21.11.10

Arguments de la campanya electoral

Tota campanya electoral té els seus arguments, els seus punts centrals de debat. Lògicament, aquestes eleccions nacionals al Parlament de Catalunya venen marcades per la crisi econòmica mundial, la qual continua afectant de manera molt rellevant el nostre país i tot l'estat espanyol.

Però encara hi ha un altre gran tema que ha marcat aquesta campanya: la possibilitat de la independència de Catalunya. Després de tot el que ha succeït durant els darrers anys, no és gens estrany que aquest tema hagi adquirit una gran rellevància, especialment si atenem a l'augment exponencial dels seus partidaris.

En tot cas, no deixa de ser un fet sorprenent que hagi esdevingut el tema principal. Fins al punt que fins i tot els spots de campanya dels partits Popular i Socialista (veure vídeo eleccions anteriors ja que no hem trobat a internet l'actual) se centren en aquesta matèria per a posicionar-s'hi en contra tot alarmant la ciutadania dels presumptes riscos que aquesta opció comporta. Se'ns ocorren dues qüestions a comentar sobre aquesta circumstància.

1. Les campanyes electorals no haurien de prioritzar l'enfocament en negatiu

La primera fa referència a lamentar les campanyes electorals en negatiu, que posen l'èmfasi no en les propostes pròpies sinó en les propostes dels altres. La tàctica electoral basada en la generació de pors no ajuda a construir una democràcia sòlida, amb diferents opcions per tal que una ciutadania informada pugui escollir. Sense negar el dret dels partits a ser crítics amb les propostes dels altres, centrar el missatge electoral i l'estratègia electoral a anar a la contra és poc positiu i -en el ple sentit de la paraula- reaccionari. D'altra banda, cal complementar aquesta reflexió amb la constatació que entre els que han basat la seva campanya en aquesta reacció trobem els dos principals partits espanyols.

2. Desatendre una demanda de la societat afebleix la democràcia

Al llarg d'aquests darrers anys han aparegut enquestes sociològiques molt diverses que mostren com un percentatge que va entre un terç i la meitat de la població de Catalunya és partidària d'obtenir un estat propi. Aquesta circumstància altera profundament l'equilibri sociològic respecte a les relacions Catalunya - Espanya i obre un nou escenari davant el qual els partits s'han de posicionar.

Cada partit té davant aquesta qüestió la seva opinió, a favor o en contra de la secessió d'Espanya, però la pregunta fonamental és com es dóna resposta a una demanda creixent de la societat catalana o d'una part molt rellevant. Aquesta és una qüestió de democràcia. Les respostes contràries a la convocatòria d'un referèndum sense aportar cap altra alternativa que permeti abordar aquesta sensibilitat atempten contra la democràcia. Argüir que el marc legal no contempla aquesta possibilitat no sembla prou raonable.

Arguments i contraarguments

Diferents organismes de la societat civil estan aportant documents amb arguments, ja siguin més divulgatius com aquest pdf de l'associació empresarial CCN o d'anàlisi juridico-econòmica com l'informe sobre la viabilitat econòmica de la independència de Catalunya que ha elaborat la Comissió d’Economia de Sobirania i Justícia. Aquests documents pensats per al gran públic complementen els treballs acadèmics que fa lustres que alguns economistes i juristes van elaborant.

Però a banda els arguments històrics, polítics, jurídics, econòmics, sociològics, etc., cada vegada més consistents i més imperiosos, hi ha un altre element molt rellevant i que lliga amb el que hem expressat. Mentre que els arguments dels sobiranistes tenen una fonamentació sobretot democràtica i basada en els drets civils, els arguments dels unionistes es basen en la negació dels drets a la lliure decisió i en la imposició demogràfica a partir de la consideració que el futur de Catalunya depèn d'allò que decideixin la majoria dels espanyols.

PD: Malestar al PSC amb la campanya de Collboni. El corrent catalanista expressa les primeres crítiques a l'estratègia electoral
PD: Sexe en campanya. El partits tiren d'erotisme per a captar l'atenció dels ciutadans
PD: Tura critica la campanya electoral que va fer el PSC