27.4.20

RiSC: enfortir les capacitats de les organitzacions en contextos complexos
RiSC    Enfortir les capacitats de les organitzacions en contextos complexos


Vector5 presenta RiSC, un nou producte per enfortir les capacitats internes de les organitzacions en front els efectes de la COVID-19

Analitzem com hem reaccionat com a organització davant una situació complexa. Hem donat el millor de nosaltres? Podem treure més profit de les nostres capacitats?
T’oferim un producte online àgil, amb una metodologia participativa per:
 1. Saber què pensen els nostres grups d’interès.
 2. Treure’n aprenentatges.
 3. Provocar canvis organitzacionals per adaptar-nos al nou context
El producte està dividit en tres fases:
 1. Com hem actuat? Analitzem l’estratègia i l’operativa de l’organització.
  • Hem mantingut el compromís amb la clientela respectant el servei o producte?
  • Hem comunicat de forma transparent i eficient?
  • Hem mantingut la seguretat de tothom?
 2. Com ha estat viscut? Preguntem per les emocions de les persones i grups d’interès.
  • Hem estat coherents amb els nostres valors?
  • Hem acompanyat les persones treballadores?
 3. Com millorarem? Definim plans d’acció per adaptar-nos al nou context.
  • Hem incorporat accions que podem implementar a l’organització de forma permanent?
  • Podem millorar la resiliència de l’empresa?
  • Podem potenciar les capacitats màximes dels teletreball?

Què n’obtens? Un mapa de riscos i oportunitats elaborat de forma col·laborativa amb els diferents grups d’interès!

Pots provar a fer un test d’autoavaluació ràpid o bé contactar amb nosaltres:

0 comentaris: