25.10.09

Vull alertar les grans empreses proveïdores (stakeholders meus) que estan incomplint!


Si per a qualsevol empresa no és fàcil el procés de diàleg amb els grups d'interès, encara ho és menys quan aquest s'intenta entre un petit autònom i una multinacional o les administracions...

Sigui com sigui, en el marc de la gestió de l'RSE de Responsabilitat Global, volem facilitar aquest punt de contacte amb la voluntat més positiva d'ajudar a millorar i de tenir en compte les opinions de tots els partprenents.

En ocasions futures tractarem altres casos, també amb el sector públic. Ara ens toca fer-ho respecte dues empreses de les grans.

Llegir article: Pàgines grogues que groguegen
Llegir article: Renfe no respon

Per a nosaltres tots dos articles s'inscriuen en la voluntat d'ajudar aquelles empreses que gestionen la seva RSE a millorar-ne la gestió a partir de fer-los evidents aspectes que poden passar ocults. En el cas de les empreses que fem servir com a anàlisi de casos, sorprèn que no atenguin els aspectes de respecte a les identitats i a la diversitat lingüística dins la gestió de la seva RSE.

Nota: Amb motiu de la gestió de la nostra pròpia responsabilitat social ens comprometem a fer notar les males pràctiques a aquelles empreses amb qui tenim relacions –encara que sigui com a simples clients- amb l’objectiu d’ajudar-les a millorar. De vegades seria més còmode no perdre el temps i deixar que altres persones es queixin, però creiem que aquesta no seria una pràctica acceptable de bona ciutadania (ni ciutadania personal ni ciutadania corporativa).

0 comentaris: