6.12.12

Es poden premiar en #RSE empreses amb males pràctiques?

Quan he de fer una fitxa de bones pràctiques per a una empresa sempre tinc la preocupació de saber si al costat de les bones pràctiques que m'expliquen n'hi ha d'altres que estarien per sota del llindar del que és acceptable en RSE i fins i tot legalment.

En una fitxa -com moltes que he fet- exposes allò que l'empresa et manifesta, sota la seva responsabilitat, ja que aquest document no està concebut per a ser validat mitjançant un procés d'auditoria. Una altra cosa és que puguis fer certes comprovacions en algun aspecte, però mai amb la pretensió que la firma de qui redacta sigui un aval a la veracitat de la informació.

Sempre quan faig una fitxa, doncs, explico a l'empresa que si tenen alguna mala pràctica oculta, el fet que algun dia es descobrís prendria encara una pitjor consideració en la mesura que s'han vantat de tenir unes bones pràctiques en el context d'una gestió de la responsabilitat social, cosa que hauria quedat tota ella pervertida sota un engany. 

Quan es dóna un premi pot passar quelcom similar. No se'ls està fent una auditoria. Però potser també convé preguntar-los, sota la seva responsabilitat, si tenen alguna mala pràctica. De fet, hauríem de generar un consens i un marc d'exigència que fes que una empresa amb males pràctiques ja ni es plantegés de presentar-se a premis d'RSE!

Potser el problema és que s'han generalitzat massa els reconeixements d'RSE. Potser de vegades hi hagut més interès de qui dóna que no de qui rep... i això ha generat un relaxament en els premis i, consegüentment, que altres empreses hagin pensat que  -observant el panorama i quines empreses han estat premiades- també altres hi poden optar.

La conseqüència finalment és el desprestigi de l'RSE. Quan hom sap que una empresa amb males pràctiques ha estat reconeguda per bones pràctiques en RSE, molt fàcilment decauen o s'afebleixen els arguments per defensar l'RSE.

Dit això, jo sempre defenso que no hem de parlar d'empreses socialment responsables sinó d'empreses que gestionen l'RSE. I ho argumento: no hi ha empreses absolutament responsables socialment, per tant no podem etiquetar de manera tan fàcil, com si tot fos blanc o negre. Ens movem en un camp de grisos, i cal que el llenguatge sigui coherent amb aquesta realitat. El que existeixen són empreses i organitzacions que han decidit que l'RSE sigui un procés de millora més. Un procés de millora permanent.

Seguint aquest raonament, estic d'acord que per a premiar una empresa en RSE no cal que sigui perfecta. Però sí que calen dues coses. a) Que realment estigui fent un procés de gestió de l'RSE, amb uns plantejaments bàsics per limitats que siguin, que tingui uns compromisos, que tingui uns objecitius, que tingui unes bones pràctiques, que tingui certa transparència; b) I que no tingui males pràctiques greus o incumpliments legals. I això sí que cal garantir-ho i cal demanar-ho a totes les agències i organismes que atorguen premis i reconeixements.

I encara una darrera possibilitat. Si no parlem d'RSE, es pot premiar una empresa per una bona pràctica ambiental. Encara que tingui males pràctiques laborals, per exemple, si una bona pràctica ambiental val la pena de ser reconeguda, jo no hi veig obstacle. Són coses diferents. Diferents si no parlem d'RSE, insisteixo. Una altra cosa serà valorar si la gravetat de la mala pràctica pot afectar la imatge del premi o pot causar crítiques socials, etc. Però ja és una decisió d'oportunitat, una valoració política, una anàlisi reputacional. Però tècnicament ja no hi hauria impediment.

En aquest sentit, i sent conseqüent amb el que dic, es podrien premiar algunes bones pràctiques de Triodos Bank o de GreenPeace, però mai la seva RSE donat que incompleixen lleis o codis ètics. I que ningú pateixi perquè hi ha moltes altres empreses que potser no són excel·lentíssimes en un aspecte però que gestionen l'RSE i no incompleixen cap llei. Perquè l'RSE no vol dir limitar-se a una gran bona pràctica en un aspecte sinó un estil i una actitud que ha d'afectar tota l'organització, i una gestió que faci integrar les inquietuds socials i ambientals en el funcionament.

En conclusió, evitem parlar d'RSE si sols volem reconèixer una bona pràctica sectorial d'una empresa o organització, sense saber o sense voler entrar en altres aspectes de la seva activitat. Fem-ho per rigor tècnic, fem-ho per salvaguardar la dignitat del concepte i valor de l'RSE, fem-ho per protegir la pròpia empresa reconeguda d'una imatge excessiva que se'ls pot girar en contra, fem-ho per reduir l'RSE a aquells contextos on pren el sentit.

Nota: aquesta reflexió ha vingut motivada per aquesta cadena de tuits sorgits del fet que AENA ha estat escollida finalista d'uns premis per a organismes públics. Els organitzadors han indicat que "El Jurado Premios Corresponsables premia de forma independiente iniciativas considera + relevantes de todo tipo organizaciones", però no crec que excusar-se en la independència d'un jurat sigui la manera de gestionar la pròpia responsabilitat com a titulars dels premis. La pregunta "¿Pero no se excluyen de los premios a las que tienen malas practicas o incumplen normativas? no ha rebut resposta.decidirá qué empresas explotarán las duty free Esta vez les exigirán cumplir leyes?  Pero no se excluyen de los premios a las que tienen malas practicas o incumplen normativas?


El Jurado Premios Corresponsables premia de forma independiente iniciativas considera + relevantes de todo tipo organizaciones


Si presupone ir +allà ley, hace falta empezar informando qué incumplimientos. Algunas empresas dejarian de hacer mem y aspirar a premio
Si pressuposa anar +enllà de llei, cal començar informant quins incompliments. Algunes empreses deixarien de fer mem i aspirar a premis
": compañías tendrán que informar " Deberia ser obligado informar qué normas incumplen!


Después premio a los catalanes vamos a dejar de ser considerados ciudadanos de segunda?
Después premio a van a cumplir leyes catalanas en Aeroport del Prat?
Premio a será por convenios internacionales obligando a usar Barajas y descartar el Prat?
Política de premios fáciles sólo desprestigia . No se puede reconocer BP y mirar a otro lado de las Malas Prácticas
Se puede premiar sólo por Medioamb? Modelo nacionalista gestión aeroport sólo equiparable a dictad!
mantiene denominación franquista Aeroport del Prat en contra ley y sentido común. Premio ??
": AAPP finalista : " Sería fuerte premiar de empresa q incumple


Nota: article publicat a Jornal.cat