6.10.09

Màster d'Estudis nacionals i identitaris

En més d'una ocasió, parlant del desenvolupament de la Responsabilitat Social de les Empreses, hem fet referència a les identitats nacionals en tant que marc on les empreses presten els seus serveis i en tant que espai d'expectatives per part dels partprenents o grups d'interès.

Malauradament, de vegades les estratègies empresarials en el camp de l'RSE en aquest aspecte queden molt condicionades per la política i no tenen prou tradició de capacitat d'autonomia i funcionament més ajustat als criteris propis d'RSE.

Sense ser una formació concebuda en termes d'RS ni d'empresa, creiem que val la pena presentar i divulgar aquests estudis de la Universitat Oberta de Catalunya (en català, castellà i anglès).
En el món complex i globalitzat d’avui les identitats col·lectives, i en particular les identitats nacionals, són un dels eixos explicatius importants de la realitat política i social. L’existència de conflictes nacionals al món, la influència d’una economia globalitzada sobre els equilibris nacionals i identitaris, la creixent interculturalitat de les nostres societats, i també la multiplicació dels contactes internacionals a tots nivells, fa que sigui especialment útil proporcionar alhora eines explicatives i competències professionals.

Malgrat que els estudis nacionals i identitaris són part del currículum a moltes universitats d’arreu del món, a l’Estat espanyol no hi hagut fins ara cap oferta formativa reglada que s’ocupés d’aquests temes i que proporcionés una formació superior d’alta qualitat. En aquest sentit, l’Institut Internacional de Postgrau de la UOC fa una aposta clara per a transformar-se en un referent acadèmic, plantejant una oferta que defineix un programa ampli, complet i interdisciplinari, i involucra un professorat de primer ordre.

Dins els estudis hi ha continguts sobre economia i nació en un món globalitzat.