25.10.09

L'RSE, una política de país que ha d'aglutinar consensos i esforços en una mateixa direcció

  • El govern català aprova un pla estratègic de 80 mesures en quatre anys
  • El pla, inclòs en l'acord estratègic, inclou mesures per ser implantades en l'administració

Tal com Responsabilitat Global va informar, la Generalitat de Catalunya ja disposar d'un pla pioner de foment de la Responsabilitat Social, que inclou tant mesures de foment com d'aplicació en la pròpia administració.

Catalunya recupera un cert lideratge en l’RSE després que en els darrers anys semblés anar a remolc de la dinàmica ‘agorera’ promoguda pel govern espanyol. L’element central, a banda de totes les accions que s’hagin pogut portar a terme, és l’aprovació del pla RSGENCAT per part del govern de la Generalitat de Catalunya.

La iniciativa recull un seguit de mesures de responsabilitat social per al període 2009-2012. Tal com indica molt bé Josep Maria Lozano en el seu web “aquesta és una iniciativa claramente diferenciada en el panorama actual de les polítiques públiques d’RSE, i pot esdevenir un referent… si realment aconsegueix tirar endavant en els termes que es planteja”. I afegeix que “pot esdevenir una referència a escala europea i mundial”.

El document referencia 80 mesures d’aplicació, les quals estan detallades en fitxes amb calendari, responsable i pressupost. El pressupost total puja a 646 milions d’euros al llarg del tot el període, tot i que cal tenir en compte que aquest pressupost integra moltes accions que ja estaven previstes. El mèrit no és tant els recursos que s’hi puguin posar sinó la capacitat d’alinear-los vers un mateix objectiu, millorant la coordinació entre departaments, i aglutinant els processos de diàleg amb els grups d’interès.

El model d’RSE recull plenament els dos vectors que des de Responsabilitat Global sempre hem defensat i avantposat: l’RSE com a factor estratègic i l’RSE com a part d’un Territori Socialment Responsable on es fomentin uns valors comunitaris i una implicació dels diferents grups d’interès. Amb les seves pròpies paraules, la missió de la iniciativa és nítida en aquest sentit: "impulsar el comportament socialment responsable en tots els agents socials, promovent especialment la competitivitat responsable i sostenible en les empreses i organitzacions, incloent la pròpia administració pública".

En aquest sentit, l’aplicació de l’RS a la pròpia administració pública és un dels pressupòsits del projecte i damunt el qual pot haver-hi més escepticisme, no tant per la voluntat com per la dificultat de portar a terme un foment conseqüent de la metodologia de l’RS dins les estructures polítiques i funcionarials. I malgrat tot, seria una gran notícia el progrés en aquesta matèria.

Les polítiques públiques a Catalunya sempre havien estat pioneres, en matèries com el medi ambient, el benestar social, els partenariats públic-privat, la conciliació de la vida laboral i familiar, entre d’altres. Avançar en el model avançat que suposa l’RSE pot permetre incorporar o consolidar nous valors i models més ajustats a la nova societat i la nova economia des de les polítiques públiques.

Per part de les empreses també podem constatar un cert lideratge per part de les empreses catalanes. En aspectes com el mecenatge o l’excel·lència ambiental es tractaria d’un lideratge dins el context espanyol, però en altres qüestions com la gestió de l’RSE i l’elaboració de memòries estaríem davant un lideratge mundial, amb un 5% de les memòries GRI que es fan al món. Però més enllà de rànquings de dubtosa utilitat, emmirallar-nos en una imatge de progrés i lideratge pot permetre valorar millor les oportunitats estratègiques que algunes empreses estan començant a aprofitar.

Tant les empreses com l’administració han de pensar l’RS en termes de tota la seva complexitat, en referència no només a impactes ambientals o laborals sinó a altres com els valors socials. Per exemple, fer l'esforç de seduir el màxim de persones amb una cultura corporativa socialment responsable és una manera d'incorporar-les a la cultura del treball i de l'esforç, fet que redundarà en positiu per a l'empresa però també per a la societat. Des d’òptiques com aquesta, el foment de l’RS és un repte de país i mereix que hi hagi plans integrals i transversals que la promoguin.

I sobretot, l'RSE ha de servir com una gran aposta per una economia competitiva i sostenible, que pugui fer front als reptes de futur amb unes bases sòlides, desenvolupant processos de diàleg que li permetin la innovació i la confiança i generant uns impactes econòmics, ambientals i socials que creïn valor per a totes les parts.

Document Pla Mesures
Enllaç a l'Acord Estratègic
Explicació web Acord Estratègic
Nota premsa Generalitat
Notícia La Vanguardia