25.10.09

Temes tractats a www.responsabilitatglobal.com

Fa uns dies vaig arribar a l’apunt número 1.500 del blog Responsabilitat Global i gairebé simultàniament al 3.000 del conjunt agregat dels blogs que promoc, tot i que alguns tenen caràcter restringit. Aprofitant el nombre, m’he decidit a aportar unes dades de resum sobre els continguts publicats a Responsabilitat Global:


OPINIÓ. Un part important corresponent a més d’un terç han estat d’opinió, entre reflexions (435) i articles (127). Diferenciem el articles com a escrits més madurats, respecte les reflexions que solen formar part d’un estil més propi dels blogs relacionats amb comentaris frescos de notícies d’actualitat. Alguns apunts han estat per a donar a conèixer les newsletter (48).


SECTORS. Si bé la majoria dels apunts es refereixen a l’RS de les empreses, molts altres aborden l’RS d’altres sectors com el públic (RSA: 204), el no lucratiu (RSO: 67), les universitats (RSU: 14), o fins i tot els mateixos individus (RSI: 33). En alguns casos hem parlat específicament de les pimes (65), de les ONL (71), o dels professionals (35). Quan ens hem referit a polítiques públiques (178) ha estat en referència a polítiques d’RS.


NOTÍCIES. Entre les informacions que hem aportat, caldria destacar les notícies d’esdeveniments (311), les relacionades amb normes i iniciatives (74), les que anomenem propostes (72), els estudis i informes (59), les campanyes (67), els recursos (44), els premis i reconeixements (33), o les publicacions (23), En el cas de la formació distingim entre les propostes pròpies (formació: 53) i les desenvolupades per altres (formació altres: 16).


RECONEIXEMENT. Pel que fa a comentar bones i males pràctiques, hem mantingut un cert equilibri, ja que davant les males pràctiques (193) tenim també un nombre rellevant de bones pràctiques (168). En aquest sentit, cal afegir l’existència d’un blog específic sobre bones pràctiques amb casos concrets o els hem fet alguna fitxa de cas.


CONTINGUTS. Pel que fa a aspectes de la responsabilitat social, hem tractat matèries ambientals (142) i de sostenibilitat (43), laborals (88) i de conciliació (30); d’acció social (89) i voluntariat (51), de comunitat (63) i llengua (108), d’igualtat (38) i diversitat (55), de drets humans (71), conflictes (58) i comerç just (11), d’economia (33) i emprenedoria (30), de mercat (10), corrupció (16) i transparència (116), de clientela (37) i consum (35)... Algunes reflexions sobre territoris responsables (135) i els partenariats públic-privat (ppp: 10) les considerem especialment interessants com també les que tracten temes d’estratègia (28), de gestió (13), o de qualitat (9).


En els darrers mesos –malauradament- hem hagut de fer alguns apunts relacionats amb la crisi (90), i quan se celebren dies i anys internacionals (44) també aprofitem per a fer-hi alguna reflexió. Exemples concrets serien els apunts fets amb motiu dels anys internacionals o europeus dedicats a les llengües, a la innovació i creativitat (22), a la reconciliació (1).


MAPA. Respecte a territoris, la majoria fan referència a Catalunya (278) o els països de llengua catalana (Euroregió mediterrània Euram: 66). S’ha tractat també les realitats de Llatinoamèrica (99), l’estat espanyol (74), Europa (54). Amb menor mesura s’ha parlat d’Àsia (17) o d’Àfrica (1).


MEMÒRIA. Alguns escrits han fet la funció de recollir la memòria viva del que anàvem fent a cada moment: mem'04 (2), mem'05 (30), mem'06 (42), mem'07 (75), mem'08 (55), mem'09 (47), i també alguns en castellà: mem-es'05 (3), mem-es'06 (1), mem-es'07 (7), mem-es'08 (19), mem-es'09 (9).