22.11.10

Requisits d'RSE a la cadena de subministrament: el cas de les pimes catalanes

Fins ara, el debat sobre com integrar la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) a la gestió de la cadena de subministrament s'ha centrat principalment en les pràctiques de les grans empreses multinacionals. L'estudi "Requisits d'RSC en la cadena de subministrament: el cas de les PIMES catalanes" realitzat per investigadors de la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa de l'Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) pretén examinar el paper de les petites i mitjanes empreses (PIMES) respecte a una gestió responsable de la cadena de subministrament. En particular, l'estudi examina les PIMES catalanes en el seu doble vessant d'empreses proveïdores i empreses clients i analitza en quina mesura reben requisits d'RSC dels seus clients, apliquen aquests requisits als seus propis proveïdors i fins a quin punt transmeten les exigències rebudes al següent esglaó de la cadena de subministrament.

Requisits d'RSC rebuts pels clients i exigits als proveïdors 

Més de la meitat de les PIMES catalanes (54%) reben alguna comunicació sobre criteris d'RSC que haurien de complir per seguir treballant amb els seus clients. En canvi, el percentatge d'empreses que apliquen aquests requisits a algun dels seus propis proveïdors és significativament menor: només un terç (34%) de les empreses enquestades indica que ha informat com a mínim a un dels seus proveïdors sobre requisits a complir en algun dels àmbits previstos en l'estudi.

Els requisits rebuts per part dels clients o exigits als proveïdors es refereixen majoritàriament a l'àmbit de la seguretat i salut laboral i del medi ambient. Aparentment són aquests els temes que més preocupen les empreses i en els quals creuen necessari comprovar el compliment de la legislació vigent i / o demanar requisits addicionals. Per contra, la petició d'estàndards relacionats amb els drets laborals, drets humans i corrupció són menys freqüents. Diferenciat per sectors, s'observa que el sector que més peticions d'RSC imposa és el de la construcció, seguit pel sector transport i serveis, el sector industrial i el sector de comerç i hostaleria.

Transmissió de requisits d'RSC de clients a proveïdors

Els resultats de l'estudi demostren que les PIMES poden jugar un paper important com a transmissors de requisits d'RSC en la cadena de valor. Si es té en compte el nombre mitjà de requisits rebuts per les PIMES enquestades, resulta que és molt similar al nombre mitjà de requisits exigits als proveïdors. A més s'observa l'efecte de la pressió exercida per part dels clients de les PIMES catalanes: com més requisits rep l'empresa dels seus clients, més compromisos d'RSC demana als seus proveïdors.

L'informe complet de l'estudi és accessible a la pàgina web de la Càtedra Mango de RSC: http://mango.esci.es

Per a més informació podeu contactar amb Silvia Ayuso, Coordinadora de la Càtedra Mango d'RSC, Tel 93 295 47 10, email: silvia.ayuso@esci.es