8.10.09

Apadrina una llengua

logo campanya2.jpgLes llengües ens serveixen per comunicar-nos i per entendre’ns, però també desenvolupen moltes altres funcions gens menyspreables, com ara descriure d’una manera única i precisa l’entorn en el qual s’han originat o bé servir d’elements d’identificació col·lectiva i, per tant, de cohesió social i d’integració de les persones nouvingudes. Actualment es parlen al món prop de 6.000 llengües. D’aquestes, entre un 50% i un 90% corren el risc de caure en desús durant el segle XXI, fruit de processos de substitució lingüística. Conèixer la diversitat lingüística del món és, doncs, el primer pas per prendre consciència de la necessitat de preservar aquest patrimoni comú.

La difusió del patrimoni lingüístic és un dels objectius de Tallers per la Llengua, una entitat que treballa per al foment de l’ús social del català partint de la idea que totes les llengües han de poder disposar d’uns espais d’ús plenament normalitzats en el territori on són la llengua pròpia.

Ara teniu l’oportunitat de col·laborar amb Tallers per la Llengua en la tasca de difondre aquest patrimoni mitjançant la campanya “Apadrina una llengua”. Amb una única aportació econòmica (l’import mínim és 20€ per a particulars i 100€ per a empreses) podeu apadrinar simbòlicament una de les 6.000 llengües del món i, així, ajudar l’entitat a continuar la seva tasca. Aquests recursos es destinen a fer difusió del patrimoni lingüístic del món mitjançant apadrinaments de llengües.

Només cal que us hi poseu en contacte a través del correu apadrina@tallers.cat, indicant el nom i el nom de la llengua que vulgueu apadrinar (si és que voleu una llengua en concret). A continuació haureu de fer un ingrés al compte corrent 2081 0011 15 0000132706 de Caixa Penedès i tot seguit us farem arribar el certificat d’apadrinament, amb una descripció completa de la llengua que us ha estat assignada, i inclourem el vostre nom a la llista de col·laboradors que ja és consultable en aquest web.


Nota: Responsabilitat Global ha divulgat aquesta iniciativa per l'interès que té i la innovació que suposa en la pràctica de promoció lingüística, alhora que hem fet notar a l'entitat promotora que hi havia un cert risc que amb l'ús de la paraula 'apadrinament' es pogués induir a l'error comunicatiu de pensar que els recursos anessin destinats a cada llengua. Tot i que s'explica que no és així sinó que els recursos obtinguts es destinen a la difusió del patrimoni lingüístic hem cregut convenient fer-los la consideració que seria bo remarcar aquest fet. Enhorabona per la iniciativa!