22.8.07

Asociación Chilena Pro Naciones Unidas


ACHNU és una entitat sense ànim de lucre, fundada al 1991 amb el propòsit de promoure la defensa i protecció dels drets de nens, nenes i joves en situació de pobresa i exclusió. Entre les seves motivacions principals està la idea de contribuir a millorar les polítiques que s'implementen per a millorar la qualitat de vida i el desenvolupament integral d'aquest sector de la població.
ACHNU es guia pels instruments i resolucions de Nacions Unides en l'àmbit de la infància executant accions sota el principi de la tolerància i llibertat de pensament, no professa cap credo ni idea política en particular, i anteposa per damunt de tot l' “interès superior de l'infant”, tal com ho assenyalen els instruments internacionals en la matèria.

ACHNU participa d'una coalició internacional, la Federació Mundial d'Associacions pro Nacions Unides (FMANU), amb seu a Nova York i Ginebra, contant amb estatus consultiu Nº1 dins el sistema de Nacions Unides. Entre les diverses organitzacions que hem pogut visitar a Xile, aquesta ens ha fet una especial il·lusió pel lligam que mantenen amb l'Associació per a les Nacions Unides (ANUE) i amb qui comparteixen la participació a la FMANU.