6.12.12

Les cooperatives han d'exercir un paper de vectors de la sostenibilitat econòmica mundial


Nova York, EUA, 19 de novembre de 2012. Via Federació Cooperatives de Catalunya

Pauline Green, presidenta de l'Organització mundial que representa les cooperatives, l'Aliança Cooperativa Internacional (ACI), ha declarat avui l'obertura d'una nova era per a les cooperatives.

L'Any Internacional de les Cooperatives ha permès l'emergència d'una plataforma que redefineix els objectius i l'estratègia del moviment mundial de les cooperatives en un pla d'acció, un projecte de creixement per al futur, ratificat pel moviment.

"El projecte per a la dècada de les cooperatives és un marc que ha de guiar l'ambició del moviment mundial de les cooperatives per transformar-les en empreses sostenibles des del punt de vista financer i mediambiental al final d'aquesta dècada" va declarar el director general de l'ACI, Charles Gould. "Hem construït una estratègia mundial que posiciona les cooperatives com el model d'empresa que ha de registrar el creixement més ràpid d'ara fins el 2020. "
 
Les cooperatives podrien així tenir un protagonisme clau en el marc d'una estratègia d'organitzacions multilaterals que tindria com a objectiu resoldre urgentment els problemes interrelacionats de la pobresa i de la fam, especialment a l'Àfrica on la fam es manté com una tendència ascendent, segons l'Informe de 2012 publicat per l'Organització Mundial de l'Agricultura i l'Alimentació de les Nacions Unides, va recordar Pauline Green.
 
La ACI ha cooperat amb les Nacions Unides per complir els Objectius del Mil·lenni amb un treball polític i de base que dóna suport al desenvolupament de cooperatives en els mercats emergents 
 
Una de les iniciatives més sortints de l'any va ser el llançament del Global Development Co-operative, un fons encaminat a atorgar préstecs a les cooperatives en els mercats emergents, sobretot al continent africà, per ajudar-los a desenvolupar-se com empreses. El primer préstec podria concedir durant el primer trimestre de 2013.
 
Els joves que no tenen llocs de treball i d'esperança podrien optar per crear cooperatives per promoure una igualtat més justa de tracte econòmic.
 
Pauline Green va destacar el paper de les cooperatives a Europa, on han demostrat la seva voluntat de disminuir els seus excedents per pagar als treballadors, una opció ben diferent de la de l'acomiadament de treballadors, és a dir de l'opció del curt termini. "El capital humà és el fonament de qualsevol empresa i les cooperatives han donat una prova aclaparadora d'aquesta visió en un entorn econòmic dur en què han sabut apostar en els seus recursos humans i pericials, afermant millor l'èxit de la empresa a llarg termini que qualsevol excedent de capital financer ", va subratllar la Presidenta de la ACI.
 
"No hi ha dubte que les cooperatives han revelat ser un model estable, sostenible, centrat en la persona en una conjuntura econòmica mundial que resulta ser la més difícil que hagi viscut en tota la meva vida. "
 
Fins i tot si els nivells de dificultat de les economies nacionals són variables, les cooperatives més grans - les primeres 300 al món - representen un volum de negocis consolidat de 2 trilions de dòlars nord-americans, segons la nova eina de mesurament The World Co-operative Monitor.
 
"Ban Ki-moon, secretari general de les Nacions Unides, a l'inici de la celebració de l'Any Internacional de les Cooperatives, va qualificar de proves d'una possible associació entre responsabilitat social i viabilitat econòmica", va afegir Pauline Green.

Altres notícies del sector:

  La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) comptarà amb una de les dues vicepresidències de la recent constituïda Confederació Empresarial de l’Economia Social de Catalunya, presentada aquest dijous 15 de novembre.

Joan Segarra, director de la sectorial de cooperatives d’iniciativa social, és el representant de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya a la Confederació.

La nova entitat neix de la fusió de l’Assemblea General Extraordinària de la Confederació d’Associacions Empresarials del Tercer Sector Social d’atenció a les persones de Catalunya i de l’Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya (AEISC) que permet iniciar una nova etapa en l’associacionisme empresarial del sector no lucratiu d’atenció a les persones.
La nova etapa que inicien les empreses del sector no lucratiu d’atenció a les persones és la culminació d’un procés de treball intens cap a l’enfortiment i racionalització de l’associacionisme empresarial d’atenció a les persones en un moment especialment crític tant per les organitzacions representades com pels col·lectius vulnerables als quals dirigim la nostra activitat.

La creació de la Confederació és un pas endavant valent i decidit que pretén reforçar la capacitat de representació i incidència com a sector tant en l’àmbit polític, com social i econòmic, convertint-la per tant, en l’organització empresarial que lidera i representa al sector.

Les entitats sòcies de la Confederació són: Asteroide B-612; Atalanta; El CAE; Càritas Diocesana de Barcelona; Coordinadora Sinergia Social; Creu Roja Catalunya; Drecera; Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS); Empresa Social – Cooperatives d’atenció a les persones; Esport 3; Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat sense afany de lucre (FEATE); Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA); Fundació Catalana de l'Esplai; Fundació Escolta Josep Carol; Fundació Pere Tarrés; Moviment Laïc i Progressista; Patronal ECOM; Unió Catalana de Centres d’Atenció Precoç (UCCAP); Associació Empresarial d’Economia Social DINCAT; Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS); i Agrupació Catalana de Centres de Profunds (ACCP).

En el seu conjunt la Confederació agrupa a prop de 1.200 entitats i 45.000 professionals que, des d’una voluntat expressa no mercantil, ofereixen serveis en diferents àmbits d’activitat com per exemple el lleure educatiu i sociocultural, l’atenció domiciliària, les escoles bressol públiques, la intervenció social amb infants, joves, famílies i altres col·lectius en risc d’exclusió social, la discapacitat física, la discapacitat intel·lectual, la gent gran o l’atenció precoç, entre d’altres.
L'èxit del procés encoratja a la Confederació a seguir defensant, ara més que mai, el sector no lucratiu de serveis d'atenció a les persones com el que és: un sector clau pel futur del país.

Un post sobre les cooperatives socials al web social.cat inaugura un nou espai de difusió del cooperativisme 
 
El web social.cat, definit com la primera comunitat online de l'acció social a Catalunya, és un dels nous espais d'opinió on la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ha començat a participar amb reflexions des de la Sectorial de Cooperatives d'Iniciativa Social.
Present i futur de les cooperatives socials és el post de Joan Segarra, director de la Sectorial de Cooperatives d'Iniciativa Social, que ha inaugurat l'espai. Un cop cada mes s'hi podran veure reflexions de part del món de l'atenció a les persones.

El web social.cat és un nou espai de col.laboració regular que s'afegeix al blog de les cooperatives al diari Ara i a l'espai TotsxTots que des de La Xarxa Ràdio entrevista cooperativistes de forma regular. A banda, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya col·labora activament amb publicacions del sector cooperatiu i l'economia social.