19.8.07

Especial Xile 2007


Amb motiu del desenvolupament d'algunes activitats a Xile, us oferim un seguit de reflexions i informacions sobre el moment que viu el país andí pel que fa a l'estat de la Responsabilitat Social de les Empreses amb algunes referències lògiques a les circumstàncies econòmiques i polítiques.
Tothom reconeix Xile com el país més desenvolupat de llatinoamèrica i com el que disposa d'un major potencial per a esdevenir més ràpidament un país avançat dins del seu context i en el marc de les interrelacions globals.
Però Xile també ha de decidir si vol ser un país del primer món dins la macroregió llatinoamericana, amb pràctiques avançades també des del punt de vista social i ambiental, o bé vol limitar-se a un creixement econòmic sense atendre a la distribució de la riquesa i esdevenir una economia al servei d'uns pocs.
La Responsabilitat Social de les Empreses és sens dubte un element i un paradigma a partir del qual reflexionar sobre quin model de societat i d'economia es volen i amb quin diàleg entre totes dues concepcions.
La nostra consideració es basa en el convenciment que l'RSE pot suposar per a Xile una estratègia territorial fonamental, tant en la correcció de les elevades desigualtats internes (desè país del món en desigualtat segons l'índex Gini) com en la competitivitat externa (obertura a mercats dels països del primer món).
Pensem que Xile, per la seva posició en l'entramat econòmic del continent i el potencial que acumula, pot i ha d'acollir l'RSE com un estil per a afrontar el diàleg entre les parts. Alhora Xile ens ha d'aparèixer als ulls com un territori líder dins el seu context regional en la promoció dels drets humans i el progrés social en el marc d'un model de desenvolupament econòmic que es basi en la creació de riquesa real, lluny de les pràctiques productives que destrueixen més que creen valor o que s'apropien indegudament del valor creat per altres, ja sigui amb unes remuneracions laborals per sota dels llindars de la dignitat, o amb una explotació insostenible dels recursos naturals, entre d'altres.