17.11.10

El "consum de col·laboració" nou concepte de compartir

El tema no és nou. L'alternativa a l'hiperconsumisme del s.XX s'ha plantejat des de diverses òptiques però sempre coincideix en la necessitat de tenir accés als bens i als serveis però sense posseir-los. Així han anat sorgint iniciatives amb aquest esperit, com compartir cotxe o taladre, lloguer de bicicletes, crèdits a baix interès entre particulars, els bancs de temps, les campanyes per a reaprofitar joguines, videojocs, roba, i fins i tot, el lloguer de complements de luxe... Aquesta vegada es tracta del concepte "consum de col.laboració" que recull el llibre What’s Mine Is Yours (el que és meu és teu). Els autors, Rachel Botsman i Roo Rogers, es basen en el compartir serveis i recursos, gràcies a l'evolució de la tecnologia i les xarxes socials.

Botsman i Rogers consideren que els negocis que depenen bàsicament de les vendes, hauran de canviar d'estratègia: deixar de centrar-se en les vendes per a optimitzar els serveis i dirigir-los a treure fruit del compartir. De manera que conviden les empreses a innovar i créixer en aquesta línia per a crear noves fórmules d'ingressos i, a més, tenir una consciència més tranquil.la. Internet, tindria molt a veure en la difusió d'aquests serveis a través de la creació de xarxes que ofereixen serveis especialitzats dels més diversos, tants com individus d'ofici que en formen part.

Alguns exemples d'empreses innovadores en aquest camp: Freecycle ajuda a regalar coses perquè no acabin en els abocadors, el seu lloc web té 7,6 milions de membres; CouchSurfing connecta les persones que tenen un sofà disponible amb els viatgers que desitgin dormir-hi, actualment hi ha 2,3 milions de couchsurfers registrats en un total 79.000 ciutats d'arreu del planeta. D'altres pioners del "consum de col.laboració" actuen merament com a intermediaris, bé sigui cedint per hores el seu aparcament de cotxe, bé posant al servei dels membres de la xarxa els seus coneixements de jardineria o com a gestor.

D'altres exemples d'empreses de nova creació, SnapGoods, que basa el seu model de negoci en la possibilitat de llogar per hores, compartir o intercanviar bens en un entorn local. També segueixen aquesta línia NeighborGoods i ShareSomeSugar. Altres serveis comercials segueixen aquests criteris com el peer-to-peer tecnologia en xarxa sense clients ni servidors fixos, o bé Airbnb per viatjar d'una altra manera.

més informació: Collaborativeconsumption


Font: http://www.jornal.cat/noticia/el-consum-col.laborador-com-a-impulsor-duna-nova-economia
The Rise of Collaborative Consumption

The Book
A groundbreaking, original book that explores the rise of “Collaborative Consumption” — a cultural and economic force transforming business, consumerism, and the way we live.
The recent changes in our economic landscape have only exposed and intensified a phenomenon: an explosion in sharing, bartering, lending, trading, renting, gifting, and swapping. From enormous marketplaces such as eBay and Craigslist, to emerging sectors such as peer-to-peer lending (Zopa), ‘swap trading’ (Swaptree) and car sharing (Zipcar), Collaborative Consumption is disrupting outdated modes of business and reinventing not only what we consume but how we consume.

While ranging enormously in scale and purpose, these companies and organizations are redefining how goods and services are exchanged, valued, and created — in areas as diverse as finance and travel, agriculture and technology, education and retail. Traveling among global entrepreneurs and revolutionaries, and exploring rising ventures as well as established companies adapting to these opportunities, the authors outline in bold and imaginative ways how Collaborative Consumption may very well change the world.
Anyone interested in the business opportunities and social power of collaboration will enjoy this smart, timely, and readable book. Pre-order a copy of the book here.

Q&A with the authors here.
Download a one-page PDF about the book.

The Big Shift

What’s Mine Is Yours charts how in the 20th century of hyper-consumption we were defined by credit, advertising, and what we owned, and how in the 21st century of Collaborative Consumption we will be defined by reputation, community, and by what we can access.
The Big Shift
Download a one-page PDF of The Big Shift.
Font: http://www.collaborativeconsumption.com/the-book/