19.8.07

L'Asociación de Exportadores de Chile (ASOEX) aposten per l'RSE


L'Asociación de Exportadores de Chile A.G., ASOEX, és l'entitat gremial de caràcter privat que representa els exportadors de fruites i hortalisses fresques de Xile. Fundada al 1935, té per missió facilitar les exportacions dels productes que Xile ofereix al món; fomentar, promoure i defensar el comerç de les exportacions hortofrutícoles, l'obertura de nous mercats i incentivar el perfeccionament professional dels seus associats. Així mateix, compleix la tasca de difondre informació de caràcter tècnic i comercial i donar suport a la investigació per al desenvolupament del sector. De la mateixa forma, ASOEX és l'entitat a càrrec de l'administració dels convenis fitosanitaris internacionals.

ASOEX, a través del seu programa Agent Operador Intermediari de la Corporació de Foment de la Producció (CORFO), té com a objectiu donar suport a les empreses del sector hortofrutícola exportador amb programes de foment que atorguen un cofinançamento de CORFO de fins a un 50% del cost. Addicionalment treballen molt compromesos amb incentivar la capacitació en les empreses i la implementació de sistemes de Responsabilitat Social Empresarial.

Responsabilitat Social

ASOEX participa en el projecte “Adopció de Responsabilitat Social Empresarial per a Pimes”, coordinat per Vincular, Centre especialitzat en RSE dependent de la Pontifícia Universitat Catòlica de Valparaíso. El projecte està dissenyat per a abastar, per un període de quatre anys, als principals sectors econòmics, començant el 2004 amb tres: Vitivinícola, Manufacturer i Frutícola.

En el país, les empreses exportadores són les que han demostrat major atenció a aquest tema, a causa de les exigències d'estàndards de RSE dels principals mercats de destinació. Gran part dels Tractats de Lliure Comerç que Xile ha signat amb països desenvolupats exigeixen estàndards d'RSE, de manera que la seva incorporació s'ha convertit en un factor de competitivitat per a les empreses nacionals.

El projecte implica l'aplicació d'un Model de Gestió de l'RSE, el qual permet identificar, controlar i millorar els impactes econòmics, socials i ambientals de les operacions d'una companyia sobre els seus diferents grups d'interès, assegurant la sostenibilitat del negoci i de l'entorn que l'envolta. Aquest model satisfà els estàndards internacionals d'RSE. A més, està alineat a les normes de qualitat ISO 9000 i 14000, cosa que significa que l'RSE s'integra a la gestió de negocis que ja tingui l'empresa i facilita que en el curt termini pugui certificar-se sota una norma ISO RSE, procés que actualment es troba en desenvolupament.

Cal assenyalar que les Pimes a més d'incorporar en la seva gestió l'RSE, poden donar compte del seu comportament financer, social i ambiental, segons els paràmetres del Global Reporting Initiative, instrument de major acceptació internacional, gràcies a un acord establert per Vincular i aquesta institució, destinat a aplicar la primera versió Pime d'aquest informe en les empreses participants en el projecte. Les primeres empreses frutícolas a incorporar el Model de Gestió de l'RSE van ser : Agrícola José Puig, Faisal Abu-Awad Hadweh, Maitahue, La Masía y Santa Laura del Alto.


Les reunions mantingudes amb els màxims responsables de l'associació i del projecte RSE ens van mostrar la claredat dels seus plantejaments i el sentit clarament estratègic que donen a aquesta matèria.
Foto: Ronald Bown, president d'ASOEX