30.10.09

Al final, el desarmament


Manifest promogut per UBUNTUAl final de la dècada dels 80, els acords de Reykjavik, la fi de la guerra freda i la caiguda del mur de Berlín permetien augurar que l'amenaça nuclear i la carrera armamentística donarien, progressivament un pas cap a un replantejament de les estratègies bèl·liques i, per tant, de les armes necessàries per fer front a la nova naturalesa dels conflictes, deixant un ampli marge per als "dividends de la pau", que permetrien iniciar una nova era, amb unes Nacions Unides reformades, dotades dels recursos humans, financers i tècnics apropiats.

Però no va ser així. Ben al contrari, la "globalització" va substituir els valors democràtics per les lleis del mercat i els països més pròspers del planeta (G-7, G-8 ...) van marginar el sistema de les Nacions Unides, fins al punt de situar l'Organització Mundial del Comerç fora del seu àmbit.

El resultat ha estat un fracàs estrepitós en l'economia i  -per "l'avarícia i irresponsabilitat", utilitzant paraules del President Obama, dels grans consorcis financers el món en conjunt s'ha vist abocat a una crisi multidimensional (social, econòmica, ambiental, alimentària, democràtica, ètica), amb unes inversions militars que superen els 3 mil milions de dòlars al dia, alhora que moren de fam i abandonament 70 mil persones aproximadament, de les quals la meitat nens de menys de 5 anys.

L'últim període de l'administració Bush  -invasió de l'Iraq, proposta dels escuts antimíssils, etc .- ha conduït a un repunt cada dia més gran de la despesa en armament, mentre la pobresa i la fam de milers de milions d'éssers humans s'acreixia.

Per tot el que antecedeix,

Havent observat amb perplexitat i indignació el "rescat" de les institucions financeres amb centenars de milers de milions de dòlars, quan les arques dels Objectius del Mil·lenni romanen mig buides,

Volem manifestar el nostre suport al President Obama per:
  1. Prendre el lideratge del desarmament nuclear, com va manifestar inesperadament en la seva visita a Europa, concretament a la ciutat de Praga, i ha tingut ocasió de ratificar presidint la sessió del Consell de Seguretat del 24 de setembre de 2009 en la qual es va adoptar unànimement la reducció de dels arsenals nuclears, cosa que podria traduir-se en un autèntic punt d'inflexió sobre un dels desafiaments més rellevants del nostre temps.
  2. Haver decidit cancel·lar el programa d'escuts antimíssils que l'administració nord-americana havia previst instal·lar a Europa. Aquesta iniciativa permet obrir nous marcs de diàleg que han de constituir el context per a l'anàlisi i la resolució dels conflictes internacionals.
  3. Iniciar, amb instruccions precises al Secretari de Defensa R. Gates, una nova política de defensa, que substitueixi, almenys parcialment, les armes convencionals (avions, submarins, tancs, etc.) per les quals puguin no només fer front a les amenaces d'avui sinó evitar-les, detectant-les a temps.
Manifestem així mateix, la urgent necessitat de:
  1. Confiar la seguretat internacional a les Nacions Unides, amb totes les mesures que es requereixin per a la ràpida i eficaç actuació dels cascos blaus.
  2. Revisar amb constrenyiment les obligacions contractuals de les aliances militars existents, per reduir les adquisicions d'artificis bèl·lics propis de confrontacions "tradicionals", que estan activant recentment el "mercat armamentístic" tant a Amèrica Llatina com als països de l'Est.
  3. Amb els fons que s'alliberin de les desmesurades inversions actuals en despeses militars, reactivar la cooperació internacional de manera que substitueixi una economia basada en bona part en la guerra per una economia que permeti un desenvolupament global sostenible (energies renovables, producció d'aliments, emmagatzematge, conducció i producció d'aigua, salut, transport, habitatge ...).
  4. Fem una crida per enfortir les iniciatives existents per al desarmament a escala mundial i, molt especialment, per a la preparació de la Conferència del Tractat de No Proliferació Nuclear, que ha de tenir lloc la propera primavera de 2010.
  5. Així mateix, advoquem perquè s'estableixin amb urgència els mecanismes adequats per a la resolució de conflictes que, sota els criteris i els mecanismes de seguiment, control i rendició de comptes necessaris i amb la participació de tots els actors implicats, permeti a les Nacions Unides establir els objectius i les prioritats internacionals i desenvolupar els programes per assolir-los.
Madrid, 1 octubre 2009Federico Mayor
Mário Soares
Edgar Morin
Association pour la Pensée Complexe (APC)
Ricardo Díez Hochleitner
Honorary President Club of Rome
John Foster
North-South Institute & Social Watch
Cândido Grzybowski
IBASE - Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas
Herman Spanjaard
IPPNW-International Physicians for the Prevention of Nuclear War
Mary-Winner Ashford
Past Co-President of International Physicians for the Prevention of Nuclear War
Lois Barber
EarthAction
Manuel Chiriboga
RIMISP - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
Fèlix Martí
Honorary President Linguapax Institute
Antonio Papisca
Professor Padova University
Jorge Nieto
Instituto Internacional para la Cultura Democrática
Luz Stella Velásquez
Red Latinoamericana de Estudios Ambientales Urbanos
Arcadi Oliveres
Justice and Peace Europe
Josep Ferrer
Professor Universitat Politècnica de Catalunya - UPC
Ferran Requejo
Professor Universitat Pompeu Fabra - UPF
Manuel Manonelles
Fundació Cultura de Pau - Barcelona


Nota: Responsabilitat Global hem subscrit el manifest i col·laborem des d'aquest blog a la seva difusió.