6.10.09

La Generalitat invertirà 500 milions per a promoure l'RSE a les pimes

  • El Consell Executiu aprova un pla estratègic de 80 mesures en quatre anys
  • El pla, inclòs en l'acord estratègic, inclou mesures per ser implantades en l'administració


Segons informa avui la Vanguardia, la Generalitat de Catalunya ja ha aprovat el pla de foment de la Responsabilitat Social, que inclou tant mesures de foment com d'aplicació en la pròpia administració.

En un entorn enrarit per l'escàndol del Palau de la Música i pels polèmics informes encarregats per diverses conselleries, el Consell Executiu del Govern aprova avui el pla de mesures de responsabilitat social de la Generalitat 2009-2012, l'RSGencat, que inclou 80 mesures per a fomentar les bones pràctiques tant a la pròpia administració com a les empreses i entitats financeres de Catalunya. Es tracta d'incorporar mesures que en el món empresarial es defineixen com de responsabilitat social corporativa (RSC). Segons la Conselleria d'Economia, no consisteix en un organisme de control dels departaments del Govern, sinó en un pla estratègic per liderar "un nou model de competitivitat i un canvi en la cultura empresarial".

Gran part del paquet de mesures, que també suposa la majoria del pressupost del pla estratègic (646 milions en quatre anys), està destinat a la implantació de polítiques de responsabilitat social en les pimes. El pressupost total que el Govern ha destinat a subvencions i ajuts a les pimes puja a 494 milions d'euros en quatre anys, la majoria dels quals (376 milions) ja estaven pressupostats a la partida de polítiques actives d'ocupació dels grups socials més desfavorits (dones, immigrants, majors de 45 anys i col·lectius marginals).

El pla contempla la inversió de 65 milions d'euros en quatre anys en ajuts a les empreses per a l'eficiència energètica i altres 14 milions d'euros en la promoció de l'ús d'energies renovables per part de les pimes. Un dels objectius del afavorir la implantació de l'RSE a les companyies en un entorn de crisi que, en principi, no és propici per a la implantació de mesures d'ordre social. Els valors que pretén impulsar RSGencat contemplen des de la sostenibilitat ambiental i energètica a la innovació, el desenvolupament del capital humà, la internacionalització i el compromís social.

Un dels principals camps d'actuació de l'RSGencat és el món de les finances, en el qual es preveu fomentar bones pràctiques de responsabilitat social a través de l'elaboració d'estudis per valor de 21.000 euros en quatre exercicis. En el mateix camp, es promocionen línies de microcrèdits i es crearà un grup de treball de bones pràctiques entre entitats bancàries.

32 de les 80 mesures del pla estratègic que preveu aprovar el Govern estan dirigides als propis organismes de l'administració autonòmica, inclosos els múltiples consorcis, entitats i les 32 societats mercantils creades per la Generalitat. El pla forma part de l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l 'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana desenvolupat pel Govern, amb un pressupost total de 33.169 milions d'euros. El RSGencat contempla actuacions al voltant de quatre eixos: fomentar la difusió de nous valors a la societat; incrementar el nombre d'empreses socialment responsables; promoure les bones pràctiques de responsabilitat social en el camp financer i introduir en l'administració pública catalana nous criteris de responsabilitat social .

Segons la Conselleria d'Economia, es tracta d'un projecte pioner a l'estat espanyol en establir-se amb objectius externs i interns i abastar tots els departaments de la Generalitat. L'RSGencat, afegeixen des de la conselleria, es treballa seguint els principis de la gestió per resultats i conté actuacions detallades, calendaris, responsables i indicadors per mesurar els resultats.

L'aprovació del pla estava prevista per al juny, però ajustaments d'alguns departaments han provocat que coincideixi amb l'escàndol de desviació de fons del Palau de la Música, així com amb la polèmica dels estudis encarregats per la Generalitat.

Font LV paper / pdf