18.11.10

Propostes electorals sobre immigració

CiU: Propostes electorals sobre immigració.

De cares a les pròximes eleccions catalanes del 28 de novembre els partits electes han presentat els seus programes en matèria d’immigració. En aquest sentit CiU estableix que la immigració és un repte que tota societat ha d’afrontar, i també “una oportunitat que ens ha de permetre avançar col•lectivament en els àmbits humà, econòmic i social”. Defensa que s’ha de “regular i ordenar la immigració”, amb fixació d’un termini concret, 10 anys, període en el qual CiU “es compromet a consolidar aquest procés d’integració i de cohesió nacional”, amb estreta coordinació entre el govern autonòmic i els governs municipals per consensuar les grans línies d’actuació política en aquest terreny.

PSC: Propostes electorals sobre immigració.

De cares a les pròximes eleccions catalanes del 28 de novembre els partits electes han presentat els seus programes en matèria d’immigració. El PSC valora positivament la diversitat cada vegada més creixent de la societat catalana, alhora que emfatitza que cal gestionar bé els impactes que aquesta diversitat provoca en tots els àmbits, molt especialment en els barris i en el sistema educatiu. S’aposta per reforçar les eines o instruments jurídics que permeten garantir la igualtat de drets i deures en l’àmbit laboral sense cap tipus de discriminació.
Info vinculada

ERC: Propostes electorals sobre immigració.

De cares a les pròximes eleccions catalanes del 28 de novembre els partits electes han presentat els seus programes en matèria d’immigració. En aquest sentit ERC defensa un model d’interculturalitat que faciliti que totes les persones se sentin integrades en una cultura pública comuna, la catalana, amb igualtat de drets i oportunitats. Així mateix, el català ha de ser la llengua vehicular en la política d'acollida, i ha de configurar-se com un mecanisme tant d’enteniment com de cohesió social.
Info vinculada

ICV-EUA: Propostes electorals sobre immigració.

De cares a les pròximes eleccions catalanes del 28 de novembre els partits electes han presentat els seus programes en matèria d’immigració. Per ICV-EUA, Catalunya és un sol poble i ha de seguir sent-ho amb independència de l’origen, la llengua o la cultura de cada persona, sent un objectiu de futur de la coalició el reforçament de l’estat del benestar per aconseguir una societat amb igualtat de drets, deures i oportunitats per a tothom. A aquest efecte es proposa dotar de recursos suficients tant al Govern autonòmic com als ajuntaments perquè puguin dur a terme adequadament les competències en la matèria.
Info vinculada

PPC: Propostes electorals sobre immigració.

De cares a les pròximes eleccions catalanes del 28 de novembre els partits electes han presentat els seus programes en matèria d’immigració. El PPC aposta per un canvi radical en la política d’immigració que s’adapti a la realitat econòmica del país i a les necessitats socials, posant l’accent en l’ordre dels fluxos migratoris “perquè tot el que vingui ho faci legalment amb un contracte de treball i amb el compromís d’integrar-se en la nostra societat”. Demana que els immigrants que vulguin establir-se a Catalunya “es comprometin a acceptar i assumir els nostres valors constitucionals, a complir les nostres lleis, a aprendre alguna de les nostres llengües i a pagar els seus impostos i cotitzacions socials”.
Info vinculada

Ciutadans per Catalunya (C's): Propostes electorals sobre immigració.

De cares a les pròximes eleccions catalanes del 28 de novembre els partits electes han presentat els seus programes en matèria d’immigració. C's proposa establir un “visat europeu de treball i residència”. També aposta per què la regulació de la immigració s’adeqüi, a la situació econòmica i social per a evitar la generació de problemes per l’accés als serveis de l'estat del benestar, i per això l’accés de la població estrangera a Espanya en general i Catalunya en particular “s’ha de controlar i regular-se en funció de l’evolució econòmica i les necessitats laborals”, havent, els immigrants, de respectar les lleis i els valors democràtics del país.
Info vinculada

Font: Càtedra d'immigració, Drets i Ciutadania UdG