12.8.07

Compromís amb la comunitat de Methanex


Methanex és el major productor, distribuidor i comercialitzador de metanol del món, amb una cobertura del 20% de la demanda mundial. Tenen la seu al Canadà però una de les seves plantes més importants es troba al sud de Xile, a la freda regió de Magallanes.


El seu informe del 2005 es titula "Comunicant-nos amb les comunitats on treballem i vivim", i reuneix el compromís de Conducta Responsable i de Responsabilitat Social Corporativa. Manifesten un compromís per a liderar les millors pràctiques de la indústria per al tractament segur del metanol, amb mesures per a la seguretat de la plantilla i amb programes comunitaris que atenen les necessitats locals.

Cada ubicació de l'empresa disposa d'un Panel Assessor de la Comunitat, format per persones independents. Les fortes polítiques de contractació local a les seves plantes els converteixen sovint en un empleador rellevant en el territori, fet que reforça els llaços amb la regió. A més del seu suport financer, fomenten la participació dels seus treballadors i treballadores en el voluntariat en organitzacions no lucratives de les comunitats locals. També fan accions de recuperació de la història regional de Xile, accions vinculades a la salut i l'educació de la comunitat, polítiques de conciliació de la vida laboral i familiar.
En ocasió del tancament d'una planta a Kitimat, van mirar de desenvolupar unes bones pràctiques tant d'informació a la plantilla i a totes les parts interessades com de suport a la transició laboral i d'orientació i formació per a la recol·locació.

En matèria ambiental, Methanex ha introduït a Xile estàndards propis de les economies del primer món.
Hem volgut destacar aquesta empresa que opera a Xile per l'interès que van manifestar a conèixer amb major detall l'impacte econòmic que generaven en l'economia regional i l'estudi que van encarregar a tal efecte. Sovint algunes memòries de sostenibilitat acaben reproduint la dimensió econòmica un resum de les seves dades financeres. Els casos d'empreses que fan l'esforç per a millorar el coneixement del seu impacte en el territori, en l'economia local, en les empreses subcontractades... merereixen un reconeixement que aquí volem fer explícit.
Informació al web corporatiu sobre la interacció amb la comunitat.