21.11.10

El cas de la Núria, resum i estat actual

Reflexió aportada per "Foro de Vida Independiente y Divertad"

Núria Gómez, dona amb tetraplegia, va demanar a Montilla a "Tinc una pregunta per a Vostè" un compromís polític: garantir que la persona en situació de dependència que decideixi viure a casa sense ser una càrrega per a les dones de la família comptarà com a mínim amb el mateix suport econòmic que l'Administració dedicaria a internar-la en una residència. El president va acceptar que l'ingrés residencial hauria de ser l'última opció, va valorar la proposta com"sensata" i es va interessar per resoldre el cas particular de la Núria. Actualment la Núria té l'assistència que necessita perquè forma part d'un projecte pilot de l'Ajuntament de Barcelona que finalitza al desembre. A partir d'aquí la Llei de Dependència només li oferirà una hora i quart al dia de suport. Tot i així la Núria va renunciar que Montilla "resolgués el seu" fora de càmeres, ja ella era allà per lluitar per drets i no cercant ajuda. Alguns mitjans de comunicació van interpretar aquesta actitud de dignitat com "ocultació de dades", aprofundint així en el tòpic del "minusvàlid pidolaire i manipulador", etern objecte de caritat indispensable per al modus vivendi de tantíssima gent. Cal reparar la imatge pública de la Núria i obrir un debat serè i argumentat sobre com volem ser atesos quan necessitem suports per a les activitats quotidianes, potser així la campanya electoral sigui, després de tot, útil.

Per a més informació, es poden consultar aquests enllaços: