16.8.07

MBA amb Responsabilitat Social


En pocs anys, bona part de la formació dirigida a l’alta gestió empresarial ha anat incorporant la Responsabilitat Social Corporativa com a matèria que forma part de la visió, els valors i fins i tot l’estratègia que un nombre creixent d’organitzacions estan incorporant.

En el darrer any he tingut l’oportunitat de col·laborar en diferents accions formatives dirigides a la direcció de l’empresa i especialment en diversos MBA, alguns dels quals internacionals.

En el marc d’una titulació de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Federico Santamaría, de Xile, vaig poder entrar en contacte amb la realitat xilena, i ara en el marc d’unes sessions d’un MBA de la UPC i el Centro de Innovación y Gestión Empresarial realitzades a Iquique, hem pogut aprofundir en el coneixement d’una realitat nacional i industrial que de manera creixent mostra interès per l’RSE.

El programa desenvolupat a Xile ha tractat de les següents matèries:

1.- L'eclosió d'un enfocament de gestió: la Responsabilitat Social de l'Empresa: Antecedents, context i inductors. La creació de valor en una economia d'intangibles. Dimensions interna i externa. El debat públic.
2.- La substància del model: elements clau: la materialitat. Els partprenents (stakeholders). Transversalitat i integralitat. La cadena de proveïment: Amunt (Upstream) i Avall (Downstream).
3.- Marcs institucionals
4.- Formalització i gestió
5.- Sentit estratègic
6.- Posar l'RSE en valor: Comunicació i rendició de comptes. Transparència. Triple compte de resultats. L'informe de sostenibilitat. Escrutini. Verificació.
7.- Territoris Socialment Responsables