25.11.10

L'RSE al programa electoral 2010 de Solidaritat Catalana per la Independència (SI)

Eleccions nacionals al Parlament de Catalunya 2010
Referències a la Responsabilitat Social de les Empreses i a l'ètica dins el programa electoral de Solidaritat Catalana per la Independència (SI) (www.solidaritatcatalana.cat)


Dins "2.3. La cohesió social i nacional en situació límit": No hi pot haver cohesió social sense cohesió nacional. Ni tampoc no hi pot haver cohesió nacional sense cohesió social. L'autonomia dins el Regne d'Espanya no ha permès crear els alts nivells de cohesió social i cohesió nacional que tenen els petits països del centre i

el nord d'Europa, que han pogut desenvolupar-se com a territoris sostenibles i responsables. Només la formació d'un Estat català pot aconseguir el doble objectiu de la cohesió social i nacional.

Dins: "4.3.1. Majoria parlamentària i govern per la independència": També adquiriran protagonisme els instruments destinats a acabar amb l’espoliació fiscal i garantir la retenció de recursos a Catalunya a fi de definir polítiques de benestar i responsabilitat social d’acord amb el nostre nivell de renda des del primer moment.