21.10.09

Taula rodona sobre Territoris Socialment Responsables per a Ajuntaments

Aquest matí he tingut l'oportunitat de participar en una taula rodona sobre Territoris Socialment Responsables (TSR) en el marc d'un curs d'RSE dirigit a personal tècnic d'ajuntaments, principalment de l'àmbit d'empresa i dinamització del teixit productiu.

Ha estat un plaer poder debatre obertament sobre els TSR amb persones que des d'iniciatives diverses estan motivades a treballar perquè els TSR passin de ser un concepte a una realitat.

M'ha agradat alertar en la meva intervenció, atès l'auditori, del risc que un excés de lideratge públic en aquest enfocament pugui limitar la implicació plena d'altres agents i especialment les empreses. Per a referir-nos a projectes públics on es té en compte altres agents d'una manera destacada ja podem parlar de governança. Els TSR impliquen un enfocament complementari i no coincident amb la governança, tot i que són una manera de portar-la a terme.

D'altra banda, és fonamental la coherència per part d'aquelles institucions públiques que vulguin fomentar l'RSE o els TSR, i això vol dir aprendre a gestionar la seva RSA, és a dir la responsabilitat social de l'administració pública.

Entre les moltes idees que han sortit, també em sembla bàsic remarcar l'alineació que el concepte de TSR ha de tenir amb el desenvolupament regional.

Per acabar, faig referència al curs on s'emmarcava el debat, i que valoro com una molt bona iniciativa per tal de sensibilitzar i donar elements d'anàlisi a les persones de nivell tècnic que des dels ajuntaments poden treballar en aquestes matèries:

Presentació: La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el progrés i el benestar per a la ciutadania, actuant directament en cooperació amb els ajuntaments. Davant l'actual situació de crisi es fa més vigent que mai la necessitat que les empreses i totes les organitzacions en general actuïn de manera responsable. A més l'RSE pot ser una oportunitat per millorar la gestió i per tant assegurar la sostenibilitat futura de les empreses

Per aquest motiu el Servei de Teixit Productiu de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic organitza la segona edició del curs en Responsabilitat Social Empresarial. Aquest és un tema cada cop més present en l'àmbit empresarial i cada vegada més considerat un factor de competitivitat de les empreses. Més enllà de consideracions ètiques, adoptar una política de responsabilitat social, aporta, a les empreses que les apliquen rendibilitat sostenible a mig i llarg termini. A més l'RSE també té efectes positius en el territori en termes de qualitat i estabilitat de l'ocupació, sostenibilitat i cohesió social. La petita i mitjana empresa, que és la base del teixit productiu local, sovint requereix suport per tal d'aplicar polítiques d'RSE, i aquí els ens locals poden jugar un paper clau.

Objectiu: Facilitar coneixements generals i específics pel que fa a l'RSE, amb la finalitat que els tècnics i tècniques dels ajuntaments puguin impulsar-la en el seu territori, oferint eines per l'acompanyament a les empreses, partint de l'experiència del Projecte RESSORT. http://www.projecteressort.net/

Programa: www.diba.cat/cjs/jornada.asp?id=635