o major trànsit a les carreteres.

La localització també pot anar acompanyada d'un sentit de compromís amb el territori, amb la comarca, el país... fins al punt que es mostrin les col·laboracions amb iniciatives socials i culturals de l'entorn, facilitant la implicació emotiva de tota la cadena de valor, fins al mateix consumidor.

A més, d'aquests atributs, la localització també pot anar acompanyada de la voluntat d'afirmar un origen recollint la voluntat de la societat, sumant els grans consensos nacionals, i desmarcant-se dels enfocaments poc respectuosos amb la diversitat que solen promoure els estats.

En aquest sentit, recollim dues iniciatives que s'han donat a conèixer aquesta setmana:

Els fabricants catalans ja tenen codi de barres propi. Tres emprenedors creen una associació i trien el 15 com a número que identifica béns fets a Catalunya. Ja s’hi han sumat 150 petits i mitjans empresaris.
No semblava que fos complicat però fins ara ningú no havia entrat en el sistema GS1 –on es registren els dígits dels codis de barres– i havia relacionat el nom de Catalunya amb un dels números lliures. Els tres membres de l’Associació Catalana del Codi de Barres (ACCB), creada el febrer passat, van decidir eliminar aquest buit en el món dels negocis del país i van triar el número 15, “que estava lliure”, afirmen, com a dígit per etiquetar tots els productes fets a Catalunya.

“Volíem tenir un índex diferenciat per a Catalunya i una numeració a un preu competitiu”, expliquen els creadors de l’ACCB. Van començar el febrer passat i ja tenen 150 associats, “amb pagament únic de 298 euros en concepte de despeses d’administració i manteniment”. Això, a més de dotar Catalunya d’un dígit diferenciat, és el que els allunya de l’única associació, també sense ànim de lucre, que fins ara disposava de gairebé el monopoli de codis de barra a l’Estat espanyol, l’AECOC. Aquesta associació va néixer a Barcelona fa 33 anys precisament per impulsar la introducció a l’Estat espanyol del codi de barres i Mercadona va ser el primer que va utilitzar aquest sistema d’etiquetatge, el 1977. Però l’AECOC es va plantejar un codi a nivell estatal, el 84, que ha perdurat fins avui i que englobava tots els productors espanyols, sense fer diferenciacions... [llegir notícia a l'AVUI]

Cartell pulicitari de la Tònica Catalana
Neix la Tònica Catalana per canviar la tònica política de Catalunya. Es presentarà a Girona dins de FiraMerCat, que se celebra el 4 i el 5 de juny. El 5% dels beneficis de la venda del producte es dedicaran a entitats sobiranistes
La Xarxa d'Establiments amb Consciència Nacional (XECNA) llança la Tònica Catalana amb "l'objectiu de portar a les llars begudes i productes que enforteixin la consciència nacional dels Països catalans", segons el president del Cercle Català de Negocis, Ramon Carner  
Aquesta nova beguda catalana es presentarà el 4 i 5 de juny a FiraMerCAT, a Girona, on tothom la podrà tastar de franc... [llegir notícia a l'AVUI]

Cartell pulicitari de la Tònica Catalana / xecna

22.5.10

El bio no coneix la crisi

Fa un parell de mesos informàvem que la producció i el consum ecològics augmenten malgrat la crisi:
Malgrat la crisi, les produccions ecològiques avancen a Catalunya i durant el 2009 s’han inscrit 240 nous operadors, dels quals 198 són productors i 45 elaboradors. Això suposa un increment del 13,6% en el darrer any.
Podeu veure les dades a l'informe de premsa del CCPEA

També a França expressen que "El bio no coneix la crisi", tal com llegim a :
Indicadors de l'agricultura són de color verd. El 2009, el nombre d'explotacions ecològiques ha augmentat un 24% el 2008, mentre que el consum de productes orgànics ha, gairebé es va duplicar en quatre anys per arribar a 3 mil milions. En la presentació de les xifres en la indústria orgànica el 2009, el director de l'agència bio, Elisabeth Mercier, està entusiasmat: "Aquest any va marcar una expansió del desenvolupament dinàmic de la bio. Fins aquí el president de l'agència, Pascal Gury, que també és un agricultor, "l'objectiu del 6% de la SAU a la bioinformàtica, que és un nivell essencial per aconseguir veritable estructura de la indústria, és nostre abast".

Notícia relacionada: ECOSOSTENIBLEWINE 2010. Segona edició de la Conferència Internacional de Vitivinicultura Ecològica i Sostenible i Canvi Climàtic

20.5.10

L’Ajuntament de Mollerussa edita una guia per fomentar l’orientació professional no sexista

L’Ajuntament edita una guia per fomentar l’orientació professional no sexista
L’Ajuntament de Mollerussa ha editat una guia per treballar els aspectes bàsics de l’orientació professional no sexista amb l’objectiu que els joves escullin una professió en base al seu interès i a les competències adquirides i evitant els prejudicis de gènere. Aquesta guia, de la qual se n’han editat mil exemplars, està adreçada a alumnes de 4t. de Secundària i serà distribuïda abans que finalitzi aquest curs per tal que es pugui treballar dins les aules l’orientació professional igualitària.

La guia, que s’acompanya amb alguns exercicis pràctics, s’estructura en quatre punts a través dels quals es tracten els diferents aspectes que poden ajudar a planificar l’elecció professional i conèixer algunes dades que ens indiquen aspectes que poden influir en la decisió. El primer lloc, s’exposen dades estadístiques sobre diferents ocupacions i la presència que hi tenen homes i dones. En segon lloc, es parla dels missatges que reben del nostre entorn i com aquestes informacions poden influir en la nostra decisió. En el tercer punt, es defineixen alguns conceptes bàsics per donar a conèixer i explicar alguns dels fenòmens que tenen lloc dins el món laboral i finalment també s’exposen alguns exemples d’ocupacions en què encara hi ha una presència molt majoritària d’un o l’altre sexe.

Aquesta acció, que s’emmarca dins del programa “Xarxa d’Agents Locals d’Igualtat” promogut per la Diputació de Lleida i al qual l’Ajuntament de Mollerussa està adherit, es complementa amb tallers per als alumnes amb l’objectiu de donar-los eines per reflexionar i analitzar els propis interessos i competències de cara a escollir una professió. Així mateix també està previst fer un taller per a pares i mares per tal que puguin acompanyar als seus fills i filles en el procés de decisió.

Font: www.mollerussa.cat

Jornades sobre la censura en l'època moderna

Les noves proves documentals sobre alguns dels grans enganys històrics posen damunt la taula una censura planificada fa segles i que encara és present als nostres dies.

Dissabte 22 de maig Jordi Bilbeny serà a les I Jornades d'Història, Literatura i Censura a l'Època Moderna de Crevillent.

La jornada començarà a les 12 del migdia amb la conferència de Josep Guia Qui va escriure el Tirant lo Blanch? Continuarà amb un dinar a les dues i després, a les 18 h, serà el torn de Jordi Bilbeny, que pronunciarà la conferència La censura espanyola i la distorsió de la història de la nació catalana: proves documentals. Si en voleu saber més detalls, cliqueu damunt d'aquest enllaç  al programa de les Jornades.

La censura espanyola i la distorsió de la història de la nació catalana: proves documentals.
Presentació a càrrec de Jordi Bilbeny.
Dissabte 22 de maig 2010.
Casal Jaume I de Crevillent
Conferència a les 6 del vespre.
Programa
Inscripcions: info@novahistoria.org 
Web: www.inh.cat

18.5.10

ECOSOSTENIBLEWINE 2010. Segona edició de la Conferència Internacional de Vitivinicultura Ecològica i Sostenible i Canvi Climàtic


La segona edició de la Conferència Internacional de Vitivinicultura Ecològica i Sostenible i Canvi Climàtic, ECOSOSTENIBLEWINE 2010, se celebrarà els dies 15 i 16 de juny a Vilafranca del Penedès.
Aquest important fòrum té com a objectiu donar resposta als productors i elaboradors sobre els mecanismes existents d'adaptació i sostenibilitat de la vinya i el vi en un futur immediat.

ECOSOSTENIBLEWINE 2010 compta amb la participació dels més prestigiosos tècnics i experts nacionals i internacionals en producció sostenible com a font de competitivitat del sector vitivinícola, i ha esdevingut un dels principals fòrums de debat a Europa sobre el canvi climàtic i el seu impacte en el sector de la vinya i la indústria vinícola.

Accés web: www.ecososteniblewine.com

17.5.10

Oberta la convocatòria del XVIII Premi del Voluntariat

El Departament de Governació i Administracions Públiques ja ha obert la convocatòria del Premi del Voluntariat per aquest any 2010. Aquest Premi anual pretén contribuir a fer possibles els projectes de promoció del voluntariat que excel·leixin per la seva qualitat.

  Fotografia de l'entrega del la XVIIa edició del Premi del Voluntariat Fotografia de l'entrega del la XVIIa edició del Premi del Voluntariat Fotografia de l'entrega del la XVIIa edició del Premi del Voluntariat
Fotografia de l'entrega del la XVIIa edició del Premi del Voluntariat
Fotografia de l'entrega del la XVIIa edició del Premi del Voluntariat
Fotografia de l'entrega del la XVIIa edició del Premi del Voluntariat 


Per tal de promoure i fomentar la tasca de les associacions de voluntariat, en tant que són una expressió de la participació ciutadana, aquest Premi pretén guardonar projectes que abastin l'àmbit nacional i l'àmbit local/comarcal de Catalunya i, d'aquesta manera, donar resposta a les necessitats cíviques, socials i culturals del país.

Poden optar al Premi els projectes que compleixin les condicions següents:
a) Promoure accions voluntàries i millorar-ne la qualitat i la quantitat.
b) Obrir nous camins al voluntariat des de la creativitat i la innovació en els models d'intervenció.
c) Donar resposta a les necessitats ambientals, comunitàries, culturals, internacionals i socials de la realitat més immediata del país.
d) Cooperar en el creixement humà del voluntariat i vetllar per la seva formació i capacitat tècnica.

Les tres modalitats són les següents:
a) Projectes d'àmbit nacional.
b) Projectes d'àmbit local/comarcal.
c) Premi Votació Popular. Projectes d'àmbit nacional/local/comarcal.
Convocant: Departamanet de Governació i Administracions Públiques
Termini de presentació de sol.licituds: 15 de juny de 2010

Adreçat a: entitats de voluntariat que estiguin inscrites al Cens d'Entitats de Voluntariat de Catalunya en el moment de la publicació d'aquesta Ordre.
Any de la convocatòria: 2010
Consulta la convocatòria

Participació radiofònica sobre l'RSE a Europa

El passat divendres 7 de maig, Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, va parlar sobre la Responsabilitat Social a Europa en un programa emès per Ràdio Cubelles amb motiu de la celebració de la setmana d'Europa.

Canyelles va intervenir junt a Joaquim Millan, secretari general del Consell Català del Moviment Europeu (www.ccmeur.cat), i expert en polítiques europees i municipals.

Accés al podcast del programa (escollir 5a Setmana d'Europa)

Esport, empresa i societat

Avui hem intervingut a la tertúlia ‘El primer cafè’ de Ràdio Estel, on dos temes han monopolitzat les paraules: el triomf del Barça i la derrota municipal en la consulta popular de la Diagonal. Sobre la victòria del FC Barcelona he volgut expressar el següent:

Barça i nova economia

Aquest Barça no solament és el millor Barça de la història sinó que possiblement sigui el millor club de futbol de tots els temps. Subscric aquesta afirmació que pot ser d’un analista esportiu o d’un aficionat culé, però la vull complementar amb una altra anàlisi.

En els darrers lustres algunes empreses han canviat el seu model de creació de valor, passant d’un entorn on els actius tangibles aportaven el valor a un context on són els actius intangibles els que generen el valor. És tracta del reflex empresarial d’una realitat molt potent que és el pas de la Societat Industrial a la Societat del Coneixement.

Doncs, bé, la sensació és que el Barça és el primer club que ha entrat de ple en aquest nou model, competint amb totes les seves eines, mentre altres grans clubs encara estan sent gestionats des d’un model clarament industrial i, per tant, antic.

Les empreses avançades tenen una clara consciència de la rellevància de la cultura corporativa, dels valors interns, de la alineació estratègica, de l’empoderament dels quadres directius, dels processos de delegació responsable, de l’ètica i la responsabilitat social. Les empreses ancorades en el passat, que encara no han assumit que s’han de posar al dia o no saben com fer-ho, confien en uns actius que ja no aporten valor per a excel·lir.

Tu pots adquirir una màquina i saber que el que et rendirà però no pots preveure el que et rendirà un jugador caríssim i excel·lent. La seva capacitat de crear valor, com en el cas de qualsevol actiu intangible, dependrà de com el combinis amb altres. Un mateix intangible, el talent de Messi, pot rendir dins el club i no rendir al mateix nivell a la selecció.

El Barça ha estat el primer equip a entrar en aquest nou model, que inclou la gestió de la Responsabilitat Social (vegeu article), i això li confereix un avantatge competitiu que és conegut però que és pràcticament impossible de replicar –almenys en els mateixos termes- perquè està conformat per la combinació de molts elements immaterials.

I ara què?

Segurament aquest Madrid és el millor o un dels millors Madrids de la història. I l’excel·lent temporada de lliga que han fet s’ha vist truncada sense cap títol. La crisi que afronten no és tant per aquest present sinó per la sensació que davant aquest Barça tan sòlid i regular difícilment podran fer res en els propers anys. Sobretot pel que hem dit que el FC Barcelona té un model que forma part del futur.

Però hi ha una altra qüestió a posar damunt la taula. Aquests dos equips estan avui per avui a molta distància de la resta. I una competició on es produeixi aquesta situació es dóna una desmotivació per a la resta, que difícilment poden aspirar al títol, alhora que obliga als grans clubs a haver de competir amb clubs que es troben a molta distància esportiva.

Per això és el moment de tornar a treure el tema de la lliga europea. No es pot mantenir una lliga espanyola d’aquestes característiques. Cal avançar cap a una competició europea on els grans equips del continent puguin mesurar les seves forces donant lloc a una lliga altament competitiva alhora que ajudem a construir Europa també des de l’enfortiment dels sentiments esportius.

Valors i país

Finalment, no podem deixar de fer referència als valors d’aquest club, la constància, la feina ben feta, la perseverància... L’anunci –excel·lent- que va fer Estrella Damm reflectia a la perfecció la plena identificació entre els valors del club i els valors del país. La identificació del Barça i Catalunya guanyava una nova dimensió no solament emotiva, nacional, etc, sinó també pels valors i les maneres de fer.

De vegades una col·lectivitat pot perdre la consciència dels valors que la identifiquen, pot deixar de visualitzar-los. El fet que el Barça permeti mostrar i analitzar aquests valors facilita que ens hi puguem veure reflectits i que refermem aquella manera de fer que és tan nostra.

Podeu llegir un article molt interessant en aquest sentit, titulat "On són les veus morals?", que van publicar a l'Avui els professors d'Esade-URL Àngel Castiñeira i Josep Maria Lozano.

Es produeix una simbiosi entre el club i el país. El Barça recull el caràcter no solament de la massa social sinó de la societat. I aquí cal situar la mentalitat perdedora que durant moltes dècades hem tingut (el club i el país), com a conseqüència de les dictadures i la repressió política. Ara el Barça es posa al davant per trencar aquesta dinàmica i convertir aquests valors en triomfadors, per millorar la confiança en nosaltres mateixos. Potser el club ara va per davant de la pròpia societat i ajuda a marcar el camí...

Apunts relacionats:
L'estil del Barça atrau un públic que abans ignorava el futbol
Article Esport i Responsabilitat Social: el cas Barça
Vídeo de l'anunci al qual ens hem referit:

També per al València, Damm va fer un anunci aportant valors positius tot i que no amb el nivell de profunditat o sentit reflexiu que el del Barça