30.10.09

El respecte cultural i la diversitat a Internet, finalment!

Hem parlat en diferents ocasions del respecte a les identitats i les cultures com a matèria de la Responsabilitat Social de les Empreses, i ho hem fet atenent al fet que moltes corporacions hi fan referència en els compromisos però després sol haver-hi una desatenció enorme. Qualsevol matèria ambiental o laboral no és que passi per davant sinó que anul·la les preocupacions pel respecte a les comunitats.

En aquest sentit, avui podem destacar una bona pràctica de respecte cultural, ja que la Corporació d’Assignació de Noms i Números a Internet (ICANN, en les sigles en anglès) ha decidit finalment obrir els dominis web a altres llengües amb alfabets diferents. Això implica que, per exemple, els parlants d’àrab, xinès, o urdú, podran disposar de dominis en el seu alfabet.

Segurament hi ha persones occidentals que no deuen considerar que aquesta ampliació sigui res rellevant. Una anècdota. O fins i tot una complicació o limitació ja que en endavant apareixeran tot de webs amb unes denominacions impracticables!
Hem d’alegrar-nos que finalment aquesta ampliació estigui a punt de ser possible, la qual suposava tota una irresponsabilitat social davant 2/3 parts de la humanitat que no fan servir el nostre alfabet.

Els dominis web s’obren a tots els alfabets
MAURICIO BERNAL. BARCELONA

[...] La decisió té sens dubte molt a veure amb la recent demo¬cratització en el si de l’organisme –ja no ¬només sota el control dels Estats Units–, i no és casualitat que els entesos interpretin aquest pas com un més cap a la consolidació del que coneixen com a «democràcia di¬gital».

«Sens dubte és una decisió tècnica, però al mateix temps de gran calat internacional –diu Francesc Casals, de l’Observatori d’Internet–. S’ha de pensar que hi ha molts paï¬sos on les seves institucions no po¬dien obrir pàgines amb la seva llengua oficial, i marques de països àrabs, per exemple, que no podien tenir una web amb els caràcters que les identifiquen». El registre de dominis a internet es podia fer fins ara utilitzant només 37 caràcters de l’alfabet romà (o llatí): totes les lletres entre la a i la zeta, tots els números de l’1 al 9 i el guió. A partir del 2010, la ICANN obrirà la porta als caràcters àrabs, ciríl·lics o orientals, per exemple, cosa que en el futur immediat implicarà sens dubte una explosió de noves pàgines.

ESCRIPTURES DISCRIMINADES / El que molts països qualificaven fins ara d’«imperialisme digital», i que tenia a veure sens dubte amb l’origen nord-americà de la xarxa (és a dir, occidental), s’entén millor amb aquesta dada, que van enarborar els responsables de la ICANN per il·lustrar l’abast de la mesura: dos terços de la població mundial utilitzen sistemes d’escriptura basats en caràcters no romans.

Font
Apunts diversitat, llengua, comunitat