7.11.10

La Responsabilitat Social Corporativa redueix la fuga de talent de les empreses

Barcelona, 28/09/2010
/NP_RSC_gran
• Segons els experts reunits avui al Debat de l’Economia Digital titulat “TIC i Responsabilitat Social Corporativa”, el salari és el principal factor que valoren els professionals per treballar en una empresa, però la formació, la flexibilitat laboral i la conciliació amb la vida familiar són variables que cada cop tenen més influència en aquesta decisió. 

• La noves tecnologies i la ràpida expansió de la Societat del Coneixement han obligat a les empreses a adaptar les seves polítiques socials i ambientals a les noves necessitats dels treballadors i dels clients.

Tot i que el salari segueix sent el principal factor per treballar en una empresa, ja no és l’únic. Existeixen altres variables com la flexibilitat laboral, la formació o els valors corporatius, és a dir, polítiques internes de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) que el treballador té cada cop més en compte a l’hora de triar el seu destí professional. Aquesta ha estat una visió comuna entre tots els experts en RSC reunits avui a Barcelona al Debat de l’Economia Digital titulat“TIC i Responsabilitat Social Corporativa: ètica, innovació i optimització de recursos”, organitzat per Barcelona Digital Centre Tecnològic i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

“Les petites i mitjanes empreses saben que no poden oferir els salaris de les grans multinacionals però, com a contrapunt, poden disposar d’eficients polítiques internes de RSC”. Així s’ha manifestat Josep Maria Canyelles, consultor en RSC i professor del MBA de la UOC. Canyelles ha explicat que la Responsabilitat Social Corporativa no és imatge, ni ètica, sinó responsabilitat i compromís per part de les empreses, és a dir, anar més enllà de les obligacions d’una companyia per oferir suport als seus clients i a la societat.

Segons l’expert en RSC, les empreses més avançades saben reforçar l’esperit crític del treballador i la seva vocació social. “Actualment, hi ha empreses que tenen una estreta col·laboració amb entitats civils i organitzacions sense ànim de lucre, el que genera molta confiança al client i al mercat, i afavoreix noves fórmules de negoci. En definitiva, totes les empreses que són líders del seu sector, disposen de polítiques eficients de RSC”, ha conclòs Canyelles.

Per la seva banda, el coordinador de la Fundació SISOSCAT, Alfred Causi, ha recordat que una de les conseqüències del procés de digitalització és el volum cada vegada més gran de telèfons i ordinadors que són rebutjats diàriament. Per aquest motiu, la Fundació SISOSCAT treballa per allargar la vida útil de qualsevol equip informàtic reduint els efectes ambientals derivats d’aquesta deixalla electrònica.

“Dediquem esforços a l’obtenció del material informàtic rebutjat per tal de reciclar-lo o reparar-lo perquè pugui ser emprat per altres persones amb exigències menors”. Causi ha explicat que la seva Fundació també lluita per reduir la fractura digital, promovent la formació en TIC a través d’associacions cíviques.“Dotem a les entitats socials, que no tenen capacitat de compra, de material tecnològic recuperat, a canvi de que promoguin l’ús de les noves tecnologies dins la societat”, ha sentenciat.

Jordi Batalla
, director general d'Sperit IT Consulting Services, creu que aspectes com la confiança mútua, la transparència i la flexibilitat són factors a tenir presents en el desenvolupament de l’RSC en les empreses.“En el nostre sector existeixen fonamentalment tres grups d’interès en les accions de Responsabilitat Social Empresarial: els proveïdors, la clientela i el personal col·laborador. En cadascun d’ells s’han de dur a terme actuacions per tal de portar al terreny de les bones pràctiques les activitats que realitzem al llarg de les nostres relacions professionals”, ha sentenciat.

David Franquesa, investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i consultor a Information Works S.L., ha analitzat el paper que desenvolupen les tecnologies i enginyeries del Business Intelligence (BI) en el procés d’adaptació de l’empresa a un model de societat més sostenible. Per Franquesa, l’impacte de les polítiques socials i ambientals només es pot valorar si l'empresa té incorporada en la seva estratègia una eficient RSC. “Si tenim dades de qualitat (RSC) i eines BI, ens adaptarem de manera més òptima a un model sostenible i a les expectatives dels nostres grups d’interès”, ha conclòs.

Finalment, David Zanoletty, cap del departament de tecnologia accessible i d'R+D del Grup Fundosa (Fundació ONCE), considera que un dels principals problemes de la inclusió laboral és la manca de formació i l’accessibilitat. Amb la finalitat de crear empreses sostenibles en aquests àmbits, es va crear el Grup Fundosa, la divisió empresarial de la Fundació ONCE, que té l'objectiu de generar ocupació estable per a persones amb discapacitat.

Zanoletty ha recordat que el Grup Fundosa ha ajudat a enfocar l’RSC de diferents empreses en l’àmbit de l’accessibilitat de persones amb dificultats funcionals. “Per executar-ho, cal compromís i inversió econòmica, però a canvi la companyia redueix la fuga de talent; es creen nous perfils professionals basats en gent discapacitada, el que genera nou coneixement i valor afegit; i es poden crear noves línies de negoci TIC basades en l’accessibilitat, ja que són serveis que generen riquesa”, ha conclòs.

Els Debats de l’Economia Digital
Els Debats sobre l'Economia Digital estan organitzats per Barcelona Digital Centre Tecnològic amb l'objectiu de promoure l'ús intensiu i extensiu de les TIC en l'empresa, les institucions i la societat civil.


1_VictorVerges.jpg
Víctor Vergés
Fes clic per ampliar
2_JosepMCanyelles.jpg
Josep Maria Canyelles
Fes clic per ampliar
3_AlfredCausi.jpg
Alfred Causi
Fes clic per ampliar
4_JordiBatalla.jpg
Jordi Batalla
Fes clic per ampliar
5_DavidFranquesa.jpg
David Franquesa
Fes clic per ampliar
6_DavidZanoletty.jpg
David Zanoletty
Fes clic per ampliar


Font: Bdigital