10.8.07

Sobre l'església xilena


Que l'església xilena vol estar compromesa en matèries laborals i socials no ve de nou. Fa dos anys, com part de les celebracions de la canonització del pare Hurtado, en el marc de les activitats celebrades a la regió de Magallanes, el sacerdot Renato Poblete es va reunir amb empresaris locals, amb qui va compartir la mirada del pare Hurtado sobre el paper de l'empresa en la societat. Davant nombrosos empresaris, va recordar que el pare Hurtado ja parlava de responsabilitat social a l'any 1946, assumint la responsabilitat col·lectiva pel fet que hi hagi pobresa, analfabetisme o delinqüència.

Va aprofundir en els criteris de creixement ètic en l'empresa, elaborats pel sacerdot jesuïta Tony Mifsud, indicant que el benefici és una condició necessària però no suficient. Per al sacerdot jesuïta, de vasta experiència en el món de les empreses xilenes, la responsabilitat social està molt vinculada a l'exercici de l'ètica empresarial. Es refereix a la manera com una companyia integra un conjunt de béns morals, com l'honestedat, la confiança, el respecte i la justícia, en les seves pròpies polítiques i pràctiques, així com en la presa de decisions en tots els nivells. D'aquesta manera, l'ètica empresarial genera conseqüències. El pare Poblete va citar l'ètica de la reciprocitat, l'ètica de la responsabilitat i l'ètica de la solidaritat. (elaborat a partir del Magallanes, edició especial Methanex)
Per a situar-ho més en context, cal dir que a xile l’església ha tingut grans encerts com per exemple la decidida defensa dels drets humans durant el règim militar, fet que li va reportar un gran prestigi a diferència de l'església argentina que no va mantenir una actitud sempre en la mateixa línia.
Veure vídeo sobre RSE de la Universidad Alberto Hurtado


Traducir CASTELLANO
Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS