27.11.10

Es constitueix el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya

El nou organisme, creat el mes de juny, sorgeix de la fusió de la Comissió Rectora del Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat i del Consell de Voluntariat


100601 Consell de l'Associacionsime i el Voluntariat El director general d’Acció Comunitària de Departament de Governació, Xavier Garriga, va destacar que “seguint la línia de participació entre el Departament i el sector iniciada amb l’elaboració del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat, es va voler treballar la definició d’aquest Consell amb el conjunt d’agents implicats”. Com a novetat, el director va voler destacar també la incorporació al Consell de representants d’empreses amb voluntariat corporatiu, una pràctica cada vegada més estesa.

El Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya està format, entre d'altres, per membres dels departaments de Governació i Administracions Públiques i de Justícia, i per representants del sector associatiu i voluntari.

El sector ha escollit 9 membres dels 22 membres del Consell. Aquests representants han estat seleccionats per donar presència als següents àmbits: social, cultural, comunitari, ambiental i internacional.
A banda d’aquesta important representació del sector, els principis en què es fonamenta aquest nou organisme són l’eficàcia i l’eficiència, una vocació transversal i interdepartamental, i la voluntat de donar resposta a la realitat de l’associacionisme i el voluntariat actual.

Seguiment i avaluació del Pla Nacional de l'Associacionisme i Voluntariat


El Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya tindrà la funció de fer el seguiment i l'avaluació del PNAV. Aquest pla determina els eixos, les línies estratègiques, objectius i mesures que es portaran a terme des del Govern els propers anys per potenciar la incidència pública i social de l'associacionisme i el voluntariat.

El Pla nacional d'associacionisme i voluntariat s'ha elaborat amb el consens i la participació de tot el sector i està pensat per donar resposta a les necessitats de les entitats i les persones associacions i voluntàries de Catalunya. A través d'aquesta política el Govern executarà un total de 446 actuacions en aquest àmbit durant el període 2008-2011, amb una inversió total de 73,4 milions d'euros.

Catalunya compta amb més de 15.000 associacions actives (1.800 censades com a entitats de voluntariat) i prop de 800.000 persones voluntàries. Aquest teixit associatiu ric i divers està format per persones que han pres una opció envers la comunitat i han dedicat una part del seu temps al servei del bé comú per mitjà dels diversos àmbits d'intervenció: social, cultural, ambiental, de cooperació internacional i drets humans, de participació ciutadana, civisme i d'altres.

Notícia Gencat