9.11.10

II Premis Proteus d'Ètica

II PREMIS PROTEUS D'ÈTICA
Per a iniciatives i persones que al llarg de l'any han promogut l'Ètica II Premis Proteus d'Ètica

Bases 2a edició

Convocatòria
Editorial Proteus convoca la segona edició dels Premis Proteus d'Ètica, uns guardons amb què pretén distingir aquelles iniciatives, treballs, empreses o persones que, d'una manera significativa, han descrit, analitzat, tractat, promogut l'ètica i els valors socials o han contribuït a la seva difusió a la societat amb les seves accions i/o el seu exemple.

En els II Premis Proteus d'Ètica, s'estableixen les següents categories:
1. Personalitat de l'any...
o En àmbit esportiu
o En l'àmbit cultural
o En l'àmbit social
2. Iniciativa empresarial
3. Projecte social
4. Projecte pedagògic
5. Cultura i Comunicació

1. A la personalitat de l'any
Criteri de valoració: reconeixement a una persona física que, per les seves qualitats, visió, valors i tarannà hagi promogut l'ètica o hagi actuat en conseqüència en un determinat moment, especialment al llarg del 2010.
Aquesta categoria consta de tres guardons:
- Personalitat de l'any en l'àmbit esportiu
- Personalitat de l'any en l'àmbit cultural (literatura, música, cinema, art...)
- Personalitat de l'any en l'àmbit social (ciència, cooperació, sostenibilitat...)

2. A la iniciativa empresarial
Criteri de valoració: reconeixement d'una empresa, acció o iniciativa empresarial que hagi contribuït, especial durant el 2010, a construir una societat socialment més responsable (responsabilitat social) o bé que, a través de la seva política empresarial, hagi contribuït a la difusió de valors, com la igualtat, la no-discriminació, la sostenibilitat, etc.

3. Al projecte social
Criteri de valoració: reconeixement a un projecte o a una institució, organització, entitat o fundació sense ànim de lucre, que, empesa per una consciència social, serveixi la societat, a fi de contribuir a la integració, el desenvolupament, etc.

4. Al projecte pedagògic
Criteri de valoració: reconeixement a un projecte vinculat a l'àmbit educatiu, especialment del curs 2009-2010, que hagi tractat l'ètica o treballat valors per tal de difondre'ls entre nens, joves o altres col∙lectius específics. II Premis Proteus d'Ètica

5. Cultura i Comunicació
Criteri de valoració: reconeixement a un mitjà de comunicació, treball periodístic (escrit, audiovisual o digital), obra audiovisual (pel∙lícula, curt, espot...) o treball cultural (cinema, teatre, exposició, etc.) que, al llarg de 2010, hagi convidat a reflexionar o hagi destacat pel seu compromís ètic.

Bases

Generals:
1. La convocatòria és anual.
2. Els Premis Proteus d'Ètica en cap cas tenen dotació econòmica. Són un reconeixement a la tasca feta.
3. L'àmbit dels Premis Proteus d'Ètica és estatal.

Presentació de propostes:
4. La presentació de propostes per a la categoria de personalitat de l'any en els tres àmbits (esportiu, cultural i social) està oberta a tota la ciutadania.
5. La presentació de propostes per a les categories d'iniciativa empresarial, projecte social, projecte pedagògic i cultura i comunicació, rau en les aportacions d'un comitè d'experts.
6. La presentació d'un candidat haurà d'anar acompanyada amb el motiu del seu nomenament i una breu referència al candidat.
7. Les propostes de candidats es poden presentar via correu electrònic a info@editorialproteus.com o bé a través del bloc dels premis.
8. El termini de presentació de les propostes finalitzarà el 15 de novembre de 2010.

Selecció de candidats finalistes
9. L'equip d'Editorial Proteus*, en qualitat de Consell Assessor dels Premis, serà l'encarregat de fer la preselecció de totes les propostes rebudes, en cas de rebre més de 10 propostes/categoria, per tal d’ajustar a un màxim de 10, els candidats finalistes per a cada una de les categories.
* format pels responsables de cada col∙lecció de l'Editorial, per l'equip de disseny, traducció i comunicació.
Per a la preselecció dels candidats finalistes es tindrà en compte:
9.1 El nombre de vegades que s'ha proposat una mateixa proposta
9.2 Els criteris de valoració preestablerts en aquestes mateixes bases
10. El nom dels 10 candidats finalistes es donaran a conèixer al públic el 15 de novembre, i es comunicarà alhora a cadascun dels candidats.

El jurat:
11. Un cop seleccionats els candidats per a cada categoria, cada membre del jurat rebrà tota la informació/documentació referent als candidats per a la seva avaluació.
12. La concessió final dels guardons recaurà en el jurat format per catedràtics d'ètica i filosofia de reconegut prestigi nacional, a més del director de l'Editorial Proteus
13. La reunió de deliberació del jurat tindrà lloc el 30 de novembre de 2010.
14. El veredicte del jurat es donarà a conèixer en el lliurament de premis que tindrà lloc el proper 15 de desembre, a les 20 h, al Museu Marítim de Barcelona.

ALTRES
15. Les incidències no previstes en aquestes bases seran resoltes per l'equip d'Editorial Proteus o, si els correspon, pel jurat.Editorial Proteus

Editorial Proteus és un projecte d'edició i venda de textos que tenen l'Ètica com a eix vertebrador de continguts. Nascuda el 2008, sorgeix amb la pretensió de contribuir a la difusió de valors, tot configurant una ciutadania responsable, atenta als desafiaments ètics del Segle XXI. Si l'Ètica va néixer fa milers d'anys amb l'esperança de servir com a criteri compartit per la vida feliç en comunitat, la seva raó d'ésser avui dia continua sent plenament vàlida.

Editorial Proteus és un projecte multidisciplinari, que aspira a situar l'Ètica al centre de les referències de la nostra vida quotidiana. Els que impulsem i creiem en el projecte som conscients de la conveniència de recuperar l'Ètica com a instrument no retòric, sino real, en una època plena d'incerteses. L'Ètica és avui més necessària que mai. Més que mai, sentim la necessitat de recòrrer a criteris que ens orientin per tal de trobar respostes a un món desconcertant. Més que mai, cerquem recolzaments que, no com a resposta infalible, sinó com a suggeriment, ens ajudin a conformar les nostres pròpies opinions i a actuar adequadament.

Editorial Proteus atorga una especial importància a l'apropament de l'Ètica a tots els segments de població de la forma més didàctica possible. No aspirem a assentar càtedra, sinó ajudar a obrir portes. Volem seduir per orientar. Per a això, acostar l'Ètica als nois i noies és una de les nostres prioritats. Són ells qui definiran el món de l'endemà i, tot i que al món tot està encara per fer, hem de començar avui a concebre aquell món futur amb els nois i noies d'avui. Ells són els agents principals en qui val la pena invertir els nostres esforços.