18.8.07

Mattel: problemes de les deslocalitzacions

Novament Mattel, l'empresa americana de joguines, ha hagut de retirar del mercat milers de productes pel no compliment dels estàndards legals requerits a la Unió Europea, entre altres.

L'Organització de Consumidors i Usuaris ha qualificat de "clamorós error" per part de Mattel no haver controlat la utilització en la fabricació d'una de les seves joguines de plom, un metall prohibit des de fa "moltíssims anys".

Per un altre costat, ha manifestat que hi ha una bona norma per assegurar la qualitat dels productes (l'EN71), que va entrar en vigor el 1988 i que ha estat objecte de successives modificacions. No obstant, afecta exclusivament els fabricants de la Unió Europea.

Les deslocalitzacions poden ser una solució transitòria per a la fabricació de productes de poc valor afegit, en la lapse de temps que transcorrerà fins que la Xina i altres economies emergents no assoleixin un major desenvolupament que no faci viable els trasllats. En qualsevol cas, l'abundància de mà d'obra en aquests països i el diferencial actual de salaris fa preveure que durant molts lustres es produirà aquesta especialització de la cadena productiva.

Però mentre això sigui així, cal vetllar per alguns detalls rellevants, des de la qualitat i garanties del producte obtingut fins a les condicions socials, laborals, ambientals del treball desenvolupat en països amb baixa regulació. Per als aspectes basats en la qualitat, les empreses ja tenen mecanismes, experiència i controls.

Per tant, sembla que l'èmfasi caldria posar-lo en els altres aspectes on la necessitat és més punyent. D'altra banda, les fronteres nacionals poden i han d'aturar qualsevol producte que no compleixi amb les especificacions i requeriments legals, mentre que, com a conseqüència dels acords de l'OMC, res no pot aturar un producte per més que se sàpiga que ha estat produït amb mà d'obra infantil. Semblaria, doncs, que l'esforç en el camp de la Responsabilitat Social caldria focalitzar-lo en els segons aspectes.

Sobta, des d'aquest punt de vista, la incapacitat d'una gran corporació com Mattel per a observar els mínims legals i en aspectes tan bàsics i sabuts com les pintures amb plom, entre d'altres.

Si l'RSE és una opció desitjable però voluntària, el no compliment dels marcs legals en aspectes tan sensibles com els que afecten la salut dels infants hauria de comportar sancions exemplars. No neguem que la rapidesa en la retirada i les mesures de correcció poden ser positives però els errors són de jutjat de guàrdia (i de pàrvuls, si es vol). La sospita que la companyia pot haver estat bulant la llei es tan gran que la llei hauria de mostrar-se exemplar per tal que cap altra empresa vulgui córrer el risc de jugar-se-la.

Si la deslocalització té aspectes positius per a l'economia dels països desenvolupats i també per als països en desenvolupament, cal vetllar per les disfuncions que pot generar entre les quals els intents d'eludir la norma.

L'OCU lamenta l'''escassa, dispersa i poc clara'' informació de Mattel als seus clients

L’Agència Catalana del Consum informa