8.10.14

Busquem casos de pimes amb treballadors que donin suport a entitats socials i culturals

  • Sou una entitat social o cultural? Les empreses o els negocis del barri que col·laboren amb vosaltres, ho fan solament aportant diners i materials, o bé també aporten talent?
  • Busquem casos de pimes, microempreses, comerços... que donin suport a entitats socials i culturals també amb la implicació dels treballadors.
No és estrany que uns lampistes del barri ajudin en el muntatge de la festa major, no com un encàrrec professional sinó com una implicació dels treballadors que, mig en hores de feina mig en hores particulars, ajuden a fer alguna instal·lació.O tampoc és estrany que una botiga de bicicletes col·labori fent uns tallers de reparació per a joves de de col·lectius amb dificultat d'inserció, i ho facin implicant els seus treballadors.


En el cas de la gran empresa, cada cop és més habitual parlar de Voluntariat d'Empresa o Corporatiu, i es tracta de programes molt organitzats i planificats, per mitjà dels quals alguns treballadors col·laboren amb entitats sense ànim de lucre. En el cas de les empreses de dimensions més petites, aquest tipus de col·laboracions s'han donat sempre però no se's ha donat importància.

Avui dia aquestes accions es valoren, tant pel que tenen d'acció social i col·laboració amb la comunitat, com per l'oportunitat que suposen de treballar valors i actituds del propi equip, alhora que permeten desenvolupar algunes habilitats socials, com el treball en equip, la generositat, la comunicació i l'empatia, la implicació social, etc.

  • Entitats: coneixeu algun cas que ens pugueu aportar?
  • Comerços, negocis diversos, pimes en general? Esteu fent o teniu interès a fer alguna cosa en aquest sentit?
Ens agradaria si ens ho podeu fer saber! Es busquen pimes amb implicació social! Hi impliqueu els treballadors?

Moltes pimes estan implicades en la comunitat i en matèries específicament socials: col·laborant amb entitats socials, aportacions econòmiques i en espècies, donacions de temps de persones...

Pel que fa a les aportacions de temps de persones, un recurs molt valuós, les grans empreses estructuren programes de Voluntariat Corporatiu, mentre que les petites solen fer-ho de manera més informal, sovint amb aportacions probono, a partir de prestar cert suport o serveis sense cobrar, i també donant tota mena de facilitats als treballadors que col·laboren en alguna entitat social o accions socioculturals, etc.

Així, doncs, entre les petites i mitjanes empreses no és difícil trobar un nivell alt de compromisos respecte a la comunitat i la societat. Sovint el que costa és identificar aquestes empreses compromeses, sobretot com més petites són, ja que sovint no mostren cap especial interès a mostrar-se o a comunicar el que fan, ja que ho fan merament per convicció, i el fet de no tenir-ho prou estructurat també acostuma a no convidar a mostrar-ho, sense adonar-se del gran valor que té i del paper pedagògic que podria tenir davant d'altres empreses.

Aprofitant la celebració del Marketplace, un espai de trobada entre empreses i entitats, així com l'inici d'activitats de Respon.cat, iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya, ens agradaria conèixer casos d'empreses mitjanes, petites o microempreses, que facin accions socials. I molt especialment aquelles que no es limitin a una donació econòmica sinó que impliquin els seus propis treballadors en l'acció.

Ens ho podeu comunicar a:
info@respon.cat
jmcanyelles@collaboratio.net