16.8.07

Macrocefàlia xilena


Amb prop de quinze milions d’habitants, xile és com dues Catalunyes, però amb un territori que en fa més de 60! De la mateixa manera que Barcelona suposa una capital enorme respecte a la resta del país, Santiago amb 4,5 milions de persones representa també una macrocefàlia, un gran nucli de poder econòmic, cultural i social. Però així com el cap i casal català es veu mínimament compensat per un rerepaís de ciutats de dimensions més modestes però que ocupen tot el territori, les característiques climàtiques i geogràfiques de l'allargassada forma xilena no faciliten una vertebració homogènia del país.

Ben al nord trobem Iquique, capital de la regió anomenada Tarapacá, que fa poc més d’un segle pertanyia al Perú. Iquique era una ciutat d’èxit per les explotacions de salnitre (conegut com a nitrat de Xile). Quan aquest adob i component de la pólvora va caure en desús, va créixer la indústria pesquera i més recentment la indústria minera és la que centra l’activitat econòmica de les tres regions del nord.

Les mines, i molt especialment el coure, aporten una gran riquesa a Xile. Però avui dia la ciutat d’Iquique no es reconeix com l’esbelta ciutat que els del lloc reconeixen que fou. Fins i tot, podem obsevar un índex de brutícia pels carrers molt diferent en aquest sentit de la capital santiaguera.

Algú ens explica que les empreses són de capital forà (d'altres països o del centre de Xile) i que molts dirigents també han vingut de fora. Una manca de visions des del propi territori pot haver comportat que les empreses no prenguin el territori com la pròpia comunitat i que no hi hagin invertit prou.

La Responsabilitat Social de les Empreses envers la comunitat seria una acció que caldria reforçar si aquesta percepció té una part de certesa i si la comunitat, conseqüentment, ha anat perdent una certa capacitat de domini, de pensar-se a si mateixa, de sentir l'orgull necessari, els valors compartits que faciliten que el civisme hi arreli. Si això fos així, caldria un esforç compartit de totes les parts per a refer el capital social que tota comunitat requereix no sols per a conviure sinó per a projectar el futur.

PD: http://saquemosaunmillondepersonasdesantiago.blogspot.com/ 

Traducir CASTELLANO
Translate ENGLISH
Traduire FRANÇAIS