13.8.07

Noves notícies sobre Intervida


La querella presentada per la fiscalia contra Intervida mostra que dos dels fundadors i principals imputats en la querella contra l'antiga directiva de la Intervida, van cobrar sous mensuals d'uns 3.000 dòlars d'una associació vinculada a l'oenagé, sense que consti que realitzessin cap feina per a ella.

Així mateix, la investigació de la Fiscalia ha permès posar al descobert l'existència d'una doble comptabilitat a Intervida, una per a afers interns i una altra per als efectes fiscals, que també s'hauria mantingut en altres associacions i societats vinculades a l'organització.

En el període comprès entre els anys 1999 i 2003 les transferències als països del Tercer Món s'efectuaven durant l'últim trimestre de l'any, i en els comptes es comptabilitzaven com a aportacions monetàries a projectes solidaris, encara que el seu destí real eren comptes de dipòsit bancaris.

Lluny de valorar la situació d'Intervida, encara pendent de judici, manifestem el desig que finalment la situació es demostri que no és tan greu, però també la necessitat que la justícia resolgui qualsevol acció no legal i sobretot que el bon capteniment de la majoria de les ONGs facin impossible repetir un episodi com aquest, que sens dubte té un efecte perjudicial per al conjunt de les entitats de cooperació internacional i del sector sense ànim de lucre.

Notícia d'avui al Periódico
Escrit anterior sobre Intervida
Escrits sobre RSO (RS de les Organitzacions no lucratives)


Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS