11.8.07

Demanen a la presidenta Bachelet que ratifiqui Conveni de la OIT


Amb el propòsit que Xile adopti les mesures necessàries per a promoure la seguretat i la salut en el treball, la Cambra alta li va sol·licitar en forma unànime a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, que avaluï la possibilitat que Xile subscrigui i ratifiqui, en el més breu termini possible, el Conveni 187 de l'Organització Internacional del Treball.


Això, després d'aprovar en forma unànime un projecte d'acord presentat pels senadors Alejandro Navarro, Ricardo Núñez, Nelson Àvila i Guillermo Vásquez, que demana que s'implementi aquest Conveni Internacional que cerca promoure la seguretat i salut en el treball.


Cal recordar que aquest instrument internacional reconeix l'impacte negatiu de les lesions, malalties i morts ocasionades pel treball sobre la productivitat i sobre el desenvolupament econòmic i social, pel que posa l'accent en la importància de promoure de forma contínua una cultura nacional de prevenció en matèria de seguretat i salut.


De fet, els països que subscriguin i ratifiquin aquest conveni haurien de promoure la millora contínua de la seguretat i salut en el treball amb la finalitat de prevenir les lesions, malalties i morts ocasionades pel treball mitjançant el desenvolupament d'una política, un sistema i un programa nacionals, en consulta amb les organitzacions més representatives d'empleadors i treballadors.


Així mateix, els països que ratifiquin aquest Conveni de l'OIT haurien d'adoptar mesures actives amb la intenció d'aconseguir de forma progressiva un medi ambient de treball segur i saludable mitjançant un sistema nacional i programes nacionals de seguretat i salut en el treball, tenint en compte el principi recollits en els instruments de l'OIT.


La idea és que es disposi d'òrgans consultius tripartits d'àmbit nacional, serveis d'informació i assessorament, formació, serveis de salut en el treball, mecanismes per a la recopilació i anàlisi de les dades relatives a les lesions i malalties professionals; i mecanismes de suport per a la millora progressiva de les condicions de seguretat i salut en el treball.


Notícia traduïda de IARSE