5.10.09

El grup de Fiare al Facebook us convida a conèixer aquest món de les finances ètiques


El grup de Fiare al Facebook us convida a conèixer aquest món de les finances ètiques i us acompanya en la vostra presa de decisions en l'àmbit econòmic

Són moltes les persones, col·lectius, empreses i institucions que desenvolupen activitats que tenen com a única finalitat construir una societat més justa i més sostenible social i ambientalment. Activitats que gestionen adecuadament els seus recursos econòmics mentre centren la seva atenció a col·lectius desafavorits, a la cooperació internacional, a la gent gran, als discapacitats, a la promoció d'un consum més responsable, a la producció ecològica i a moltes altres coses similars.

Aquestes activitats necessiten també dels serveis bancaris per treballar o per finançar-se. Davant de la manca de reconeixement que pateixen aquestes activitats en el sistema financer tradicional, un conjunt molt ampli d'aquestes entitats han impulsat la creació de Fiare, una banca ètica que s'especialitza en el finançament d'aquests sectors a través de crèdits i inversió. I aquesta especialització comporta el respecte als principis de transparència i democràcia econòmica.

La manera com recull FIARE els seus recursos econòmics és la mateixa que en la banca tradicional: llibretes d'estalvi, dipòsits, comptes corrents, etc. Qualsevol persona individual, empresa, institució pot decidir que els seus recursos o una part d'ells, els gestioni una banca ètica com FIARE. d'Aquesta manera el client d'una banca ètica sap que els seus diners es destinen a finançar aquests tipus d'activitat sense assumir un risc adicional al que hom assumeix en una banca tradicional i sense deixar d'obtenir un rendiment adequat i just per al seu estalvi.

Pàgina web: www.projectefiare.cat