7.12.12

Voces contra la ley de educación del ministro Wert

El prestigioso pedagogo Francesco Tonucci conversa sobre la LOMCE

www.stopleywert.org Pedimos la retirada del anteproyecto de ley y la apertura de un período de verdadero diálogo con la comunidad educativa y con todas las fuerzas sociales y políticas que permita sentar las bases de un modelo educativo consensuado y sostenible.[ca] Somescola: "Aquesta llei ens retorna a un passat predemocràtic"

Els portaveus de Somescola han comparegut avui en roda de premsa per criticar que l’esborrany de llei porta la política educativa a un retorn d’un passat predemocràtic.És a dir: el control doctrinal de l’educació, la recentralització del sistema, la minorització de les llengües no castellanes, amb especial malvolença contra l’escola catalana i els programes d’immersió lingüística que han representat un dels millors èxits del nostre sistema educatiu en els darrers 30 anys. Les entitats han cridat el país a mobilitzar-se en defensa de l'escola en català. Somescola ha afegit que el text és un atemptat a la llengua, a la cohesió social i a la promoció d’igualtat d’oportunitats que han presidit l’escola catalana. En aquest sentit ha afegit que la gravetat del moment és màxima perquè mai ens havien proposat que esborréssim 35 anys d’escola democràtica catalana i, per tant, ha exigit al Govern la màxima contundència en la defensa d’un patrimoni pedagògic que hem construït entre tots. Així mateix Somescola ha cridat a tots els centres escolars i educatius de Catalunya a un pronunciament unànim i a l’oportuna mobilització de tota la societat catalana en defensa de la nostra escola.

[es] Somescola: "Esta ley nos devuelve a un pasado predemocrático"
Los portavoces de Somescola han comparecido hoy en rueda de prensa para criticar que el borrador de ley lleva la política educativa a un retorno de un pasado predemocrático. És decir: el control doctrinal de la educación, la recentralización del sistema, la minorización de las lenguas no castellanas, con especial inquina contra la escuela catalana y los programas de inmersión lingüística que han representado uno de los mejores éxitos de nuestro sistema educativo en los últimos 30 años. Las entidades han llamado al país a movilizarse en defensa de la escuela en catalán. Somescola añadió que el texto es un atentado a la lengua, a la cohesión social ya la promoción de igualdad de oportunidades que han presidido la escuela catalana. En este sentido ha añadido que la gravedad del momento es máxima porque nunca nos habían propuesto que borrásemos 35 años de escuela democrática catalana y, por tanto, ha exigido al Gobierno la máxima contundencia en la defensa de un patrimonio pedagógico que hemos construido entre todos. Asimismo Somescola ha llamado a todos los centros escolares y educativos de Cataluña a un pronunciamiento unánime y la oportuna mobilitzación de toda la sociedad catalana en defensa de nuestra escuela.