16.8.07

Codelco, empresa pública minera


Codelco és una companyia minera pública, orientada sobretot a l’extracció de coure. Com a conseqüència de l’augment del preu del coure i també de l’augment de producció, l’empresa ha aconseguit grans excedents. Mai abans havien aconseguit els 9,215 milions de dòlars d’excedents del 2006 ni tanta riquesa per al país.

Codelco ha presentat la seva memòria de sostenibilitat 2006 (encara amb GRI 2002), en la presentació de la qual el president executiu, José Pablo Arellano, fa referència als elements positius i també a les principals desgràcies: sis morts laborals, un enfonsament i un vessament.

La innovació té un paper a Codelco i pot tenir una rellevància fonamental de cara a disminuir l’impacte ambiental. Codelco i Nippon Mining han creat la companyia BioSigma per a desenvolupar la tecnologia de la biolixiviació (extracció del coure des del mineral sulfurat per mitjà de bacteris).

Així mateix, Codelco ha començat a fer Anàlisis del Cicle de Vida (ACV) del coure i del molibdè, disposant de la informació precisa sobre recursos consumits i emissions generades per unitat de producte. Entre les dades, s’hi aprecia que la producció de coure per pirometal·lúrgia genera en la fosa importants volums de SO2, gas que pot causar pluja àcida. Actualment totes les seves foses disposen de plantes de captura, però no s’assoleix el 100% del gas.

Cal dir que el coure és un dels materials que des de sempre més s’ha reciclat. Es calcula que un 66% de tot el coure produït als EUA en els darrers 140 anys s’ha reciclat. Així mateix, es calcula que el coure reciclat representa un 45% del que consumim a Europa.

Codelco és conscient de la importància de l’ACV en referència a la sostenibilitat dels mercats, ja que aquests solen avaluar els indicadors corresponents a la ‘petjada ambiental’ d’un material per a la seva selecció. A la seva memòria 2006 destaquen que a la UE aquesta tendència ha guanyat terreny en els darrers anys i és possible que, en un futur proper, s’estableixin lleis que exigeixin l’ACV per a entrar en el mercat.

La generació d’aquests indicadors requereix dades de consum i emissió de les indústries que composen la cadena productiva, informació que generalment no és pública. A més, com que es tracta de ‘commodities’ és important que aquests inventaris siguin representatius de cada sector i no de companyies individuals. En aquest sentit, és significatiu el paper de lideratge de Codelco ja que és una de les primeres empreses del sector que ha impulsat aquest esforç a nivell intern i participa en els inventaris conjunts portats a terme per les associacions internacionals.

Segurament aquesta vocació no ve tant de ser una empresa pública sinó del seu factor de lideratge i la comprensió clara de la tendència dels mercats mundials. A més, la puresa relativa de la seva producció fa que l’impacte no sigui tant gran, fet que els dóna un avantatge en les comparacions.

Finalment, val a dir que, en matèria d’RSE, Codelco forma part d’AcciónRSE, GRI, i WBCSD entre altres.