9.11.10

Compartir valors socials amb els consumidors

La revista "el Comerç", que edita la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, ha dedicat el darrer número a la responsabilitat social de sector detallista, coincidint amb la publicació de setze fitxes de bones pràctiques en empreses detallistes catalanes.

Amb aquesta acció comunicativa, el sector millorarà la consciència que els compromisos socials i ambientals i la gestió de la Responsabilitat Social són també una matèria d'interès per a aquest sector incloent-hi els models comercials de dimensions més petites com són les botigues familiars.

A les pàgines centrals s'hi publica un reportatge de Joan Morera i Irene Colomer, tècnics de la Direcció General.

El comerç detallista i el seu compromís social

La figura d’un empresariat socialment compromès no és pas nova; en revisar els arxius històrics, trobarem una colla de casos d’empreses que compatibilitzaven l’ànim de lucre amb la seva implicació social –n’hi ha prou de recordar els patrons de fàbriques que assumien el cost de les vivendes dels seus treballadors–. Ara bé, aquesta filantropia tenia un caràcter molt personalista i sovint lligat a conviccions religioses, mentre que l’RSE es caracteritza cada dia més pel seu tarannà estratègic i per formar part de l’objecte social de l’empresa.


Des d’aquesta nova perspectiva, l’RSE recull el seguit de pràctiques que duen a terme les empreses per maximitzar la seva sostenibilitat en tres dimensions diferents: l’ambiental, la social i l’econòmica. Una combinació que al món anglosaxó s’ha anomenat triple bottom line (triple sostenibilitat) i es fonamenta sobre un paradigma molt clar: que el consum actual de recursos no posi en compromís el consum de les generacions futures.

Que una empresa posi en relació els seus objectius ambientals, socials i econòmics significa que la seva maximització dels beneficis monetaris no comportarà externalitats que perjudiquin l’entorn ambiental o social de l’empresa. En qualsevol cas, moltes experiències recents en el món del comerç demostren que dur a terme pràctiques socialment responsables, més enllà dels imperatius legals, no tan sols significa el compliment d’una ètica empresarial, sinó també un factor d’increment de la competitivitat. I això perquè dóna resposta a un gruix de consumidors cada dia més informats, més conscienciats i més exigents.

El comerç: un privilegi social

Si bé el retail no és un sector on hi massa empreses presentin memòries de sostenibilitat, sí que té un vessant integrador i vertebrador de la comunitat més intens que les activitats industrials. Segons Josep Maria Canyelles, consultor en RSE i autor de diverses publicacions sobre la matèria, la posició que ocupa el comerç detallista en la cadena de valor el converteix en un agent privilegiat per difondre pràctiques socialment responsables: de cara als proveïdors, els comerciants poden establir criteris socials en els seus processos de selecció; de cara als clients, les seves pràctiques són la resposta a les demandes d’un públic cada dia més conscient i informat.   [Continuar llegint reportatge en PDF - pàgs 8-10]

La posició que ocupa el comerç detallista en la cadena de valor el converteix en un agent privilegiat per difondre pràctiques socialment responsables.

Altres publicacions del Departament