11.10.09

Renfe no respon

Les companyies de transports públics no són unes empreses qualssevol que competeixen en el mercat, sinó que la seva condició de servei públic i alhora el règim de pràctic monopoli les obliga a fer un servei de qualitat. I s’haurien de sentir compromeses en la recerca de l’excel·lència per mitjà de la gestió de la seva responsabilitat social. [...] Sembla mentida que al 2009 sigui tan difícil cercar una combinació de trens entre dos municipis europeus separats per 100 kms.! És tan surrealista que s’acaba de fer públic que una associació sense ànim de lucre ha elaborat una guia d'horaris alternativa a la de Renfe.

[Llegir article sencer PDF 2 pàgs]


Nota: Amb motiu de la gestió de la nostra pròpia responsabilitat social ens comprometem a fer notar les males pràctiques a aquelles empreses amb qui tenim relacions –encara que sigui com a simples clients- amb l’objectiu d’ajudar-les a millorar. De vegades seria més còmode no perdre el temps i deixar que altres persones es queixin, però creiem que aquesta no seria una pràctica acceptable de bona ciutadania (ni ciutadania personal ni ciutadania corporativa).