11.10.09

Columbus Day as a trending topic [ca][es][en]

Fa una setmana vam publicar l'apunt Colom. 500 anys enganyats. Aquest 12 d'octubre, amb motiu de la celebració del Columbus Day, reproduïm aquest text en català, castellà i anglès que ens proporciona Xavier Mir al seu bloc:

English text

This post is to tell you about the need to investigate further in history. October 12 is the anniversary of Columbus's arrival in the Americas. More than five centuries have past and still a lot about it is to be discovered. How about discovering the discoverer? Columbus Day is a perfect day to begin with. This year, twitter users  from all over the world could use this tag to send a message: history must be revised. Columbus might not have been the responsible for genocide but a victim of the Spanish art of rewriting history through Monarchy and Inquisition. Lots of investigators have published papers and books about it. From Peruan Luis Ulloa to Northamerican Charles J. Merrill and, of course, Catalan Jordi Bilbeny, currently on Institut Nova Història. The event is too important for humanity to remain silent. So, during this year's Columbus Day we ask you to tag your tweets and posts with these two words and link to posts (like this one or any others you know) where the need to investigate further in history is stated. Thank you very much.

Text en català

Aquest apunt és per informar sobre la necessitat d'investigar més a fons en la història. El 12 d'octubre és l'aniversari de l'arribada de Colom a les Amèriques. Han passat més de cinc segles i encara hi ha moltes coses que no són prou clares. Què tal si redescobrim el descobridor? Això que uns anomenen Dia de la Raça o de la Hispanitat i altres Columbus Day és un dia perfecte per començar. Aquest any, els usuaris de Twitter de tot el món poden emprar aquesta etiqueta per enviar un missatge al món: la història ha de ser revisada (en anglès: history must be revised). Colom podria no haver estat el responsable del genocidi sinó una víctima de l'art de reescriure la història, una habilitat de la Corona de Castella servint-se de la Inquisició. Molts investigadors han publicat articles i llibres sobre el tema. Des del peruà Luis Ulloa fins al nord-americà Charles J. Merrill  (que Cossetània acaba de traduir al català) i, per descomptat, el català Jordi Bilbeny, actualment a l'Institut Nova Història. L'esdeveniment és massa important per a la humanitat perquè quedi en silenci. Així, durant el Columbus Day d'aquest any us proposem que marqueu les vostres piulades al Twitter i els vostres apunts amb aquestes dues paraules (Columbus Day) i que els enllaceu a apunts (com aquest mateix o altres que conegueu) on es reclami la necessitat d'investigar més a fons en la història. Moltes gràcies.

Texto en español

Este post es para informar sobre la necesidad de investigar más a fondo en la historia. El 12 de octubre es el aniversario de la llegada de Colón a las Américas. Más de cinco siglos han pasado y todavía queda mucho por saber. ¿Qué tal si redescubrimos al descubridor? El Día de la Raza o de la Hispanidad es un día perfecto para empezar. Este año, los usuarios de Twitter de todo el mundo pueden usar esta etiqueta (Columbus Day) para enviar un mensaje: la historia debe ser revisada. Colón podría no haber sido el responsable del genocidio, sino una singular víctima del arte de reescribir la historia. Muchos  investigadores han publicado artículos y libros sobre el tema. Desde el peruano Luis Ulloa hasta el norteamericano Charles J. Merrill pasando, por supuesto, po rel catalán Jordi Bilbeny, actualmente en el Institut Nova Història. El evento es demasiado importante para la humanidad como para permanecer en silencio. Así, durante Columbus Day de este año le pedimos que marque sus tweets y posts con  estas dos palabras y con enlaces a otros sitios (como este o cualquier otro que  conozca) donde se reclame la necesidad de investigar más a fondo en la historia. Muchas gracias.

PD: HONORANT A COLOM CATALUNYA HONORA ALS SEUS FILLS

Quan el 1881 es va decidir aixecar un monument dedicat a Colom hi havia una voluntat a manifestar la catalanitat de la tasca del descobrimen i la colonització d'Amèrica. Això es va veure clarament en el lema del projecte guanyador del concurs que deia: "Honrando a Colón Catalunya honra a sus hijos" i amb les quatre escultures de pedra que es situaren entre els contraforts que recolzen la columna. Aquestes representen a quatre catalans que van participar en l'empresa, són...
PD: Notícia a la Vanguardia: Dos investigadores de Estados Unidos apoyan la catalanidad de Cristóbal Colón