22.8.07

Fundación ProHumana


Fundació PROhumana és una organització sense ànim de lucre nascuda al 1998 que desenvolupa el seu treball en l'àrea de la Responsabilitat Social Empresarial i Ciutadana.

La missió de PROhumana és construir una cultura de Responsabilitat Social Empresarial i Ciutadana a Xile, promovent una actitud proactiva en les persones, institucions i empreses. Això mitjançant l'assoliment de coneixements, la creació d'espais de diàleg que recullin la diversitat, i la generació d'accions específiques trisectorials.

Fundació PROhumana intenta, dintre de les seves possibilitats, ser econòmica, social i ambientalment responsable. Intenta també maximitzar els beneficis monetaris que percep perquè el cent per cent d'ells s'inverteixin en l'avanç cap a una cultura de Responsabilitat Social.

PROhumana així s'esforça dia a dia per ser una fundació democràtica, inclusiva, oberta, transparent, responsable, eficaç, eficient, cooperativa i holística. És important recalcar, per altra banda, que Fundació PROhumana ha establert aliances estratègiques amb les institucions més prestigioses de Xile i el món.Traducir CASTELLANO ||

Translate ENGLISH ||

Traduire FRANÇAIS