16.11.10

"Apostem per l'energia verda, el desenvolupament rural i un model d’empresa on tots som importants"


Marc Garfella

Marc Garfella és portaveu de la cooperativa Som Energia
"Apostem per l'energia verda, el desenvolupament rural i un model d’empresa on tots som importants"
Som Energia és la primera cooperativa catalana de consum i producció d'energia de fonts renovables. Creada a Girona, està oberta a consumidors de tot l'estat, i preveu endegar projectes propis de producció en un parell d'anys. Marc Garfella, un dels seus portaveus, ens explica el funcionament d'aquesta iniciativa.

Sostenible.cat
14-11-2010

Què és i com neix la idea de 'Som Energia'?
Ara mateix 'Som Energia' és encara un projecte, encara no s'ha constituït en cap forma legal. Consisteix en fer una cooperativa de consum i de producció d'energia renovable, que és un model que ja funciona a altres països però que aquí encara no existeix. La idea sorgeix d'un grup de persones vinculades a la universitat de Girona, que ens hem conegut al màster de "business innovation".

Com pot un petit grup de persones entrar en el negoci de l'energia?
Fins fa poc estava només en mans d'unes poques grans empreses, però amb la liberalització del mercat s'han creat moltíssimes empreses comercialitzadores d'energia, més d'un centenar a Espanya. Ja no està en mans només de les grans companyies productores. D'entrada no volem que la cooperativa sigui comercialitzadora directament, perquè no és fàcil: es necessita una fiança de 600.000 euros. El que farem és establir un conveni amb una comercialitzadora ja existent que ens garanteixi energia d'origen renovable. Més endavant, quan es consolidi la cooperativa i tingui molts més socis, ens podrem plantejar esdevenir comercialitzadors directes.

Com s'assegurarà que l'energia serà d'origen renovable?
Això és el que haurem de pactar en el conveni amb la distribuïdora d'energia. Per ara no existeixen certificats verds en aquest àmbit, però ens hauran de demostrar que estan comprant a productors renovables l'energia que ens venen a nosaltres.

Qui pot formar part d'aquesta cooperativa?
Qualsevol persona, empresa, entitat o ajuntament. Està oberta a tothom. El soci l'únic que fa és aportar un capital social de 100 euros al principi, que li serveixen per a tota la vida i es retornen si es vol abandonar la cooperativa, i pagar la seva factura mensual d'electricitat.

I com que el preu de lloguer de la xarxa elèctrica per transportar energia és igual per tota Espanya, com a consumidors s'hi poden apuntar socis a tot l'estat, incloses les illes. A banda d'això, qui ho desitgi pot ser també inversor per als projectes de producció, amb un mínim de dos-cents euros, amb una rendibiitat anual en funció de la que es tregui de les instal·lacions pròpies.

On i com teniu previst fer producció?
Els projectes de producció sí que se centraran, en principi, a Catalunya. I especialment a Girona, que és on hem començat. Creiem que els nostres dos primers anys seran només de consum, però començarem els contactes per iniciar la producció pròpia. Per exemple, ja estem en contacte amb granges de porcs, per poder instal·lar-hi una planta de biogàs. L'electricitat que produirem es llençarà a la xarxa, com a una font renovable més. Altres projectes són d'energia fotovoltaica sobre teulada, o eòlica, que creiem que en instal·lacions de tres o cinc molins poden ser rendibles i amb poc impacte en una regió com l'Empordà, amb vents tan favorables.

Teniu projectes específics per a entitats i ajuntaments?
Sí. Per ajuntaments, per exemple, creiem que és molt interessant el tema de les calderes de biomassa. Tenen un període d'amortització molt curt, i una inversió petita. Amb un bon número de socis podrem arribar a fer moltes inversions de calderes de biomassa. La cooperativa oferirà un servei energètic: pagarà la caldera i passarà la factura mensual a l'ajuntament en funció del número de calories, amb un compromís d'un tant per cent d'estalvi respecte de la factura de quan feia servir gasoil. Als deu anys la instal·lació passaria a ser de l'ajuntament, i només haurà de pagar el consum de biomassa i el manteniment de la caldera. És un dels nostres projectes estrella, per a escoles, edificis públics, poliesportius, piscines... I és una energia abundant a Girona. De fet, els boscos tenen massa fusta i serà un consum local, renovable i molt eficient.

Quants socis teniu ja, i quants en calen per posar tot això en marxa?
Per legalitzar la cooperativa de consum necessitem 150 socis, i en un parell de setmanes ja vam arribar al centenar. Ha estat molt ràpid. La idea és ser 1.500 socis en dos anys, i a partir del tercer any augmentar en cent o cent cinquanta socis anuals. Les experiències de cooperatives similars a altres països (França, Bèlgica) és que cada any augmenten 300 socis. Nosaltres ens hem proposat la meitat.

Com funcionen experiències d'aquest tipus a altres llocs?
Molt bé. Enercoop a França té 6.000 socis, i Ecopower a Bèlgica més de 22.000. La capacitat d'inversió és molt elevada i poden fer molts projectes.

Podreu rebre subvencions?
Sí, 'Som Energia' es pot beneficiar de les primes per producció que van en funció del tipus de renovable que s'utilitzi. I també dels ajuts a cooperatives, i del programa Inicia de crèdits a cost zero per noves iniciatives.

A banda de garantir energia renovable, quins altres factors us diferencien d'altres empreses?
És una empresa més justa. Independentment dels diners que hagi aportat cada soci, tots tenen un vot en la presa de decisions. També pot haver-hi socis col·laboradors, que inverteixen però no consumeixen, i també tenen un vot, a l'igual que els treballadors. És un plantejament molt més solidari, on l'important és cada persona i no els diners.

A més, apostem pel desenvolupament rural, que és on més potencial tenen els projectes d'energia renovables, pel preu del sòl. I es crearan llocs de treball. També potenciem el consum local, perquè produïm en el nostre entorn. Així, per exemple, no necessitarem portar gas natural des d'Argèlia o Rússia, sinó que podrem fer calefacció amb biomassa dels nostres boscos. Serà un sistema més independent i autònom que no pas el sistema internacional energètic. I treballarem amb la banca ètica, com Triodos o Coop57.

És una idea d'empresa més col·laborativa, més sostenible, on tots som importants. I amb una vessant educativa: prepararem materials per poder treballar a les escoles temes d'eficiència energètica. Està molt bé consumir energia renovable, però encara és millor reduir el consum.