4.11.10

L’acció social com a estratègia empresarial

La revista d'AMPANS entrevista Jordi Lladó, director de producció de l'empresa Skis Rossignol
La Responsabilitat Social és una oportunitat de desenvolupament de les empreses i una estratègia per posicionar-se de manera rellevant en la societat. En aquest sentit, la crisi que vivim pot fer disminuir alguns projectes o alentir-ne el ritme, però no pot deixar al calaix un estil de gestió que ha començat a demostrar el seu potencial de canvi 

Skis Rossignol, és una d’aquestes empreses que ha integrat de manera estratègica l’aposta per la RSE, i manté ferm el seu compromís envers a col·lectius que, per la seva vulnerabilitat, es troben en risc d’exclusió social.

Actualment ha constituït un enclavament laboral a través del Centre Especial de Treball d’AMPANS, amb un grup de persones amb discapacitat que treballen a la cadena de polits dels esquís; però també té contractats altres serveis laborals d’AMPANS, com ara els serveis de neteja i jardineria, i ha contractat dues persones en tasques de consergeria, a través del Servei d’Inserció Laboral d’AMPANS.
Accés a la revista (entrevista a les pàgines 6 a10)