12.8.07

Guerra de farmàcies


Ens ha sorprès la competència descarnada entre les farmàcies, la gran majoria agrupades en grans cadenes i amb unes poques lluitant per lliure.

Essent a casa nostra aquest un mercat prou regulat, sobta veure anuncis a doble pàgina en què una gran cadena, Cruz Verde, publica un ampli llistat dels seus productes amb el preu comparat amb la principal cadena de la competència, Farmacias Ahumada.

La publicitat comparada i més en el sector farmacèutic ha estat una sorpresa i mostra la competitivitat que aquestes grans cadenes mantenen. Però els ha aparegut una competència més barata: una cadena mexicana sembla que ofereix els medicaments a un preu encara més barat i disposa d'un metge permanent en els seus establiments per tal de facilitar la informació, criteris d'administració, etc., amb major confiabilitat.

Esperem que aquestes pràctiques afavoreixin la competència en preus però que no rebaixin la qualitat. A Xile, la societat civil no està gaire organitzada ni té massa força, ni des d'un punt de vista social, laboral o del consum, fet que pot produir situacions enganyoses per als consumidors i consumidores. Algunes persones, especialment amb baixos recursos, ja adopten pràctiques de comparació de preus per a poder accedir al recurs farmacològic en les millors condicions. Però en el sector que ens ocupa, no seria correcte promoure un ús anòmal de medicaments. De fet, la gran quantitat de farmàcies segur que té molt a veure amb la gran tendència a l'automedicamentació que es dóna a Xile i que, tanta abundància de farmàcies no fa sinó incrementar (vegeu video al YouTube que es pregunta per què hi ha tantes farmàcies).

Per cert, si ens ha sorprès la quantitat de farmàcies i la competència entre elles, encara més sorprenent ens ha resultat observar que, en el cas de les regions del nord, moltes d'elles no tenien com a atribut destacat la higiene, ja que els terres i altres racons estaven desitjant una neteja a fons.


Veure notícia: Cruz Verde y SalcoBrand acusadas de cometer irregularidades en sus cobros
Veure entrevista al presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios: El "cártel" de las FARMACIAS