10.4.12

Nuevas tendencias en gestión pública

Nota tècnica sobre la responsabilitat social de les administracions públiques, Josep Maria Canyelles, dins Revista Comptabilitat i Direcció [ca] [es]
Nota técnica sobre la responsabilidad social de las administraciones públicas, Josep Maria Canyelles, dentro de Revista Contabilidad y Dirección [ca] [esweb