6.10.09

El Govern espanyol se salta la seva pròpia llei d'Igualtat

Seguint amb la nostra línia de parlar també d'RSA al costat de l'RSE, us aportem una notícia que va aparèixer al diari Público.
El Govern se salta la seva pròpia llei d'Igualtat. Amb aquest titular, Público presenta un reportatge en el qual fa posar vermell el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero respecte a l'aplicació d'aquesta legislació entre els seus alts càrrecs ministerials.

Segons aquest diari, l'article 16 de la Llei d'Igualtat estableix una "presència equilibrada" d'homes i dones en càrrecs de responsabilitat ministerials. No obstant això, "la majoria dels ministeris són els primers que eludeixen seguir aquesta recomanació".

D'acord amb les dades publicades, "el percentatge de dones en aquests llocs no arriba gairebé al 15% en els departaments de Ciència i Innovació, Foment i Defensa". De fet, el ministeri de Cristina Garmendia se situa al capdavant de la vulneració, seguit pels de Carme Chacón, en segon lloc, i José Blanco, el tercer.

Els d'Afers Exteriors, Economia i Hisenda, Indústria, Turisme i Comerç o Interior no arriben al 30% en l'equilibri. Entre els que més s'aproximen a les quotes del Ministeri d'Igualtat-l'únic que s'aplica rígidament la Llei-es troben els departaments d'Administracions Públiques, Educació, Sanitat i Justícia. Curiosament a Vivenda es dóna una situació semblant en incompliment, però al revés : de sis alts càrrecs ministerials, quatre són dones.

Font

0 comentaris: