6.11.10

Es presenta el document Reforçar la custòdia del territori per millorar la biodiversitat

Portada del document

La Comissió per al Desenvolupament de la Custòdia del Territori a Catalunya ha elaborat un document que recull les conclusions de les reunions mantingudes entre 7 departaments de la Generalitat de Catalunya i la Xarxa de Custòdia del Territori.

El document "Reforçar la custòdia del territori per millorar la biodiversitat" és un treball que traça les línies d’actuació per reforçar i impulsar la custòdia del territori des dels diversos departaments de la Generalitat de Catalunya i des de la societat civil. En el document, la Comissió presenta els resultats dels seus treballs des de la seva creació, l’octubre de 2008, en 24 pàgines que en resumeixen l’activitat i proposa 37 recomanacions concretes, per impulsar la custòdia del territori.

Algunes propostes per incentivar la promoció de la custòdia del territori són que els ens locals, com a entitats de custòdia, puguin tenir els mateixos ajuts de promoció i consolidació, de les associacions i fundacions. A més preveu, que es creï un catàleg d’entitats de custòdia a la Llei de biodiversitat i patrimoni natural i adaptar-lo a sistemes de certificació i qualitat. Les conclusions proposen implementar fórmules d’incentiu fiscal a la custòdia del territori i reforçar la vinculació entre la legislació urbanística, la biodiversitat i la custòdia del territori.

Les recomanacions indiquen, en cada cas, els departaments responsables d’impulsar-les. Una vegada presentat aquest document els departaments participants a la Comissió i la XCT podran iniciar passos per a la seva aplicació, junt amb el Parlament de Catalunya, en aquells casos que puguin suposar novetats legislatives. Així mateix, la comissió podrà reunir-se de nou per valorar l’aplicació d’aquestes recomanacions, formular-ne de noves, o proposar altres determinacions.

La Comissió està formada per 7 departaments de la Generalitat de Catalunya: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Departament d’Economia i Finances, Departament de Governació i Administracions Públiques, Departament de Justícia, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Departament de Presidència, i la Xarxa de Custòdia del Territori, com a representant de la societat civil.

Font: Jornal.cat