29.9.17

Monogràfic sobre RSE a la Vanguardia

La Vanguardia ha publicat un nou monogràfic sobre responsabilitat social de les empreses titulat "Empresas conscientes en un mundo sostenible".

El monogràfic inclou una entrevista en profunditat a Xavier Carbonell com a director de la Càtedra Mango de l'Escola Superior de Comerç Internacional, altres entrevistes a Josep Maria Canyelles, soci-consultor de Vector 5 · Excel·lència i sostenibilitat, i a Juan Alfaro, secretari general del Club de Excelencia en Sostenibilidad. També s'hi fan reportatges a ATLL en gestió de l'aigua, a Repsol sobre el voluntariat, i CaixaBank. Altres temes tractats són el consum verd, la inversió bancària i fons responsables, a més d'esdeveniments i estudis.

Canyelles defensa que “el concepte d'RSE s'ha consolidado entre les empreses ja que han interioritzat la responsabilitat social com a part de la cultura de la companyia, de la seva estratègia empresarial, i han vist que aquesta els ajuda a ser millors, a dialogar amb el mercat, la societat, els grups d'interès, etc."

Encara que diversos estudis i estadístiques demostren que les empreses que fan RSC tenen un millor rendiment, una menor volatilitat i, en general, són més estables en el temps si es comparen amb les que no la porten a terme, Canyelles puntualitza: "Jo no em m'atreviria a dir que la responsabilitat social sigui la causa d'aquest millor rendiment o estabilitat, és possible que sigui l'efecte: les empreses millor dirigides i que creen més valor són les que millor gestionen l'RS. El que no pot plantejar-se una companyia és voler guanyar més diners en aplicar la responsabilitat social". [aquesta expressió es referia a "en el curt termini", és a dir, accions de màrqueting concebudes per generar benefici a partir de cercar una complicitat social però que per elles mateixes difícilment es podrien considerar RSE]

També és possible, explica Canyelles, que algunes empreses optin per guanyar menys a canvi de tenir unes millors condicions laborals, de relació amb l'entorn, ambientals, i que el benefici econòmic sigui menor. "A llarg termini aquestes accions poden revertir positivament en l'empresa, que els treballadors estiguin més implicats i que l'empresa guanyi més diners ... o no", remarca el soci-consultor de Vector 5. No obstant això, diferents experiències demostren que les companyies responsables són les que aconsegueixen captar el millor talent, les que compten amb uns treballadors més compromesos amb l'organització, etc., i a la llarga es crea un cercle virtuós que porta a una millora econòmica. [La idea és que l'RSE no genera retorn pel mer fet de portar a terme unes bones pràctiques sinó en la mesura que estan correctament alineades en l'estratègia empresarial i que formen part coherentment del model d'empresa]

Canyelles també destaca la necessitat que estiguin en contacte amb el territori i realitzin accions per millorar l'entorn, com la gestió de la diversitat i de les identitats. "És un tema que no afecta directament a l'empresa, sinó a la comunitat, diu aquest expert- però l'empresa pot donar resposta a demandes i inquietuds de la societat vinculades amb la cohesió social, per exemple". [L'empresa que fa RSE ha d'atendre prioritàriament les seves responsabilitats primàries, les inherents a la seva activitat, mentre que si estan abordant aquests aspectes és bo que l'RSE s'estengui a altres matèries com les que afecten més directament els grups d'interès i el conjunt de la societat]

Podeu accedir al monogràfic aquí.

0 comentaris: